0 antall prosjekter

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME Sustainable Transport

PES-prosjektet skal utarbeide en sterk FME-søknad i samarbeid med industri, universiteter og andre FoU-aktører til fristen 25. november 2015. Hovedmålet for den tenkte FME "Sustainable Transport" er å bidra til visjonen om fremtidig mobilitet med null-utslipp. Vi vil samle til en felles nasjona...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Organizing EUROCOMB 2015 - the European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications - in Bergen.

The Department of Informatics at the University of Bergen has been chosen to host Eurocomb 2015. Eurocomb has become the main European event in the field of combinatorics and its applications, attracting a large number of participants from the whole world . This is the first time it is organized ...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Plasmonic metamaterials

This project aim at developing a collaboration between CRPP (MaFIC team,Bordeaux) and the NTNU (Applied Optics,Trondheim), that will allow for improved synthesis and characterization of optical properties of plasmonic metamaterials. On the one hand, chem ical synthesis of plasmonic particles (si...

Tildelt: kr 49 912

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Horizon 2020 ICT-16 Big Data Network

The Industrial Internet is an emerging software and communication infrastructure that interconnects machines and data to build intelligent machines and applications never before possible. Multinationals like General Electric (GE) refers to the Industrial Internet as a merger of big iron and big ...

Tildelt: kr 4 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Novel visible light photocatalysts nanoparticles for the prevention of disease transmission

The basic principle of infection prevention and control is hygiene especially in hospitals and more targeted in Surgical site infections. Hygiene could be divided in personal hygiene (e.g. hand washing) and inanimate object disinfection (e.g. use of chemicals for cleaning and sanitizeing). Howeve...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Extended in-service life of scalable functional materials for sustainable energy harvesting with thermoelectric technology

Increasing energy efficiency is a real challenge for society and the industry and the subject of advanced functional materials is recognized as a top priority in providing technological solutions for a sustainable energy future. Functional materials constitute already a significant element of wo...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9298 Enhanced Vision System with Airborne Volcanic Ash Detector

Integrere deteksjon av vulkanske askeskyer i et «Enhanced Vision System» Moderne kommersiell luftfart tar kontinuerlig i bruk ny teknologi for å forbedre sikkerheten og bistå i navigeringen. Avanserte systemer om bord brukes til å hjelpe piloter på kommersielle jetfly til å overvåke viktige para...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energibesparende katode for aluminiumsindustrien

Aluminiumproduksjon krever mye energi. Hvor mye energi som kreves avhenger blant annet av avstanden mellom anode og katode i elektrolysecellen. For å spare energi ønsker Hydro Aluminium AS å redusere avstanden mellom elektrodene. Når elektrolysecellen er i drift vil karbonkatoden i bunnen av elek...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Efficient and sustainable operating technology for processing of technogenic waste (red mud)

Photocat vil utvikle et nytt vannrensesystem som kombinerer en ny, dopet nanokatalysator med UV-LED som belysningskilde. Dette systemet skal bryte ned enhver kjemisk og mikrobiologisk forurensning uten å produsere skadelige biprodukter. Photocat skal levere en prototyp på dette nye systemet, so...

Tildelt: kr 38 399

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Atomic Units for Language Universal representation of Speech

Hva er "atomene" som utgjør de grunnleggende byggesteinene i tale? Alle mennesker er utstyrt med den samme fysiologiske apparaturen for å produsere tale, uansett hvilket språk vi snakker. Dagens automatiske talegjenkjennere tar utgangspunkt i et ovenfra-og-ned hierarki, der det øverste nivået er ...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

ANIHWA PlantVac: Sustainable management of aquaculture fish health through the development of low cost plant-derived fish vaccines

The aquaculture industry is the fastest growing food-producing sector worldwide. To achieve a sustainable aquaculture food-fish production and manage the aquaculture fish health, vaccination has been found to be an effective method for increasing economic output and improving animal welfare. It h...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Upgrading the Nicaraguan dual purpose value chain through system dynamic modelling

In Nicaragua, dairy and beef production is often the most important household income source. Several factors, however, limit the participation of small scale cattle farmers in cattle value chains. The quantity of milk produced by small scale farmers is us ually low, characterized by high seasonal...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Viken

ROMFORSK-Program for romforskning

Euclid Conference "Beyond LCDM"

One of the greatest unsolved problems in cosmology today is the question of the cause of the accelerating expansion of the Universe. The European space mission Euclid, which will be launched in 2020, is the most advanced probe to address this problem. No rway has a major involvement in Euclid, a...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Generating Value from Big Data with Intelligent Geospatial Analytics, Forecasting and Visualisations

It has already been recognised that the pure application of existing geospatial solutions is insufficient to optimise the value creation from Big Data. Therefore, GEOVALUE research applies and extends existing open European and International interoperability standards, while it advances the funda...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

Nettverk for bedriftsintegrerte H2020-prosjekter

ENIT skal være en tankesmie, kompetanseformidler og støttetjeneste for bedrifter som søker nye markedsmuligheter gjennom forskning og innovasjon innenfor transportområdet. Nettverkets utgangspunkt er H2020s utfordringer innenfor området "Smarte, grønne og integrerte transportløsninger". Nettverke...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Centre for Geothermal Energy Solutions

Universitetet i Bergen, Christian Michelsen Research, Uni Research, IRIS, IFE og NORSAR har sammen tatt initiativ til å etablere et FME innen geotermisk energi. Konsortiet ble etablert høsten 2014, og vil i løpet av prosjektperioden videreutvikle sine planer for samarbeid. I tillegg vil konsortie...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arrangementsstøtte for det 30. organisk kjemiske vintermøte (OKV 2015) på Skeikampen 8-11. Januar 2015

Det 30. Organisk Kjemiske Vintermøtet på Thon Hotell Skeikampen 8.- 11. januar 2015 arrangeres i regi av Norsk Kjemisk Selskaps (NKS) faggruppe for organisk kjemi (FOK), med Universitetet i Stavanger ved Kåre B Jørgensen som arrangør. Møtet i 2015 blir også vinklet mot bioprospektering i lys av d...

Tildelt: kr 94 175

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ferdigstilling av søknad til H2020-utlysning: Climfort - how to use the energy carrier hygrotehermal mass

Det er ofte svært stor forskjell på beregnet og målt energibruk i bygg. Noe av forskjellen kan enkelt forklares med f.eks. at klima avviker fra klima i beregningene eller at brukeradferden viser seg å være annerledes enn det som var tiltenkt. Men det ligger også mye som kan bedre forklares innenf...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Femtidens fleksible distribusjonsnett

Det søkes om prosjektetableringsstøtte i forbindelse med utarbeidelse av obligatorisk skisse og en søknad om et FME, med fokus på "Fremtidens fleksible distribusjonsnett". "Fremtidens fleksible distribusjonsnett" (SmartGrids) fokuserer på flere deler av kraftsystemet, fra aktive strømkunden med ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

MIRAGE- MIxed ReAlity Gamified learning for empowerment, inclusive education and well-being

The main idea behind MIRAGE is: Enabling mixed reality gamified learning technologies for well-being: Employing latest Presence, Serious Games and Technology-enhanced Learning research, via innovative Holographic Augmented & Virtual Reality displays and mobile devices for immersive play therapy, ...

Tildelt: kr 36 316

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Developing research collaboration on synergies between climate change and Amazonian floodplain forest

I lead the only research group in Norway focusing on tropical rainforest ecology and conservation. I have been invited to spend part of my sabbatical year at the School of Environmental Sciences, University of East Anglia, UK. This school embraces one of the world's most productive and successfu...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Viken

IS-RUOK-EONR-økonomi

Exchange semester at NHH Norwegian School of Economics in Bergen - spring term 2015

The application refers to a scholarship during my exchange semester at the NHH Norwegian School of Economics in Bergen in the Spring Term 2015. Further details and explanations may be found in the attached project description and my letter of motivation.

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development, demonstration and certification of an innovative medical device for comprehensive monitoring and management of asthma.

The overall objective is to develop, demonstrate and certify a complete medical device for comprehensive monitoring and management of asthma. Asthma, particularly in the child and adolescent group, is a major public health challenge: - The WHO estimates 235m asthmatics worldwide, expected to inc...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Rogaland

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Exchangesemester at the Arctic University of Norway in spring semester 2015

As a student of an "Europaschule", which maintained intensive partnerships to many schools in Europe and the world, I had the opportunity to participate in diverse exchange projects and the organization of international events. Already then, I developed a strong personal interest in Norway and i...

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Semester abroad at BI Norwegian Business School Oslo in the master programme, focussing on the study fields of accounting and finance.

My decision to go to BI as my exchange university was maily based on the following aspects: a) a very strong personal interest in Norway and its culture due to many inspiring visits in the past and many social contacts to Norwegians, b) the BI itself wh ich is a well-respected and international...

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Ukjent Fylke

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

HF4 ROV

Tidevannsstrøm energi er en av de siste uutnyttede fornybare energikilder som kan gi industrielle nivåer av fornybar energi. Sektoren er på randen av og bryte gjennom industrielt. Det som stopper det i dag er den teknologiske utfordringen i og operere i sterke strømmer. Remotely Operated Vehicl...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

GMO free systems optimization of wine yeast for wine production by massive scale directed evolution

Vinproduksjon på industriell skala hemmes av vingjærens evne til å fullt ut benytte seg av tilgjengelige næringsstoffer i druemosten. Som konsekvens, etterlates forbindelser i vinen som kan redusere kvaliteten, eller som tillater uønskede mikroorganismer å vokse og produsere uheldig smak eller us...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Clinical Trial of Anti-Shock Garments for Obstetric Hemorrhage in Nepal - workshop for preparation of resubmittance February 2015

This project is a close collaboration between NTNU, Kathmandu University and University of New Mexico, with NTNU as the project owner. The trial will be done in hospitals and clinics and homes in Nepal. Providers will be initially trained to use a standa rd calibrated blood collection drape that...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Instrumented Subsea Choke Valve - Pilot

Dette prosjektet involverer testing av en ny type reguleringsenhet for å kunne kontrollere væske eller gasstrømning. Ventilen er karakterisert ved en robust design, og vil kunne gi dynamisk og nøyaktig regulering av strømning fra olje eller gass produserende brønner.

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Det 37. norske forskermøte for økonomer 2015 ved Universitetet i Bergen.

Forskermøtet 2015 skal avholdes på Universitetet i Bergen 05-06 januar. Forskermøtet 2015 skal ha følgende plenumsforedragsholdere: 1.Prof. Shelly Lundberg(UCSB) 2.Prof. Tommy Staahl Gabrielsen(UiB) 3.Om Nobelprisen 2014. Foredragsholder fastsettes senere. Og inviterte sesjoner: Knut Einar Ros...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo