0 antall prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

Det skapende mennesket. Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning

Antologien går i dialog med antropologen Tord Larsens forskning, gjennom hans og fagets mest sentrale begreper og perspektiver, så som identitetsdannelse i en globalisert verden. Her utforskes muligheter for kulturoversettelse og eksempler på at kulturforskjeller kan overskrides. Dette er sentral...

Tildelt: kr 86 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Den norske speiderbevegelsen

Boken er delt i tre. I første del analyserer forfatteren ulike aspekter ved Baden-Powells speiderfilosofi, mens han i annen del tar for seg denne filosofiens implementering i Norge, fra de første omtalene av den i 1909 fram til i dag, med hovedvekt på perioden fram til forbudet av speiderbevegels...

Tildelt: kr 62 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Dance To My Ministry. Exploring Hip-Hop Spirituality

The book explores graffiti pieces, rap songs and hip-hop movements, exploring how popular culture can provide spiritual expressions. Arguing that hip-hop spirituality is "a hybrid spirituality," lived and experienced in contexts of struggle and oppression, the author suggests an intersectional ap...

Tildelt: kr 39 699

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Ukjent Fylke

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Ny-Ålesund forskningsuke i Tromsø i september 2015

Arrangementet Ny-Ålesund uken i Tromsø i september 2015 vil framme samarbeid og koordinering av forskningsaktiviteten i Ny-Ålesund på Svalbard. Forskningsuken består av følgende tre hovedaktiviteter: NySMAC (Ny-Ålesund Science Managers Committee) møte, Ny-Ålesund seminar og Ny-Ålesund Atmosfære S...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Statoil ASA til NTNU, gave til forskning og utdanning

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Airborne: Pollution, Climate Change, and Visions of Sustainability in China

Da befolkningen i Kinas hovedstad, Beijing, våknet opp i januar 2013 til den verste smog noensinne begynte på mange måter en ny æra i landets miljøhistorie. Aldri før hadde så mange i Kina engasjert seg så aktivt i debatter om forholdet mellom økonomisk utvikling og miljømessig bærekraft, og om b...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Identification of molecular mechanisms and biomarkers of Multiple Sclerosis

Vårt primære mål er å identifisere molekylære mekanismer og nye biomarkører for MS for å bidra til utviklingen av forbedret personlig tilpasset medisin for MS-pasienter. Prosjektet videreutvikler studier som er utført av MS forskningsgruppen ved OUS/UiO ledet av Harbo i samarbeid med ledende nasj...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Product optimization of LFP/Graphene composite cathode material for Li-ion batteries

Vi har utviklet en ny grafen-coating metode for aluminiumfolien som brukes til katoden. Med denne oppnår vi åtte ganger høyere kapasitet ved høy utladningshastighet enn for tilsvarende uten grafencoating. Den viktigste konsekvensen av dette er at vi får større kapasitet ved en hver ladnings/utlad...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Agder

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Does language matter?

Does Language Matter? This is a film project which aims to discuss the importance of language use in the climate change debate and communicate results of interdisciplinary research on this matter through a 30 min documentary. We also aim to present how different disciplines (linguistics, climate,...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

International conference on ultrasound for diving research

The conference Ultrasound for diving research aims to establish a consensus on how ultrasound should be used this field to be able to compare data between studies, since the methodology used by different research groups today are often very different, making comparisons between studies difficult....

Tildelt: kr 21 828

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Travel support for activities at MatNat faculty at UiB within synchrotron- and neutron research

Internasjonalt finansierte storskala infrastruktur som synkrotron- eller nøytronlyskilder gir forskere innen materialvitenskap mulighet til å utføre eksperimenter av høy kvalitet som de ikke kan gjøre i laboratorier på hjemmeinstitusjoner. Slike anlegg spiller derfor en viktig rolle i å øke vår ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Horisont 2020 - Trøndelag

EU-nettverket Horisont 2020 Trøndelag er opprettet med det formål å mobilisere til og øke trøndersk deltakelse i EUs hittil største rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 (H2020). Nettverket er delvis finansiert av Norges forskningsråd, som også bistår med faglig ekspertise gjen...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Naturkatastrofer - en kulturhistorie

Helt nord i Europa har de færreste blitt direkte berørt av store katastrofer. Men likevel omgir vi oss nærmest daglig med dem - gjennom nyheter, sosiale medier og i populærkultur. Naturkatastrofenes meningsaspekt dreier seg ikke bare om natur og mennesker, når fokuset legges på fortolkninger, for...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Reconceptualising Transitional Justice: The Latin American Experience

The book is the outcome of a three-year international research project on current developments in transitional justice in Latin America, using a comparative approach to examine trajectories in truth, justice, reparations and amnesties in countries emerging from periods of massive violations of hu...

Tildelt: kr 76 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Future narratives cross-national perspecives on adaptation to climate change among local and regional actors

In the northern parts of Europe, rapid climate change, price fluctuations in global resource markets and geopolitical changes add uncertainty to local and regional planning, especially when the time horizon spans beyond the next few years. At the same time, the costs of making the wrong choices c...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Verifikasjon og innsamling av elektromagnetisk resistivitet, indusert polarisasjons data i kombinasjon med 2D seismikk i en integrert ops.

Selve DEMO2000 prosjektets mål er bevise konseptet med å samle inn elektromagnetisk resistivitet, indusert polarisasjons data og 2D seismikk fra ett og samme fartøy, i en integrert operasjon over Loppahøgda i Barentshavet. Prosjektet omfatter innsamling av totalt 3000+ linje-kilometer EMIP-SEIS...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Commercial Development of Algae for Food, Drinks and Health Supplements

Kristiansen Gartneri og AlgeFrisk har forsket på og testet flere norske alger og vil utvikle og produsere nye, unike algeprodukter fra salt- og ferskvannsalger for helse, velvære og andre bruksområder. Alger har stort potensial både som matkilde og kosttilskudd, da det inneholder mye protein, ...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Agder

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til UiB for Grunnleggende forskning på kreft

...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra The Novo Nordisk Foundation til UiB for forskning på autoimmune sykdommer

...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til 11 grunnforskningsprosjekter innen kreftforskning

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINANSMARK-Finansmarkedet

Wikiverksteder for kvinnelige studenter

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kåre Hoel: Bustadnavn i Østfold. 14 - Borge, Glemmen og Fredrikstad

Redigering og utgivelse av Kåre Hoels manuskript Bustadnavn i Østfold.

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Hans Urs von Balthasar on Spirit and Truth

Avhandlingen er den første i Norden som gjør et utførlig studium av verkene til den sveitsiske katolske teologen Hans Urs von Balthasar (1905-1988). Han er i dag en viktig innflytelse på offisiell katolsk teologi og studeres innenfor en rekke teologiske fagmiljøer verden over. Publikasjon i serie...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sacred Meal, Communal Meal, Table Fellowship, and the Eucharist: Late Antiquity, Early Judaism, Early Christianity

The aim of the project "Sacred Meal, Commmunal Meal, Table Fellowship, and the Eucharist", to be published in a three volume anthology, is a precise analysis and reconstruction of the Early Christian ritual of the Eucharist and its context, the practices of sacred and communal meals in general. ...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Ukjent Fylke

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effekt av fri gass i vannkraftanlegg

Prosjektet har konkludert i en doktoravhandling. Hovedresultatene inkluderer en forståelse av kopling mellom systemdynamikk og komponenter som opplever kavitasjon i en rørsløyfe. I tillegg er forskjellige måter for å lage stående elastiske svingninger i væskesystemer blitt studert og videreutvikl...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Bergens forskningsstiftelse til UiB for grunnleggende forskning på prostatakreft

...

Tildelt: kr 0,86 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra STATOIL ASA til VISTA-programmet ved DNVA

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Korrupsjon på timeplanen

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Thermal spraying of Silicon Carbide

Slitasje og korrosjon ødelegger årlig verdier for 1-2% av brutto nasjonalprodukt i den industrialiserte verden. Dette har gitt grunnlag for en stor industri for overflatebehandling og beskyttelse av utstyr og metalldeler. I tilfeller med svært høy slitasje utrustes metalldeler i dag med keramiske...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Feasibility study to commercialise a novel biomass pre-treatment process and technology to make bioenergy competitive with fossil fuels

The aim of current project is to develop project concept and proposal for Horizon 2020 call H2020-SMEINST-1-2015 with specific Topic: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials. The summary of EU project is provided in the attachment.

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestfold og Telemark