0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Min læring

En sosial og online kunnskapsarena som tilgjengeliggjør pensum, skaper dialog og guider studenten gjennom aktuelle fagområder med forelesere som facilitator og næringsliv som diskusjonspartner. For mer informasjon, se prosjektbeskrivelse utfylt i ønsket mal.

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Scalable Supercapacitor Technology

The main objective of this proposal is to build-up a manufacturing platform of supercapacitors based on nanoparticles that can be industrially scalable. The main technology that will be used is the electrospray of nanofluids containing in suspension the nanoparticles. The electrospray technique h...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering Wind and Turbulence Radar for Offshore Energy

Prosjektet som skal etableres vil tilrettelegge for kommersiell utnyttelse av teknologi for sanntids måling av vind og turbulens i offshore vindparker som er i drift ved bruk av radar teknologi. Bakgrunnsteknologien for dette er allerede utviklet og testet i vindparker på land. Prosjektet som ska...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Verifisering marked og produkter videoløsning

Blue Planet driver med teknologi og utvikler løsninger i grensesnittet mellom konvensjonell videokonferanseteknologi og nye løsninger for virtuelle forretningsmøter i Nettskyen. Disse vil komme på markedet nå og fremover i samarbeid med Philips som skal hjelpe oss med markedsføringen. Vi har side...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Technology-based intervention supporting behavioural change for increasing physical activity in cardiac rehab pathway for older adults

The main objective of the proposed research is to strengthen current cardiac rehabilitation practices utilizing ICT, giving more patients access, for longer, at home, and without delay. In current rehabilitation care pathways, some, but not all, patients with cardiovascular diseases receive some...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Open virtual neighbourhood network to connect intelligent buildings and smart objects

PES2020-søknaden retter seg inn til H2020-ICT-30 utlysningen om smarte objekter innenfor energi, transport, mobilitet, helse og livskvalitet. I Norge planlegger vi en demonstrator i samarbeid med en helsehus-utbygger som planlegges i en bydel av Halden og Fredrikstad The primary aim of the VICINI...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Innlandet

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9497 Gatehopper

Det primære målet med Gatehopper-prosjektet er å utvikle og demonstrere en ny 10Gbps optisk transmisjonslink for pålitelig og sikker overføring av data. Prosjektet skal svare på den økte etterspørselen etter trådløs båndbredde mellom fly og terminalbygning når flyene befinner seg på bakken. Det ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Functionally graded AM scaffolds by hybrid manufacturing

Abalonyx skal i samarbeid med et konsortium ledet av Veneto Nanotech i Italia utarbeide ferdig søknad for stage 2. Det påtenkte prosjektet går ut på å fremstille et syntetisk menneskelig øre (ytre) ved bruk av avanserte materialer og 3D-printing. For Abalonyx vil hovedfokus være på optimaliser...

Tildelt: kr 49 940

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Training and Mobility Network for the Economic Analysis of Conflict (TAMNEAC)

The project is coordinated by Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) and has 7 additional beneficiaries. In addition, there are 8 associated partners, including private sector actors, ensuring the fellows have a broad range of experiences and resources at their disposal. The project p...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Prosjektetableringsstøtte til utarbeidelse av søknad om et nytt FME innen CCS

Det søkes om prosjektetableringsstøtte (PES)-midler til utarbeidelse av søknad om et nytt Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) med oppstart i 2016. Det er en todelt søknadsprosess, med en obligatorisk skisserunde (frist 1.april 2015) og innsending av fullstendig søknad innen 25. novembe...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Reflect your Moods - Integrasjon av refleks i moteklær

Norge er et land med mørke store deler av året, og behovet for å benytte refleks i trafikkerte områder er stort. Bruk av refleks reduserer risikoen for å bli drept eller skadd i fotgjengerulykker i mørket med 85 prosent, men til tross for dette er det kun 25 prosent av fotgjengere i tettbygde str...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Field testing and pre-qualification of novel silicon-based products for use in agriculture in EU

The project is aiming at the H2020 "Fast Track to Innovation"-program. Elkem has the last years developed new products based on amorphous silica (bioavailable Si) for use as soil amendment. The products has demonstrated a significant positiv effect on plants that are subjected to biotic and abio...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Agder

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Lock-In Effects of Arctic Council Authorization in Times of Rising International Interest

The Arctic Council has emerged as the primary body to address many of the socio-economic and environmental challenges associated with regional transformations in the North. Once established in 1996 as a loose intergovernmental forum between the Arctic sta tes, the authority of the organization ha...

Tildelt: kr 37 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Stack design for a Megawatt scale PEM electrolyser.

Vannelektrolyse basert på polymere elektrolytter har oppnådd teknologisk modenhet og er nå tilgjengelig på markedet. For at slike elektrolysører skal kunne brukes for storskala produksjon av hydrogen ved hydrogenstasjoner eller for lagring av fornybar energi fra vindkraft eller sol må både større...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Funksjonshemmetes tilknytning til arbeidslivet: en kunnskapsoversikt

Prosjektet skal presentere kunnskapsstatus om funksjonshemmetes tilknytning til arbeidslivet med utgangspunkt i nyere forskning (etter 2009). I gjennomføringen tar vi utgangspunkt i eldre kunnskapsstatuser, egne og andres, og kompletterer dette via omfattende litteratursøk i ulike databaser og ne...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME Havvind PES

Prosjektet har som mål å etablere en best mulig prosjektsøknad for et nytt FME på tema havvind. Det nye FMEet på havvind vil bygge på resultat fra pågående FMEer NOWITECH og NORCOWE, men med klar nyskapning og originalitet i forhold til disse. Dette innebærer følgende aktiviteter: - Gjennomførin...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin? - H1447014

Du kanske har hört talas om silosyke/polyneuropati på häst? Hur flera hästar i samma stall har börjat snubbla med bakbenen, de hårdast drabbade hästarna har gått omkull, blivit liggande, och fått avlivas? Det är så den fruktade nervsjukdomen »acquired equine polyneuropathy», AEP ser ut. Ingen vet...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Lowest Cost Silicon Photovoltaics

FerroPem will optimize its high quality UMG feedstock process, focusing on increasing material yield by internal recycling of all Si by-products, and reduction of process consumable costs. SINTEF will adapt a semi-continuous casting method to production of High-Performance multicrystalline silico...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Forprosjekt: Ultrafint kobberpulver til elektronikkanvendelser

Prosjektideen for et hovedprosjekt er å løse en av de største FoU-utfordringene for bruk av kobberpulver i elektronikkanvendelser, gjennom fremstilling av slike partikler med RMPs prosess. I dette forprosjektet skal man identifisere FoU-utfordringene og evaluere RMPs kapabilitet. Dette skal gi re...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektstøtte til å skrive søknad til FET programmet i H2020

Synthetica som arbeidspakkeleder skal utarbeide søknad for sitt arbeid i FET programsøknaden. Det må i tillegg til å utarbeide søknaden legges brukes tid på litteraturarbeid etc.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

The Role of Information Quality in Healthcare Quality Assurance

Kvalitet i gjenbruk av pasientdata I dagens spesialisthelsetjeneste er elektroniske pasientjournal-systemer (EPJ) sentrale i pasientbehandlingen, og består av store mengder kliniske og administrative data. EPJ-systemer støtter hovedsakelig primærbruk av data, hvor klinikere aktivt innhenter...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

CORE Organic Plus: EcoBerries - Ensuring quality and safety of organic food along the processing chain

Hovedmålet med Ecoberries-prosjektet var å utvikle innovative og bærekraftige prosesserings- og emballeringsteknologier for å øke produksjonen av trygge, økologiske bærprodukter med høy ernæringsmessig kvalitet og lav miljøbelastning. Dette ble sikret gjennom følgende arbeidspakker: AP1: Karakter...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NAERINGSPH-Nærings-phd

Trafikale virkninger av ferjeavløsing

mange år har såkalt ferjeavløsning, det vil si å erstatte eksisterende ferjesamband med bruforbindelse eller undersjøisk tunnel, vært en viktig del av norsk samferdselspolitikk. Mange politikere og næringsliv ser på utbygging av gode samferdselsløsninger som et sentralt virkemiddel for en positiv...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Surface Crack and Universal Total Inspection and NDT Surface Examination

Across many industrial sectors, there is increasing awareness of the need to inspect industrial artifacts and infrastructure, due to aging in service or lack of complete quality control at the point of manufacture. Hence, increasing attention is being paid to developing NDT technology which enabl...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

3-D PRINTED POLYMER-BASED COMPOSITE SCAFFOLDS AS CARRIER FOR PROTEINS AND CELLS IN BONE HEALING AND RECONSTRUCTION

PRINTBONE is a multidisciplinary project assembling seven of Europe's leading researchers active in angiogenesis, polymer synthesis, molecular and cell biology, bioreactor technology, animal and clinical research as well as GMP cell production, 3 SMEs and 2 industrial partners to achieve the over...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mathematical modelling of the topological development of Oslo Norway, establishing sustainability models for city development.

Naturressurser som dyrkbar jord, ren luft og vannressurser er i fare fra fra modernisering og konsumismens samfunnsutvikling, som utvikler seg raskt i den vestlige verden. Bærekraft-utvikling har som mål å fusjonere fornybar energi, biovennlige materialer i forbrukerprodukter og andre arenaer som...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Horizon 2020 Energy Briquette

Massefabrikken AS (MAS) har utviklet en unik teknologi som har potensiale til å endre verdens koksindustri. I 100 år har smelteindustrien over hele verden jaktet en måte å brikettere koksfinstoff slik at dette kan utnyttes industrielt. Til nå har en ikke klart å lage fullgode briketter som kan ...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad fra UiA for rammebevilgning av PES-midler 2015

Se vedlegg

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Energy storage systems for space exploration with ultrahigh power to mass ratio - PES søknad

Målsetningen med prosjektet er å utvikle ny unik energilagringssystemer med høy energitetthet og virkningsgrad som muliggjør space exploration der solenergi er utilgjengelig for lengre perioder. Dette er viktig teknologi for å muliggjøre nye oppdrag som er avhengig av betydelig mengder energilagr...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

EU-STRA-Strålevern

European epidemiological study on radiation-induced lens opacities for interventional cardiologists

EURALOC prosjektet har hatt som mål å vurdere dose-respons forhold for utvikling av stråleinduserte opasiteter og katarakt hos en kohort intervensjonskardiologer med forholdsvis høy eksponering. Tradisjonelt har katarakt vært ansett som en deterministisk effekt, med terskeldoser i størrelsen 1-2 ...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo