0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

SAFEFOODERA - Effects of climate change on emerging natural toxins in plant and seafood production (EMTOX)

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Effect of origin logos on sales, purchase intentions, and price perceptions of consumer exports

Earler research shows that information on product origin can influence product evaluation and consumer behavior. Many countries try to use origin in generic marketing campaigns for selected product categories, e.g. "Norwegian Seafood". Some studies show t hat such campaigns can influence demand i...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Guest researcher: Behavioral syndromes in salmonid fish-Ecological and evolutionary implications

The project concerns a guest researcher that will add valued competence to an already running NFR financed research project. the candidate, working at the level of a psot-doctoral fellow, will in turn receive valuable training in behavioral analysis and m olecular biology. Scientifically, the pro...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvikling av multivariate statistisk/genetiske metoder og modeller for økt avlsframgang på husdyr og fisk

For å møte markedets krav til avslmaterialet både på husdyr og fisk må stadig nye egenskaper av økonomisk betydning inkluderes i avlsmålene. Etter hvert som avslarbeidet har utviklet seg teknologisk har det blitt meget effektivt. Stor framgang for enkelte genskaper kan, på grunn av ugunstige gene...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Innlandet

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34096 Utvikling av spesialråstoff for lutefiskproduksjon

...

Tildelt: kr 70 600

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Nordland - Nordlánnda

INFRA-Infrastrukturtiltak

Driftstilskudd ved etableringen av Nofima AS

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34300 Kitosanderivat som jordforbedring

...

Tildelt: kr 26 900

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Viken

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34684 Villsauull; teknologi og verdikjede.

...

Tildelt: kr 40 800

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32415 Økonomistyring i store landbruksforetak

...

Tildelt: kr 20 800

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32728 Lutefisk Filet

...

Tildelt: kr 67 400

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33351 Morellmost

...

Tildelt: kr 16 500

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestfold og Telemark

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33511 Solbærmost

...

Tildelt: kr 9 900

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestfold og Telemark

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33807 Riktig handtering av blåskjell fra hav til bord

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32741 Forundersøkelse IFU - Testing av egenskaper til laminatgulv i termoplastbasert trekompositt

...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33529 Mini- vannverk

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestfold og Telemark

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34240 Indisk tradisjonsmat som ferdigmat

...

Tildelt: kr 84 700

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Agder

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32363 Verdikjede for transport av levende sjømat til internasjonale markeder

...

Tildelt: kr 96 400

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34685 Utvikle nytt banebrytende fiskeprodukt

...

Tildelt: kr 64 700

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Møre og Romsdal

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32735 Fersk pastasalat med lang holdbarhet

...

Tildelt: kr 28 200

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Agder

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

28113 Nye drifts- og produksjonsprosesser på det enkelte gårdsbruk

...

Tildelt: kr 10 700

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32740 Sushi som dagligvare

...

Tildelt: kr 19 400

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Agder

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Jonasson, Bjarni Island stp 07/08

...

Tildelt: kr 52 500

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Internationalt symposium "Second International Symposium on Propionibacteria: Dairy and Probiotic Applications".

...

Tildelt: kr 81 999

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Viken

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Dating human occupations and reconstructing the palaeoenvironment in the Middle Stone Age, southern Cape, South Africa

We present a research, networking and training programme centered on the archaeology of the Middle Stone Age (MSA) in the southern Cape region of South Africa. We believe this research will contribute significantly to present knowledge of the MSA in this region and enable fine tuning of current d...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Hallgeir Herikstad - Engasjement som nasjonal ekspert ved Europakommisjonen - DG RTD, Directorate E.

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Rogaland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Ghigliotti, Laura Italia STP 06/07

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Internasjonalt symposium "Partial Least Squares 07 and related methods"

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Viken

INFRA-Infrastrukturtiltak

Gave til Norconserv AS ved 75-årsjubileet - Forskere i utlandet

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

NATURNAER-Natur og næring

Social motivation and social housing of farmed silver fox vixens in relation to group size, group composition and cage design, Post doc.stip

Tradisjonelt er oppdrettsrev oppstallet enkeltvis og det er foreløpig begrenset kunnskap om hvordan sosial kontakt påvirker dyras velferd og reproduksjon. I henhold til henstillinger fra norske myndigheter og anbefalinger fra EU bør forskning som belyser effekten av sosial kontakt gjennomføres so...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improving moose forage with benefits for the hunting, forestry and farming sectors.

This project will generate the knowledge necessary to establish new moose management practises, enabling a higher moose yield to be harvested sustainably. This would increase moose-related income, while providing economic benefits for the farming communit y, local businesses and employees in the ...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Vestfold og Telemark