1 615 prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Traumebevisst forståelse (TBF) som modell for miljøterapeutisk arbeid i møte med mennesker med utviklingshemming.

Traumebevisst forståelse (TBF) som modell for miljøterapeutisk arbeid i møte med mennesker med utviklingshemming. Offentlige dokumenter peker på behov for økt kunnskap og kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming. Prosjektet utforsker traumebevisst forståelse (TBF) som miljøtera...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES for Eurostars: Graphene geopolymer as a green building material

SafeRock was established in 2019 as a spin-off from the University of Stavanger with a mission to develop unique and environmentally sustainable building materials. In addition, the venture is set to enable a circular economy within mining tailings/residues. Ordinary Portland cement (OPC) works ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

POWER4LIFE: Empowering the energy poor for a better life

The project will proactively tackle the issue of Energy Poverty at selected European Countries. The project aims to increase understanding of the causes and effects of energy poverty and to devise effective operational mechanisms to tackle them. Existing metrics and definitions will be reviewed. ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A smart, EMD free UHF ID Tag with multi-read capability & high flexibility supporting food safety

Today many serious companies in the fish farming industry equip fish in their fish cages with a tag for counting & control and also for improved fish health. The method involves injecting a Tag into the fish and monitor the fish population with RFID technology. Each Tag contains an antenna and a ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

BRICK: Building Resilience Innovative Communities Knowledge

The Decarbonisation of the Energy System is a broad EU target that Energy Citizenship can reach if its network achieves a sustainable representation of high share of the respective local society. That means, if the citizenship network has the competencies and capabilities to represent a high so...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Smart Sensor System to Detect Corrosion Under Insulation

Sensorer i prosjektet er validert under kontrollerte omgivelser på test-rig hos KAEFER Group sitt test laboratorium Bremen, Tyskland. Valideringen er utført under ulike parametere som temperatur og isolasjonsmateriell for å demonstrere systemets evne til å detektere fukt i ulike miljø. Måling fra...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Storegga tsunami c. 6150 BC - a wave of destruction or transformative disruption for a prehistoric society?

Det er mye arkeologer mener å vite om samfunnene for rundt 8000 år siden: menneskene drev med jakt, sanking og fisking, og de la boplassene sine nær stranda. Mennesker forholdt seg på daglig basis til sjø og hav. For 8200 år siden var verden inne i en midlertidig klimatisk kuldeperiode. Dette med...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Magnetic Recycling of Oilfield Production Chemicals - A New Green Approach Giving Zero Chemical Discharge

Til tross for et globalt grep mot mer fornybare energikilder, vil også olje- og gassproduksjonen fortsette i mange tiår. I løpet av produksjonsfasen av olje tilsettes mange kjemikalier til brønnstrømmen for å forhindre en rekke problemer som korrosjon og strømningslinjer som for eksempel gasshydr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past

Vikingar er meir populære enn nokon gong før. "Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past" (BTB)/ "Tilbake til blod: Å finna ei framtid i norrøn fortid" vil finna ut korfor. Hypotesen vår er at framstillinga av kulturelle og spirituelle produkt relatert til vikingar og norrøn fortid, ha...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hva gir trygge overganger i interkommunal rehabilitering og hvilke metoder sikrer samhandling på tvers av helsetjenestenivåene?

Når en person får en alvorlig sykdom eller skade, starter rehabiliteringen for å kunne komme tilbake og klare seg selv i hverdagen allerede på sykehuset. Underveis i rehabiliteringen skrives personen ut til sin hjemkommune der oppfølgingen fortsetter. Tilbudet til denne pasientgruppen har vært fo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak

Det har vært stor variasjon i hvordan ulike lands myndigheter har kommunisert med sine innbyggere om COVID-19. Nasjonalitet påvirker altså folks sårbarhet. Samtidig vet vi fra tidligere forskning at andre sosiale faktorer også kan ha betydning. Formålet med PAN-FIGHT er å undersøke mulige sammenh...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Utvikling av nye boligtilbud tilpasset ROP-beboere med lav boevne med vekt på brukermedvirkning

Prosjektets hovedmål er å utvikle nye boligtilbud bedre tilpasset beboere med alvorlige rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser) kategorisert i rød gruppe i det kommunale kartleggingsverktøyet Bruker Plan. Ved å bruke aksjonsforskning som tilnærming, involveres beboere, kommunalt ansatte og bruke...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Autonom tilstandsmåling i merd

Så langt har følgende resultater blitt oppnådd i løpet av prosjektet: Høsten 2020 ble den første kameraprototypen testet i en merd hos Havforskningsinstituttet på Austevoll. Denne prototypen bestod av fire 5MP fargekamera montert i en enkel trykkbeholder. Basert på disse bildene ble en første al...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Foreløpig arbeidstittel:Geofysiske dypdykk i middelalderhavnen ved Avaldsnes: Nye metoder for kartlegging av kulturminner under vann

Doktorgradsprosjektet er et samarbeid mellom GeoPluss, UiS og MUST Stavanger maritime museum og vil inngå som en del av et større forskningsprosjekt, Maktens havn. Prosjektet skal kombinere arkeologi og teknologi i en grensesprengende forskningsundersøkelse som vil gi helt ny kunnskap om vår fell...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Alloy development for additive manufacturing of prostheses and reconstructive implants

Alvorlige ulykker eller sykdommer kan føre til skader i kjeve og munnhule som krever kirurgi og bruk av implantater eller proteser. Når behovet inntreffer, kan det være helsemessig gunstig å raskt kunne skaffe tilveie spesialtilpassede metalliske deler. Dette kan gjøres ved å benytte de mulighete...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Well Internvention

Prosjektet Digital Brønnintervensjon (DWI) har som mål å bygge en plattform som redusere kost og energiforbruk for brønnintervensjoner. Denne plattformen vil øke kvalitet og effektivisering av intervensjon operasjoner, og sørge for at reservoarene blir produsert mest mulig optimalt ved bruk av ek...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A novel preventive approach to Sea Lice management in Salmon breeding

The overall objective of the SPG project is to research and develop our second-generation European lice infestation control system in salmon farms (SPG). Our main concept is to improve sea lice management in salmon breeding. Our system currently operates by using a structure of insulated conducti...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AI for Health Imaging

The project will implement a cloud-based platform, based on Open Source and open standards, providing, via automated APIs, secure and anonymous/pseudo-anonymous service to the research and medical community all over Europe for automated analysis of images potentially indicating skin cancer diseas...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstrating smart drilling automation application

Dette prosjektet er en videreføring av "Demonstration of Automatic Drilling Process Control" prosjektet. Vi vil demonstrere «Smart Auto ROP» modulen, høyhastighets telemetri, optimalisert data konfigurering, og en automatisk sammenkobling som er integrert mot NOV Drilling Control System ved å bru...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Environmental Control System

GreenCaps Solutions’ vision is to enable a climate neutral economy by reducing emissions from the production of food in greenhouses. In doing so we support the strategic vision of a clean planet for all, set by the European Commission in 2018. The production of horticulture crops in greenhouses ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hellige planter – åndelige erfaringer. En studie av rituell praksis og meningskonstruksjon ved bruk av entheogene planter

Mytologi, religion og åndelighet har dype røtter i naturen og naturfenomenene. Trær og planter, elver og fjell kan både identifiseres med guder eller forstås som gudenes konkrete livsformer, og noen steder i naturen regnes som mer hellige enn andre. Fra den keltiske tradisjonen brukes begrepet "t...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kvalifisering og demonstrasjon av MTR for muliggjøring av riggløs P&A.

Plugging og forlating av brønner er en kjent utfordring i O&G-bransjen. Aarbakke Innovation utvikler nå et banebrytende verktøy som kutter kostnader og reduserer miljøavtrykket. Plugging er et "nødvendig onde" for alle operatørselskaper. Med dagens metoder regner norske selskaper med å bruke 570 ...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Performance improvement in medium scale Norwegian company using lean management methodologies and tools.

Prosjektets hovedmål er å forbedre ytelse ved å redusere driftsutgifter (dvs. ved å redusere unødvendige aktiviteter) i det norske selskapet Blueday Technology AS, ved å bruke de nyeste innovative metoder og verktøy. Prosjektet er fokusert på hvordan man bruker lean management i kontor- og kunnsk...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Forprosjekt - Sårbarheter i integrerte intelligente transportsystemer

Med utviklingen som i dag foregår innen transportsektoren, gjøres en rekke teknologivalg som kan sette premisser for sikkerheten i et fremtidig transportsystem. Ulike delsystemer forutsettes i stadig større grad å kommunisere digitalt og autonomt med hverandre. Den store hastigheten på utviklinge...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

The ethereal economy and the revenge of the places that don’t matter

The shift from the ‘old’ to a ‘new’ economy has had important implications for inequality. The ‘old’ economy firms that employed large armies of workers in plants scattered across swaths of territory and with massive supply and customer chains are being replaced by leaner firms. These new firms e...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

AMK SIMULATOR: Et komplett verktøy for kompetansebygging for medisinsk nødmeldetjeneste, basert på simuleringstrening og kunstig intelligens

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden som redder liv ved akuttmedisinske hendelser og skader. AMK, eller medisinsk nødtelefon 113, besvarer årlig over 1 million nødsamtaler, og tallet er stigende. Medisinsk nødtelefon betjenes av AMK-operatører....

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Digital Innovation Support Ecosystem at the Norwegian TTOs

Dette prosjektforslaget tar sikte på å takle utfordringer relatert til digital innovasjonsstøtte ved norske TTO-er ved å påvirke forskningsinstitutsektoren direkte. Prosjektet tar sikte på å møte TTOs felles struktur og kompetansebehov ved å fokusere på strukturell forbedring, kompetanseheving og...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Readily Scalable hubs for safe and permanent storage of solid CO2

The aim of CO2SOLID is to kick-start the installation of new large- and small-scale carbon capture and storage facilities in Europe and across the world by demonstrating a new streamlined and cost-efficient carbon storage hub at an already approved site in Iceland, and by identifying new favourab...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Avvikende tårefilmkvalitet hos pasienter med grå stær - Biokjemisk analyse av inflammasjonsparametre i akuttfasen og i et lengre perspektiv

Det foreliggende PhD prosjektet bygger videre på to allerede godkjent PhD program initiert av iFocus Øyeklinikk i Haugesund. Sammen med gradsgivende institusjon, OsloMet Storbyuniversitetet, vil vi studere mulige sammenhenger mellom avvikende tårefilm (Ocular Surface Disorder - OSD) og behandling...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Oksygenfjerning fra sjøvann

For å øke oljeutvinningen er vanninjeksjon en metode som hyppig brukes. Med denne metoden pumpes sjøvann ned i reservoaret for å sveipe et reservoar og drive ut oljen. Tilstedeværelse av oksygen i sjøvannet kan både medføre økt mikrobiell vekst (aerobe bakterier) og ikke minst økt korrosjon i rør...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland