0 antall prosjekter

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Japan-Norway Partnership for Computing in Space Science

Norge og Japan er aktive aktører innen romvitenskap og utforskning av verdensrommet. For eksempel så sender begge land, i vitenskapens interesse, både raketter og satellitter inn i ionosfæren, som er den øverste delen av atmosfæren. I polarområdene er ionosfæren direkte koblet til det interplanet...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

4DSpace investigation of plasma turbulence in the cusp ionosphere

Solvinden genererer turbulens i øvre lag av den polare atmosfæren. Dette gir forstyrrelser på radiosignal. Kraftige solstormer kan blokkere satellittbaserte navigasjons- og kommunikasjonssystemer. Med hensyn til sikkerhet i Arktis ville det vært gunstig om vi kunne varsle bortfall av GPS. Romværv...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Antarctic ionospheric and space weather research at Troll station

I de polare områdene er ionosfæren, som er den ytterste, delvis ioniserte delen av jordens atmosfære, direkte koblet til jordens magnetosfære. Denne koblingen er veldig dynamisk og avhenger av solens aktivitet. Dette er et viktig element i forståelsen av romvær, som er stadig viktigere for mennes...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Cometary plasma environment studied by the Rosetta spacecraft

Etter 10 år i verdensrommet hadde den europeiske romorganisajonen (ESA) sitt romfartøy oppdrag Rosetta endelig kommet fram til og fløyet sammen med kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko på dens vei mot solen. Målet vår var å utforske den gamle og mysteriske fryste verdenen dannet i begynnelsen av sol...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo