0 prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Water disinfection strategies to improve Atlantic salmon parr production in freshwater recirculating aquaculture systems

Prosjektaktivitetene i 2020?2021 ble gjennomført på en god måte ved at det ble gjennomført en rekke eksperimentelle tester og laboratorieanalyser ved Nofima, DTU Aqua og NTNU. Perioden var preget av at mange studenter ble tatt opp i prosjektet, og 7 MSc-studenter, 1 doktorgradsstudent og 1 postdo...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel (M,Ga)2O3 thin films for two-dimensional electron gas devices

GO2DEVICE-prosjektet har som mål å bidra til utviklingen av nye komponenter for bruk innenfor kraftelektronikk. Kraftelektronikk spiller en avgjørende rolle for omforming, distribusjon og lagring av energi, og er helt nødvendig for at fornybare energikilder, f.eks. vindkraft, skal kunne tas i bru...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Turning off autophagy in a multicellular organism

Celler er overlevere. I en levende organisme må celler klare å respondere på endringer i tilgang på næring. Når en organisme sulter vil enkelte organer respondere ved å aktivere en cellulær resirkuleringsprosess som kalles autofagi. Autofagi er en prosess hvor celler «spiser» sine egne ødelagte, ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hearing loss, work and societal costs: a longitudinal population study

Rundt 10% av befolkningen har et hørselstap som påvirker kommunikasjonen, og andelen øker til 40% blant personer eldre enn 65 år. Landet står overfor en eldrebølge, og ettersom folk jobber lenger, er det sannsynlig at de utvikler hørselstap mens de er i arbeid. Dette kan ha store konsekvenser for...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

SUSTAINABLE ARCTIC CRUISE COMMUNITIES: FROM PRACTICE TO GOVERNANCE

For kystsamfunn kan ankomst av cruiseskip gi økonomiske muligheter, for eksempel gjennom å tilby turer til lokale attraksjoner og levere tjenester for cruiseskipene. Likevel har ankomst av cruiseskip blitt sterkt omdiskutert på grunn av negative sosiale og miljømessige konsekvenser. Siden den glo...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda