0 antall prosjekter

SIP-Strategiske instituttprogram

Innenrikspolitikkens internasjonalisering. Politikkutforming i møtet mellom folkevalgte, forvaltning og organiserte interesser

Svekkelsen av det tradisjonelle skillet mellom nasjonal og internasjonal økonomi og politikk gjør det svært viktig å videreutvikle kunnskapen om internasjonale forholds betydning for utformingen av innenrikspolitikken. Valgene av mål og virkemidler i nors k innenrikspolitikk skjer i møtet mellom ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Increased gas transport capacity

...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

CO2 value chain from Tjeldbergodden to Draugen/Heidrun

...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Improved macroscopic sweep efficiency in CO2-flooding of North Sea reservoirs

The present research project is divided into four main activities: •Qualification of chemicals systems (foam or polymer) for sweep improving methods, including determination of system properties, interaction between chemical system and reservoir fluids, injectivity, retention of chemicals and ch...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Rogaland

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Rogaland - videreføres som 173847

Innovasjon og internasjonalisering er helt sentrale elementer i strategien for de fremgangsrike bedriftene i dagens konkurranseutsatte næringsliv. Dette utsagnet gjelder nær sagt uansett bransje og bedriftsstørrelse. Et viktig mål for virkemiddelapparatet og FoU-miljøene bør være å bistå bedrift...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Fjerning av pinnebein i pre-rigor oppdrettsfisk

Dette prosjektet skal etableres som del av TELOP, teknologiutvikling for mer lønnsom foredling av oppdrettsfisk. Prosjektets ansvarlig er Trio og ønsker med dette prosjektet å videreføre resultatene i prosjektene "Beinplukking prerigor" og "Utskjæring av tykkfiskbein og sammenliming av filetene...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Feltverifikasjon av kombinasjonen av nye kjemikalier og membrankontaktorer for separasjon av co2 fra røykgass.

Siden 1990 har Statoil og AkerKværner (AK) jobbet med utvikling av teknologi for rensing av CO2 fra eksosgass, både i felles prosjekter og på egenhånd. Som et resultat av dette har selskapene opparbeidet en vesentlig kunnskap om total prosessen, fra CO2 b lir dannet i gassturbinen til den er depo...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Development and Commercialization of a Real-Time Integrated Geosteering Software Tool

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Rogaland

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Kipperberg, Elise SOE04/05-60

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Bidrag til Society of Petroleum Engineers (SPE) sin konferanse med lansering av bok om petroleumsforskning

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

SILD Phase 2 - A new concept for Environmental Friendly Well Testing and Reservoir Fluid Sampling

...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reel-Well - Drilling and Well Concept

The concept is based on a new patented idea of well construction. The idea is to perform the drilling operation with a dual drill string and a downhole movable packer, which implies a re-arrangement of the drilling fluid hydraulics compared to conventiona l drilling. The method can utilise modern...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Sustainable produced water treatment by increasing the operational window of the Epcon CFU to include treatment of solids.

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. SWIT - Subsea water injection and treatment

The main objective of this R&D project is to develop a system for subsea water injection and treatment (SWIT). It will be designed to significantly reduce the cost of water injection into subsea reservoirs, thus contributing towards increased oil recovery (IOR). The project is a response to the...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Waterflooding of carbonate reservoirs - Optimization and improved oil recovery

Oil recovery from carbonate reservoirs is more or less dictated by the wetting condition of the reservoir. Opposite to sandstone reservoirs, about 90% of the carbonate reservoirs are believed to be neutral to oil-wet. The oil properties described by the a cid and base number appeared to play an i...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Continuous updating of reservoir simulation models and improved reservoir management

To fully exploit the increased use of permanent sensors for monitoring pressure, temperature and flow rates it is natural to consider methods for continuous updating of the reservoir simulation models from this information. The main task of this project i s to make the ensemble Kalman filter tech...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Proteinutnyttelse i marine fiskelarver; studier av spesifikk proteinfordøyelighet i marine larver med tanke på utvikling av et formulert fôr

Fiskelarver har et særlig stort behov for aminosyrer på grunn av sitt store vekstpotensiale og bruken av aminosyrer som energisubstrat. Det finnes imidlertid lite tilgjengelig kunnskap om den spesifikke fordøyelighet av ulike proteinkilder i marine fiskel arver. Dårlig utnyttelse av vekstpotensia...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Prosjektetableringsstøtte til SUPRAQUA søknad

NOAS Miljøkompetanse samarbeider med BECO Group BV (NL) og AZTI (ES) for å fremme en søknad under Call FP6-2003-FOOD-2-B (deadline 29. september 2004). Arbeidet i søknadsprosessen består av: 1. Et møte i Nederland på to dager, hvor partene blir enige om utforming av prosjektet, fordeling av arbe...

Tildelt: kr 41 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Tarja Tikkanen, NO30, Nabo 04-05

...

Tildelt: kr 86 272

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Downhole Production Monitoring System (DPMS)

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Smart shuttle

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Carbonate Reservoir Geomodels

We will gain crucial information on the 3D geometry of fluid-flow units and spatial distribution of their petrophysical characteristics, in the following play types: (1) Cretaceous karstic shelf deposits, Cretaceous slope/base-of-slope deposits, and Eoce ne slope deposits, exposed in Italy (Garg...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

MIOR (microbial improved oil recovery): predictive model of stimulated production and improved reservoir management by microorganisms

Microbial oil stimulation processes can be low-cost technologies with great potential for increased oil production if proven to be effective and manageable. There are several reports of MIOR field applications in the literature, and many more undocumented trials, but there is a striking lack of ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Rogaland

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Rogaland Videreføres i prosjektnr.: 168586/I50

Innovasjon og internasjonalisering er helt sentrale elementer i strategien for de fremgangsrike bedriftene i dagens konkurranseutsatte næringsliv. Dette utsagnet gjelder nær sagt uansett bransje og bedriftsstørrelse. Et viktig mål for virkemiddelapparatet og FoU-miljøene bør være å bistå bedrift...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification and Pilot Demonstration of HPHT Intelligent Downhold NEtwork and Gauge

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

DRILLTRONICS Demonstration - Model and Software for Monitoring, Control and Prediction of the drilling process, integrated with existing rig

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Høgskolen i Stavanger 2004-05

...

Tildelt: kr 34 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Tectonic development and temperature history of the Vøring area, mid Norway

The Vøring area covers a large part of the southern Norwegian Sea where exploration has been done since the early 90's. The area is large and there is still a considerable lack of knowledge about the geological/tectonic development and the corresponding h eat flow history of the area. The Vøring...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Optimised nutrition and egg quality in Atlantic cod broodstock

Broodstock management and nutrition is the basis for further production. A great concern for the industry is the possibility of impoverishment of the broodstock over time due to suboptimal nutrition. As cod broodstocks generally are kept and utilised for egg production over several consecutive sp...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Trace component determination in fluid for environmentally friendly exploration and testing.

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland