0 antall prosjekter

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Improving care for people with dementia through developing a collaborative multi center international research project USA - Norway

...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Deepwater Technology Development-mapping of priorities

...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demo 2000 Artic Project - Phase 1

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

PES for FP6: STREPs dedicated to SMEs in the area of 'Life sciences, genomics and biotechnology for health'

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Felles IT-satsing i Ryfylke

Prosjektet vil utnytte eksisterende bredbånd infrastruktur i kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand. I løpet av 2004 ble det etablert en felles serverpark i Strand kommune for alle de 4 samarbeidskommunene. Felles økonomisystem (SAP) er innført i a lle kommunene og vi har høstet veldig god...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Activation of downhole tools

...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

MBIP: Introduksjon av hydrogen som miljøvennlig drivstoff ved etablering av en hydrogenstasjon og utprøving med hydrogendrevne kjøretøy

HyNor Grenland prosjektet ønsker å benytte hydrogen som i dag er et biprodukt i lokal petrokjemisk industri, til drivstofforsyning av kjøretøyer. Hydrogen planlegges transportert fra Rafnes til Herøya gjennom en rørledning, og det skal etableres en offen tlig tilgjengelig hydrogenstasjon for for...

Tildelt: kr 16,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Felles fagsystemer via fiber (FFvF)

Dette prosjektet, "Felles fagsystemer via fiber (FFvF)", er en del av "DIKT2010" som er en strategisk satsning på IKT og det digitale tjenestetilbud gjennom regionalt samarbeid mellom kommunene Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal. Prosjektet bygger na turlig på prosjektet Høyhastighetsnett i ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Rogaland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Modelling of Circadian Rhythms

Circadian rhythms (from latin circa, about; and dies, day) play important roles in the adaptation of organisms to their natural environment. It is assumed that by measuring day length, the circadian clock participates in the initiation of important daily processes, for example sleep or activity r...

Tildelt: kr 81 940

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Modeling of capillary pressure and phase entrapment in porous media with account for wettability change

The development of efficient IOR technologies relies on understanding and accurate modeling of multiphase flow mechanisms encountered on various scales, from pore-scale to Darcy scale and further to geo-facies and reservoir scale. Such an integrated multi -scale modeling of water-alternating-gas ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

"CannSeal" Remedial External Casing Packer Technology

...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

ReelWell - Jointed string version. for new drilling concept to improve the cost efficiency for exploration and production drilling.

The project aims on development of a new concept for drilling and completion of petroleum wells. The main purpose of the work is to clarify the technical foundation and organisation possibilities for a Joint Industry Project for developing a new concept for drilling. Some of the technical founda...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Offentlig styring for frivillig idrett

Prosjektet retter søkelyset mot følgende offentlige styringsvirkemidler og deres virkning i forhold til den lokale idretten: 1) Støtten til bygging av idrettsanlegg, 2) statens støtte til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, 3) den statlige støtten til lokale aktiviteter for barn og unge, o...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Industrial services and innovation strategies in the knowledge intensive economy: mapping of players, roles, con... (samfinansiering 168195)

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Industrial services and innovation strategies in the knowledge intensive economy: mapping of players, roles, content, practices, and needs

The service sector is growing and increasingly contributes to employment and revenue generation. The project proposal focuses on developing a preliminary platform that creates a basis to improve innovation and understanding of service processes and the pe rformance of service activities, as well ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Rogaland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

An Environmentally Induced FRQ-Independent 24 hour Rhythm in Neurospora crassa

Circadian rhythms (from latin circa, about; and dies, day) play an important role in the adaptation of organisms to their natural environment. It is assumed that by measuring day length, the circadian clock participates in the initiation of important dail y processes, for example sleep or activit...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2012

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. Tilstandsovervåking av offshore driftsanlegg gjennom eDrift og nye arbeidsprosesser

Dette forslaget til et forprosjekt fokuserer på utvikling av kommersielle internasjonale tjenester basert på tilstandsovervåkning av avanserte produksjonsprosesser basert på utvikling i IKT og eDrift. Forprosjektet fokuserer i første omgang på utvikling a v tekniske drifts-, vedlikeholds-, modifi...

Tildelt: kr 99 839

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Integrated sand/erosion management system

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

VisuWell® - Opaque Environment Imaging - development program phase 4

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

SWIT - Subsea water injection and treatment

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

E-Well-Construction-Management

It is a strong focus on use of real time data in the petroleum industry. Several vendors can offer real time databases for drilling data. It is however a lack of tools for utilizing all the data to create information, decision support and closing decision /control loops. The project will develop...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Rogaland

RISIT-Transportsikkerhet

Risikonivå og aktørroller i forbindelse med transport av farlig gods

Hovedfokus i prosjektet er å utvikle egnede risikostyringsverktøy til bruk på de forskjellige nivåene innenfor farlig gods (FG) transportsystemet. Med målsettingen om å utvikle egnede risikostyringsverktøy som kan brukes av de ulike aktørene med ansvar f or transport av farlig gods planlegges fo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

NEST - Theoretical Description of the Dielectric Properties of Water for Tomographic Use

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Forprosjekt- Partner search "Regions of Knowledge 2"

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

CRAFT- Novel Tomography for Multiphase Measurements in the Gas Industry

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Ultra Dense Marine Seismic Acquistion System - UDSAS

...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Drilling optimization in Real Time

...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Rogaland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Factors for Improved Integration of Strategic Environmental Assessment in Public Decision Making

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

LOWACC Offshore Pilot Development

...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Rogaland

RISIT-Transportsikkerhet

"Mange bekker små gjør en stor å?" Om risikoutfordinger knyttet til samtidige endringsprosesser i norsk transportsektor

Nasjonal og internasjonal transportsektor endres grunnet endrede kommersielle rammebetingelser, nye trender i samfunnet generelt og bransjespesifikke utviklingstrekk. Det finnes lite kunnskap om hvilken innvirkning endringer som skjer samtidig på ulike ni våer i transportsektoren har på det samle...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Rogaland