0 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Seeing the Invisible: Neutron & X-rays Technology in Biology and Medicine

Oslo Cancer Cluster inviterer norsk næringsliv, akademia og sentrale personer fra Oslo Universitetssykehus (OUS) til foredrag og diskusjoner om hvordan ta i bruk nøytroner og sykrotronstråling som metodeverktøy for å studere og karakterisere cellemembraners påvirkning og oppførsel etter at de bli...

Tildelt: kr 6 993

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 IFE

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 IFE

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Viken

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk

Ekstra tilskudd Nukleær virksomhet IFE

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Viken

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Oppgradering av fysisk sikring av forskningsreaktoren JEEP II - Nukleær aktivitet på Kjeller

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Viken

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk

Del av basisbevilgn. til IFE fom 2014. Slås sammen med prosjekt 194059 (basisbevilgn. til IFE) fom 2015. Tidl. Nukleæraktivitet på Kjeller.

Det vises til IFEs Program og budsjett der følgende aktiviteter innenfor "Nukleær virksomhet på Kjeller" er beskrevet mer detaljert. 1. Drift av forsøksreaktoren JEEP-II, som anvendes for grunnforskning i fysikk og for bestråling av materialer til medisinske, tekniske og forskjellige forsknings...

Tildelt: kr 801,5 mill.

Prosjektperiode: 1995-2014

Sted: Viken