870 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Effektiv plasmaprosess for desentralisert nitrogenoksidproduksjon fra luft

I prosjektet jobbes det med å forbedre prosessen, gjennom å forbedre energieffektiviteten i plasmaen, optimalisere absorbsjon av NOx-lufta og i sum forbedre økonomien. Gjennom 2021 har energieffektiviteten blitt forbedret gjennom optimalisering av plasmageometri. Resultatene så langt viser at pro...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SumAl: Solute cluster manipulation for optimized properties in Al-Mg-Si based Al alloys

Kontinuerlig vektreduksjon er en nøkkel til utviklingen av en bærekraftig og grønnere transportsektor. Dette representerer en betydelig mulighet for norsk aluminiumsindustri. Markedsvekst og økt lønnsomhet av lette Al-løsninger kan realiseres ved ytterligere forbedring av produktegenskaper. Pres...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Superior fatigue stressed chassis components

Lettere kjøretøy er en åpenbar måte å redusere energiforbruket og møte strengere miljøkrav i transportsektoren. Substitusjon av materiale representerer en av hoved-metodene for å redusere vekt av kjøretøy og dermed redusere CO2-avtrykk. Substitusjon av stål med aluminium er en nærliggende løsning...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte i forbindelse med etablering av FoU-kontakt med universiteter i Brasil

Formålet med reisen er å etablere FoU-kontakt og danne grunnlag for fellesprosjekter med University of Rio de Janeiro og University of Brasilia i Brasil, som er ledende forskningsmiljøer innen vann- og avløpsrensing i Brasil. Begge universiteter har et godt samarbeid med industripartnere. Brasi...

Tildelt: kr 11 832

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FeedCarrier - Autonom, robust og fleksible fôringsrobot og kjøkken

Landbruket gjennomgår en omfattende endring med betydelig digitalisering. Landbruket blir smartere; det integreres sensorer og annen teknologi som øker produksjon og kvalitet. Teknologien gir både forbedret livskvalitet for bonden ved å redusere tungt og repeterende arbeid, men også forbedret dyr...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tailoring Material Properties through Novel Processing Routes for High-Performance Products

For stålprodukter i ulike bruksområder som for eksempel landbruk, transport, skogbruk, motorer og fornybar energi finnes det ganske like skademekanismer som slitasje, korrosjon og materialtretthet. Gode produkter i de nevnte bruksområder takler utfordringene gjennom overlegne materialer. I Tailor...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Acoustic sensors for high speed wireless underwater communication and data collection

Kongsberg Maritime Subsea i Horten (KMS) søker kontinuerlig å skape nye innovasjoner innen undervannsakustikk og marine robotikk, både i eksisterende og nye markeder, og de er verdensledende for produkter i high-end markedet innen disse teknologiene. Akustiske sensorer er mye brukt for undervanns...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Leadfree piezoelectric devices by additive manufacturing (3D printing and multilayer)

Europa har et stort antall små og mellomstore bedrifter og større industri som bruker ultralydteknologi i sine produkter og tjenester, alt fra medisinsk avbildning til rørledningsinspeksjon og skipsposisjonering. Med svært få unntak blir ultralydbølgene generert og mottatt av plater, skiver eller...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Economic energy-efficient solar roofs for green buildings

Hovedmålet med E3Roof-prosjektet er å utvikle et økonomisk og energieffektivt bygningsintegrert solcelleprodukt (BIPV): en takpanne med integrerte solceller som passer sømløst med ISOLAs eksisterende produktportefølje med hovedfokus på Powertekk Plano. Flere muligheter for dette ble identifisert ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanowire UV LEDs on graphene

Et grunnleggende behov for alle mennesker er tilgang til ren luft og rent vann. Mange steder oppnår man dette ved å rense lufta og/eller vannet med ultrafiolette (UV) lyskilder som effektivt dreper bakterier. Det finnes i dag et internasjonalt initiativ gjennom Minamata-resolusjonen for å fase ut...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

reTyre - Development of enhanced components for the Modular Tyre System

Hensikten med prosjektet er å videreutvikle den patenterte teknologien for utskiftbare sykkeldekkoverflater med en mer robust tilkoblingsmekanisme for å øke produktets levetid, pålitelighet, brukertilfredshet og sluttproduktopptak. Videre vil det utvikles tilpassede verktøy for masseproduksjo...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Kvalifisering av lavutslipps teknologi for skipsmotorer

1. Introduksjon De globale utslippene fra maritim transport er anslått å øke betydelig frem mot 2050 med mindre ny teknologi og nye energibærere fases inn. Ifølge scenarioene til IMO, vil utslippsveksten ligge på mellom 50 og 250 % i årene frem til 2050 avhengig av den økonomiske utviklingen. En...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HyForge(TM) - Low Pressure Casting material: a game changer towards high quality and cost- effective forging

I HyForge prosjektet ønsker vi å utforske potensialet til LPC støpte aluminiumslegeringer. LPC (Low Pressure Casting) er en ny støpeteknologi utviklet av Hydro Aluminum R&D som muliggjør støping av bolter med mindre dimensjoner med høy kvalitet, ingen støpefeil og med en jevn og fin overflate. Sp...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Robotic Strawberry Harvester - testing, validation and go-to-market

Verdens raskeste og mest nøyaktige jordbærplukker skal gjøres klar for markedet. Teknologien har sitt utspring i en doktorgrads- avhandling på NMBU, fakultet for realfag og teknologi på Ås. Løsningen inkluderer avansert robotikk, kunstig intelligens og "Deep Learning". Jordbærprodusenter fra uli...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

F2020 AlvaWind - Scalable Production of Lightweight Wind Turbine Generators

Forskningsrådet har støttet et prosjekt for å utvikle en ny type vindturbingenerator utviklet av en gruppe forskere og ingeniører fra Trondheim. Prosjektet, kalt "F2020 AlvaWind", ble initiert av den NTNU-baserte oppstartsbedriften Alva Industries AS, som hadde sitt utspring fra NTNUs Entreprenør...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Hieff PEM, a game changing High efficiency PEM electrolyser for hydrogen production

Det produseres årlig over 70 millioner tonn hydrogen med en markedspris på rundt USD 118 milliarder. Hydrogenmarkedet vokser med over 5% per år og hydrogen inngår allerede som et viktig råstoff i flere veletablerte, industrielle prosesser, som for eksempel i oljeraffinering og kunstgjødselproduks...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Milestone project: Empowering a win-win-win servitisation business model through the digitalisation of ship machinery maintenance data.

Politikk vedrørende marineforsikringer og klassereguleringer har ikke blitt forstyrret i løpet av de siste to hundre årene. Kalkuleringer av forsikringspremier tar for eksempel utgangspunkt i grunnleggende risikofaktorer som hovedsakelig er basert på fartøystype, opprinnelsessted, eierskap, tonna...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Novel coatings with low adhesion to ice

Atmosfærisk ising på menneskelagde strukturer slik som skip, vindmøller og høyspentledninger er en utfordring som kan utgjøre en sikkerhets-risiko og senker effektiviteten. Is-oppbygning vil også i mange tilfeller være nødvendig å fjerne for at utstyret skal være sikkert i bruk. Det finnes både ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

Enhanced PE by Heterogeneous Catalyst Design for Disentangled UHMWPE

Ultra-høy molekylvekts polyetylen (UHMWPE) har egenskaper som langt overgår dagens standard polyetylen for eksempel når det gjelder slitestyrke, lav friksjonskoeffisient og høy slagfasthet selv ved lave temperaturer. Kravene til slik UHMWPE er for det første at de har svært høye molekylvekter (10...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Testing of Learning Robots

Fremtiden til industrielle roboter er rotfestet i utviklingen av roboter som kan samarbeide og lære i samspill med mennesker. Disse samarbeidende robotene må ha evnen til å forbedre og utvikle seg gjennom bruk av maskinlæringsalgoritmer. Det er utfordrende å trygt kontrollere og teste læringsevne...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Extraction and characterisation of BIOactives and CARBohydrates from seaweeds and seagrasses FOR FOOD-related Applications

Industrielle metoder for framstilling av karbohydrater fra makroalger er vel etablert, og har vært uendret med hensyn til effektivitet og rundt forbruk av vann og energi. Under produksjonen skapes betydelige mengder restprodukter. I dette EU-prosjektet har vi undersøkt nye og mer miljøvennlige fr...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications

De fleste forbrukere hevder at de er villig til å kjøpe bærekraftige matvarer, likevel er andelen bærekraftig mat i totalt forbruk fortsatt lav. For å forstå årsakssammenhengen til dette kreves videre undersøkelser av hvilke faktorer som påvirker den reelle bærekraftige atferden. Eksisterende for...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fotonikk forskning for økt vekst og innovasjon

Målet med forsknings- og innovasjonsaktiviteter på generisk IKT-teknologi adressert i Horizon 2020 sin pilar "Industrial Leadership" er å fremskynde utviklingen av de teknologiene og innovasjonene som skal understøtte morgendagens virksomheter og hjelpe innovative europeiske små og mellomstore be...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

HVIT - Høyisolerende Vinduer og dører med Integrert Teknologi

Den overordnede ideen i HVIT-prosjektet medfører å ta et steg bort fra den tradisjonelle måten å konstruere vinduer på. Vi skal utvikle vinduer med minimalt varmetap og godt dagslys og solenergiinnslipp. Vi skal tilby våre kunder en ny type vinduer og dører med svært gode isolerende egenskaper og...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Drone Based Survey of Ships in Operation

Klasseselskapet DNV har utført droneassisterte inspeksjoner av skipstanker siden 2016, som har resultert i kostnadsbesparelser og økt personellsikkerhet. Prosjektets mål har vært å utvikle og demonstrere en intelligent, autonom drone for inspeksjoner av skip og offshorefartøy. Hovedmålet er å re...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Analysis Methods and Design Measures for the Reduction of Noise and Vibration Induced by Marine Propellers

Utviklingen av numeriske metoder for prediksjon av undervannsutstrålt støy fra marine propeller i ProNoVi-prosjektet har resultert i følgende automatiserte CFD-verktøy som kan brukes på forskjellige stadier av designprosessen: - Simulering av skipsmotstand med utvinning av informasjon vedrørende...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Retrospective Analysis of Historical AIS Data for Navigational Safety through Recommended Routes

HANSA-prosjektet har sett på retrospektiv analyse av historiske AIS-data (automatisk identifikasjonssystem) ved hjelp av både tradisjonell AIS (terrestrisk og satellitt) og ombord AIS (også kalt «Dynamisk AIS») for å forbedre navigasjonssikkerhet gjennom konseptet «anbefalte ruter». Dette ble gjo...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Teknologi for rask og rimelig sprøytestøping av små produktserier -- FoU for en ny generasjon forminnsatser

Prosjektets overordnede mål er å redusere kostnader og time-to-market for plastsprøytestøping av prototyper og komponenter i små serier, ved innovativ bruk av forminnsatser som er rimelige og som kan fremstilles raskt. Slike forminnsatser kan også gi økt fleksibilitet med hensyn til senere geomet...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Tools for Optimizing Performance of VOYages at Sea

TOPVOYS prosjektet har som mål å forbedre og styrke: (i) innhenting, prosessering og analyse av nær sanntids satellittdata for bestemmelse av overflatestrøm, overflatetemperatur, bølger og deres vekselvirkninger; (ii) operasjonell bruk av sensor synergy og visualiserings-platform; (iii) bidra til...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering og formalisering av FoU avtaler med utvalgte kinesiske partnere til DOSCON AS FoU aktiviteter.

DOSCON AS utvikler og leverer prosessovervåknings- og prosesskontroll-løsninger til vann og avløpssektor. DOSCON AS har et konsept for styring av kjemikalier for kloakkrenseanlegg som er verifisert i Norge, med behov for tilpasning til det kinesiske markedet. Det er også behov for å tilpasse kons...

Tildelt: kr 72 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo