870 prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Warm threads – Clothing & landscape: Exploring local actions for changing the fashion story

Konferansen "Warm Threads - Clothing and Landscape" er et samarbeid mellom KRUS (BIONÆR), Nordhordland Biosfæreområde (UNESCO) og Lyngheisenteret for videreføring og satsingen på ull. Konferansen er bygget opp trinnvis. Mål og tema er de sammen, men antallet mennesker og arbeidsform varierer. D...

Tildelt: kr 92 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Teknoløft Sogn og Fjordane

Teknoløft Sogn og Fjordane bygger næringsretta kapasitet og kompetanse innan robotikk, stordata, digitalisering og automatisering ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking. Dette gjer vi gjennom å utdanne doktorgradskandidatar og forske i samarbeid med næringslivet. Prosjektet samarbei...

Tildelt: kr 26,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart design and founding process for large sandcasted aluminium parts.

Prosjektet har som mål å få økt anvendelsen av store sandstøpte deler i aluminium ved å finne frem til nye og/eller forbedrede støpelegeringer, hvor resirkulert aluminium benyttes, samt utvikle bedre og mer forutsigbare prosesser for støping og etterbehandling av store deler. Prosjektet er et ...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2018

Under Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orientere hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk innovasj...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Innovative Processing of Vegetables and Potato

I InProVe har vi utviklet bærekraftige matproduksjonssystemer som omhandler nye, innovative teknologier for bearbeiding av poteter og grønnsaker. Dette er teknologier som fører til besparelser i energi- og vannforbruk, bedre utnyttelse av svinn og restråstoff, og forbedring av sensorisk og ernæri...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatic FPI

Prosjektet har nå ved sin slutt bygget en celle for automatisk penetrant inspeksjon av metalliske komponenter. Arbeidet ble rammet hardt av pandemien, og sluttføring av arbeidet ble vanskelig. Læringen av AI er ikke fullført og dermed har ikke teknologien fått vist seg levedyktig ennå. Men prosje...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart Sustainable Composite Products

COMPDETECT samler Hexagon Ragasco, Brødrene Aa, og Steni med mål om å utvikle mer sirkulære forretningsmodeller. Bedtiftene bruker glass- og karbonfiberkompositt som er materialer med attraktive egenskaper som høy styrke, lav vekt og god motstand mot korrosjon. Disse egenskapene gjør komposittmat...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smart planlegging av endringer i integrerte verdikjeder for produksjon av avansert skipsutstyr

Målet vi jobber etter er fortsatt å skape robuste planer for produksjon av skipsutstyr der effekter av endringer som oppstår etter at kundeavtaler er inngått og leveringsdato er bestemt, både kan beskrives og håndteres. Rammen for slike planer er forstatt i tråd med APICS anbefalinger et planverk...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low cost drill bit body material for geothermal applications.

Hovedideen med prosjektet er å redusere kosntadene på PDC borekroner som benyttes i olje- og gassindustrien, til et kostnadsnivå som gjør dem konkurransedyktige for geotermiske applikasjoner og dermed åpner nye markeder for Lyng Drilling. Dette oppnås ved å utvikle nye og billigere materialer som...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitalt Forsterkede Operatører, DFO.

I Norge har vi en sterk og viktig industritradisjon der konkurranseevnen i stor grad bygger på effektive arbeidsprosesser gjennom medinnflytelse, tillit og ansvarskompetente ansatte, kjent som "Den norske modellen". Vi i GKN Aerospace Norway (GAN) og Sandvik Teeness har i de senere årene invester...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

An Icephobic Graphene Coating (IGC) to inhibit ice formation on critical surfaces

Operasjon av industrielt utstyr under isingsforhold kan potensielt skape livsfarlige situasjoner. Formasjon av is på kritiske overflater som luftfartøys vinge- og rotorprofiler, optiske sensorer som overvåker kritisk infrastruktur, vindmøller og vindu på kjøretøy koster industri flere milliarder ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Spherolight - Light diffusion agent

Prosjektet skal utvikle polymerpartikler som gir skreddersydde optiske egenskaper i plast for bruk i LED-displayer innenfor belysning, interiør og bilindustri. Vi har opparbeidet oss god kunnskap om hvordan polymerpartiklene endrer lysbølgene gjennom en plast ved å utføre systematiske forsøk med...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Markedsdrevet integrert produkt- og produksjonsutvikling for rask internasjonal vekst

Hvordan holde nær kontakt med kundene når de er stadig flere og lenger borte? Hvordan øke produksjonen med 80% og samtidig effektivisere med 30%? Orkel har tredoblet salget over de siste fem årene på salg av landbruksmaskiner til hele verden, med Kina som hovedmarked. Hovedproduktene er Compa...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Sustainable Processing of Agrofood Residues to Elicitors and Chemicals

I SPAREC-prosjektet utvikles innovative løsninger for ekstraksjon av bioaktive komponenter (elicitorer), fra avfallsstrømmer i vin- og fruktjuiceindustrien. Det er fremstilt bioaktive komponenter fra appelsin- og epleekstrakt av Universidad Complutense de Madrid, og kan potensielt brukes for å r...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2019

Haugesundkonferansen tar opp aktuelle temaer i det maritime området. Konferansen er fremtidsrettet der bl.a FoU og innovasjon står sentralt. Norge har en relativ stor maritim industri og interesse. Samarbeid mellom politikk, myndigheter, forskningsmiljøer og næring er viktig for å lykkes i en ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

"Radikalt Forbedret Konkurransekraft i Kostnadskrevende Utviklingsløp"

Gjennom ny kunnskap og konkrete løsninger for virtuelle produkt har prosjektet "Radikalt Forbedret Konkurransekraft i Kostnadskrevende Utviklingsløp" (RADDIS) hatt målsetting om å flytte forskningsfronten for kostnadseffektiv og robust produktutvikling i fritidsbåtindustrien. Prosjektet har fokus...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

HEAVELOCK: MULIGGJØR MPD FRA FLYTENDE RIGGER

Oljeproduksjonen flyttes mot stadig dypere vann og mot mer komplekse og modne felt. Den eneste måten å utvinne mange av disse reservene er ved å bruke trykkbalansert boring (Managed Pressure Drilling, MPD) fra flytende rigger. MPD fordi det muliggjør langt bedre trykkontroll, og fra flytende rigg...

Tildelt: kr 56 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable Future Air Couplings for Environmental- friendly passenger cars

Kongsberg Automotive (KA) Raufoss, en av de norske fabrikkene i selskapet, er markedsleder i Europa på bremserørskoblinger til nyttekjøretøyer. KA har en målsetning om å etablere et nytt program av koblingsprodukter, produsert i et nytt produksjonssystem, rettet mot personbilmarkedet og luftfj...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Neste generasjons ekstrudering av myke plastslanger

Fenner Mandals og forskningspartneren Norce har utviklet prosessforståelse og ny produksjonsteknologi for ekstrudering av myke, vev-forsterkede plastslanger. Som del av ny teknologi og prosessforståelse har så Mandals og forskningspartneren Norner Research utviklet nye materialer for slangeproduk...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HYPOTERM 2.0.

Aksidentell hypotermi defineres som en tilstand der pasienten ikke klarer å opprettholde kroppens normale kjernetemperatur fordi varmetapet overstiger varmeproduksjonen. Hypotermi øker risikoen for blødninger, hjertestans og død, og det er kritisk å iverksette tiltak for å hindre videre nedkjølin...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel method for producing near-net shape metal components

I tusener av år har mennesker laget metallkomponenter blant annet i form av mynter, smykker, våpen, matlagingsredskaper og møbler, samt innen transport. Selv i det gamle Egypt, for 5000 år siden, var metallarbeidere aktive med å tilegne seg kunnskap og ferdigheter for å kunne utvikle og lage meta...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisert produksjon av store, grove stålkonstruksjoner

Den overordnede ideen i AutoKons er at økt omstillingsevne, konkurransekraft og kvalitet ved produksjon av grove konstruksjoner kan oppnås gjennom høyere automatiseringsgrad, forbedret prosesskontroll og nye teknologier for kvalitetskontroll. Potensialet i prosjektet inkluderer vesentlig reduksj...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Alloc, en ny og innovativ måte å lage Gulv og vegg produkter på.

Populærvitenskapelig framstilling - ALLOC Nye og innovative vegg- og gulvprodukter innebærer høgteknologisk utvikling av produkter med økt funksjonalitet, grønnere profil og kosteffektive prosesser. Dette har vært noen av hovedelementene i utviklingen av laminatprodukter i ALLOC prosjektet. V...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effekt og konsekvensanalyse i bruk av ekspanderende PIN-teknologi i ulike typer utstyr (tunge maskiner)

PIN bolter er benyttet for å tillate relativ bevegelse mellom to deler i et ledd, som i en gravemaskin eller en kran. Tradisjonelt sett har slike bolter en sylindrisk form og de er sikret mot rotasjon ved f.eks. en låseplate. For å installere en slik sylindrisk bolt, så må boltdiameteren være min...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Økt verdiskaping gjennom etablering av verdikjede for fremtaking av formverktøy med additiv teknologi.

Sprøytestøping er en produksjonsmetode som benyttes til å fremstille høykvalitets plastkomponenter, slik som bremserørskoblinger til lastebil (Kongsberg Automotive), beskyttelsesdeksel til glassfiber gasstanker (Hexagon Ragasco) og el-produkter (HV Plast). Sprøytestøpte produkter er noe vi alle p...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DemAComp — Filament wound composite products for demanding applications

Prosjektet "DemAComp ?Filamentviklede komposittprodukter for krevende anvendelser"; er et innovasjonsprosjekt der to av de viktigste norske bedriftene som lager produkter i det som kalles filamentviklet plastkompositt deltar; Hexagon Ragasco og Nammo. SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing bidra...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Hydrolift - Robust Industriell Transformasjon

De to produsentene Hydrolift AS og Viknes Båt og Service AS, sammen med og FoU-aktørene SINTEF, Inventas, Jetro, Agdir samt tyske Bremer Institut für Produktion und Logistik, fokuserer i det forskningsrådsfinansierte prosjektet Robust Industriell Transformasjon (RIT) å utvikle en nyskapende fakta...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Flying Foil - Elektriske og energieffektive hurtigbåter

Flying Foil utvikler energieffektive, elektriske hurtigbåter, basert på forskning på hydrofoilteknologi fra Institutt for Marin Teknikk ved NTNU. Resultatet av teknologien er 45% reduksjon i energiforbruk sammenliknet med det beste som finnes på markedet i dag. Dette reduserer CO2-utslipp og kost...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Hieff PEM, a game changing High efficiency PEM electrolyser for hydrogen production

For å gjøre det mulig å benytte seg av hydrogen produsert på en bærekraftig måte fra fornybare energikilder slik som vind og sol i fremtiden er det fortsatt nødvendig å redusere kostnadene av elektrolsørene som omdanner elektrisitet og vann til hydrogen. Dette prosjektet bygger på en innovativ id...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Diatoma: nano-structured high capacity anode for lithium-ion batteries

Store deler av verden gjennomgår et skifte fra fossile energikilder som olje, gass og kull til fornybare energikilder som sol og vind. Siden fornybarenergi ikke produseres kontinuerlig (solen skinner dessverre ikke alltid), er energilagringssystem nødvendig for å muliggjøre skiftet fra fossil ti...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage