0 antall prosjekter

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Effekter av klimaendring på overvintringen av flerårige fôrvekster og høsthvete, og på plantesjukdommer og ugrasvekst og kontroll av disse,

Klimaendringsscenariene for Norge varsler et mer variabelt vinterklima med hyppige variasjoner mellom frost og mildvær, mer nedbør som regn, mer isdekke, mer vass-sjuk jord og mindre snødekke. Spørsmålet hvordan disse endringene vil påvirke overvintringen av fôrgras og høsthvete, plantesjukdomme...

Tildelt: kr 20,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Viken

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

RECON - Renewal of Concrete Infrastructure

Deterioration of reinforced concrete infrastructure due to reinforcement corrosion is a matter of great concern in many countries. The present project focuses on attention on the effects of steel reinforcement corrosion on structural performance and safet y and the development and use of new, inn...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NILU

...

Tildelt: kr 401,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2022

Sted: Viken

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - Bioforsk

...

Tildelt: kr 17,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Viken

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - CICERO

...

Tildelt: kr 171,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2022

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Arctic Radioactive Contaminations (Arc): To synthesize radioactive contamination in the Atlantic-Arctic Oceans, incl. Assessments of the ...

Radioactive contamination of the environment is a problem with potential implications for ecology and society. In the Arc-project, quantification of the temporal-spatial distribution of man-made radionuclides originating from atmospheric fallout from past atmospheric nuclear weapon testing, the ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

International Centre for Geohazards, ICG/Internasjonalt senter for geofarer

...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Bjerknes Center for Climate Research, BCCR/Bjerknessenteret

Summary of main activities: The main activities will focus on five research topics: (1) Climate processes and identification of ongoing climate changes; (2) Climate scenarios and coupled ocean-ice-atmosphere modelling; (3) Climate observations and century to decadal-scale climate ch anges, (4) A...

Tildelt: kr 173,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Vestland

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Strategic University Programme in Light Metals Technology

A Strategic University Program in Light Metals Materials Technology is proposed, based on decades of documented expertise on all aspects of the field, with its core at the Department of Materials Technology and Eleetroehemistry (IME), NTNU, drawn from sev eral departments of a leading institution...

Tildelt: kr 22,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Avtale med Taylor & Francis AS om tilskudd til tidsskrift (146204/V20 er hovedprosjekt) DL 200300722

...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Oslo

KONT-Kontingenter

IIASA - norsk medlemskap

Fra 1997 er Norge medlem av IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis. Instituttet stimulerer til internasjonal tverrfaglig forskningssamarbeid med faglig fokus på miljø- og ressursstudier i et globalt endringsperspektiv. Faglige hovedo mråder er følgende: Global Environment Ch...

Tildelt: kr 167,5 mill.

Prosjektperiode: 1997-2025

Sted: Ukjent Fylke

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FNI

...

Tildelt: kr 172,5 mill.

Prosjektperiode: 1997-2022

Sted: Viken

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - TØI

...

Tildelt: kr 303,8 mill.

Prosjektperiode: 1995-2022

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Kontingent IODP

...

Tildelt: kr 152,7 mill.

Prosjektperiode: 1994-2019

Sted: Ukjent Fylke