0 antall prosjekter

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Optimized Transmitter and Receiver Structures for Wireless MIMO Communications System

...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

IKT-støttet informasjons- og nettverkstjeneste til pasienter og pårørende i rekonvalens etter sykdom

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Constrained, nonlinear and hybrid control in embedded systems using parametric optimization

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Li Xiukun, kinesisk statsstip 2003/04

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Transient performance and robystness in switched nonlinear and adaptive control

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Ukjent Fylke

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

UNaMAP - Underwater Navigation and Mapping

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken og 2 andre

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

NEW knowledge and technology for PACKaging of microsystems (NEWPACK)

...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Ukjent Fylke

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Nonlinear observer design for tight integration of carrier differential GPS (CDGPS) and INS

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Ukjent Fylke

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Electronic Port Clearance - 2

Prosjektet skal utvikle teknologi som gjør det mulig for skipets bestning å rapportere på en enkel måte i forbindelse med skipsanløp og -avgang. Man skal kunne importere data fra ulike system og eksportere ferdig bearbeidet informasjon for eksempel rappo rter og sertifikater til landbaserte syst...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Deichman som digitalt flerbrukshus: pilotprosjekt i planlegging av nytt hovedbibliotek på Vestbanen

Biblioteket har fulgt med på utviklingen innen det som er kalt "digitale flerbruksløsninger". I Sverige og Danmark blir slike løsninger også kalt "folkets hub", digitale flerbrukshus eller elektroniske forsamlingshus. I dette kombineres det fysiske og det virtuelle "rommet"og ressurser som finne...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sikker videokommunikasjon i kommunehelsetjenesten

Molde kommune ønsker å utvikle og prøve ut et system hvor vi kan benytte vårt høyhastighets fibernett til sikker kommunikasjon for helsetjenesten. Dette vil gjøres ved å utprøve en kommunikasjon med video mellom fire utplukkede hesekontor i kommunen. I ne ste omgang ønsker man å knytte denne vide...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Ukjent Fylke

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Pilot project - An Internet robot for Assessing the Accessibility of online content

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Teleradiologisk samarbeid i Helse Vest RHF basert på bredbåndsnett

De radiologiske avdelinger på de fleste sykehus De radiologisk avdelinger på de fleste sykehus i Helse Vest er digitaliserte. Det betyr at radiologiske bilder lagres uten bruk av film, og med begrenset bruk av papir i bestilling og svar (RIS/PACS). Alle sykehus er knyttet til hverandre via det r...

Tildelt: kr 51 039

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Tjenesteutvikling og effektivisering i Follokommunene gjennom økt bruk av bredbånd

Prosjektet "Tjenesteutvikling og effektivisering i Follokommunene gjennom økt bruk av bredbånd" inngår i et helhetlig utviklingsarbeid i regi av Follorådet, der utviklingsprosjekter knyttet til regional utvikling (areal, samferdsel, miljø og næring), tj enesteutvikling og administrasjon/forvalt...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Ukjent Fylke

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Mobile kommunikasjonssystemer og tjenester. Videreutvikling av et internasjonalt kompetansesenter med sterk regional forankring

Høgskolen i Agder har en veletablert og godt søkt sivilingeniørutdanning i IKT. Utdanningen som fokuserer på mobile kommunikasjonssystemer og tjenester representerer et unikt tilbud i Norge. Til støtte for sivilingeniørutdanningen er det etablert et forsk ningssamarbeid med næringslivet. Partene ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Ukjent Fylke

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Multispectral Color Imaging

...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

MOBIDIST

Distribution Innovation (DI) har utviklet første versjon av en elektronisk budbok (eBudbok) for avisdistribusjon, som er tatt i bruk i et pilotprosjekt i distribusjonsapparatet til Aftenposten og Vestfold Distribusjon. Prosjektet "MOBIDIST – Mobil Brukerv ennlig Distribusjon-BIP" skal videreutvik...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

MOBI-Mobilisering

Sintef Media - Eksempelsamling på nettet

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Ukjent Fylke

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Microsystem Process Technology

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Ukjent Fylke

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

VOCALS - Voice Centric User Interfaces for Location Based Services

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Ukjent Fylke

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Super-resolution medical ultrasound imaging based on combined transmission and scattering measurements.

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Ukjent Fylke

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Quality assured content management (QCM) - knowledge aggregation and sharing related to QCM-processes

...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Ukjent Fylke

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Consuming digital adventure oriented media in everyday life : contents and contexts

There are strong reasons to believe that the frontier of digital network technology in the time to come will be related to content. The content of the new services are likely to attend to the dimensions of adventure in a totally different way compared to what one has experienced so far. Telenor,...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Ukjent Fylke

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SECURIS - Model-driven development and analysis of secure information systems

...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Ukjent Fylke

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WAIF

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Ukjent Fylke

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Development of Techniques for Civilian Use of Spaceborne Radar Technology in Earth Mapping and Observation

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Ukjent Fylke

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

FAMOUS - Framwork for Adaptive Mobile and Ubiquitous Services

...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Ukjent Fylke

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Numeriske simuleringsanalyser for medisinering via nesen

Allergi og luftveissykdommer rammer 10-20% av verdens befolkning og er stigende i prevalens. Lokal medisinering er den foretrukne behandlingsmetode for disse gruppene av sykdommer. For systemiske medisiner (som skal virke i hele kroppen) og vaksiner har a dministrasjon via nesen svært mange forde...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Ukjent Fylke

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Mikrogyro for navigasjon og stabilitetskontroll

Prosjektet er et samarbeid mellom bedriftene SensoNor asa, Kongsberg Defence og Aerospace (KDA), Kongsberg Seatex og forskningsinstituttet Sintef ECY og Høgskolen i Vestfold (HVE). SensoNor skal utvikle kapasitiv sensor teknologi for høypresisjons MEMS ba serte rategyro sammen med Sintef ECY. Tek...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Ukjent Fylke

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

BIP Wireless Health and Care

The proposed “Wireless Health and Care” project addresses main areas in the health & care area, where the usage of seamless wireless information exchange will be of significant heip. It covers the hospital/operational area, emergency situations, health ca re centres, homes for elderly people and ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Ukjent Fylke