0 antall prosjekter

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Regional løysning for drift og trygging av felles nett i Nordfjordkommunane (Kommunenett Nordfjord - Fase 2)

Dei sju Nordfjordkommunane Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy har gjennom fleire år hatt eit fruktbart og godt samarbeid innan-for IKT. Kommunane har vedteke felles IKT-strategi og skrive bindande samarbeidsavtaler for utvikling a v nett og tenester mellom kommunane. Komm...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Møre og Romsdal

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Cross-faculty Research Programme in Information Security organized within the strategic focus area of ICT established at NTNU

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Defining Standards in Digital Forensics (DESDIFOR)

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Mapping Statutory Rules on Information Security in Norway

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Sikkerhet i trådløse medisinske datanett.

Prosjektet skal søke å finne frem til sikre løsninger og metoder for autentisering og meldingsformidling basert på digital ID, for bruk i medisinske nettverk hvor trådløse enheter inngår. En vil ha fokus på utvalgte anvendelser i helsesektoren, men vil sa mtidig søke å komme fram til løsninger so...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Agder

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Advanced Cryptographic Techniques

...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Security of Approaches to Personnel Authentication

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Innlandet

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

HokusFokus - Håndholdt skanner med display (forskningsdelprosjekt i OFU-prosjekt)

Produktet er en håndholdt skanner som skanner inn et tekstavsnitt på 6 til 10 cm bredde av gangen. Enheten skal ikke ha stor lagringskapasitet. Meninger er å skanne, så lese. Når ny tekst skannes slettes den forrige, eventuelt kan to til tre skanninger la gres og tilpasses hverandre. Skanneren le...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Agder

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

IKT-støttet informasjons- og nettverkstjeneste til pasienter og pårørende i rekonvalens etter sykdom

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Optimized Transmitter and Receiver Structures for Wireless MIMO Communications System

...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Transient performance and robystness in switched nonlinear and adaptive control

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Li Xiukun, kinesisk statsstip 2003/04

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Constrained, nonlinear and hybrid control in embedded systems using parametric optimization

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

NEW knowledge and technology for PACKaging of microsystems (NEWPACK)

...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Deichman som digitalt flerbrukshus: pilotprosjekt i planlegging av nytt hovedbibliotek på Vestbanen

Biblioteket har fulgt med på utviklingen innen det som er kalt "digitale flerbruksløsninger". I Sverige og Danmark blir slike løsninger også kalt "folkets hub", digitale flerbrukshus eller elektroniske forsamlingshus. I dette kombineres det fysiske og det virtuelle "rommet"og ressurser som finne...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

UNaMAP - Underwater Navigation and Mapping

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Akershus

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Nonlinear observer design for tight integration of carrier differential GPS (CDGPS) and INS

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Electronic Port Clearance - 2

Prosjektet skal utvikle teknologi som gjør det mulig for skipets bestning å rapportere på en enkel måte i forbindelse med skipsanløp og -avgang. Man skal kunne importere data fra ulike system og eksportere ferdig bearbeidet informasjon for eksempel rappo rter og sertifikater til landbaserte syst...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Akershus

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sikker videokommunikasjon i kommunehelsetjenesten

Molde kommune ønsker å utvikle og prøve ut et system hvor vi kan benytte vårt høyhastighets fibernett til sikker kommunikasjon for helsetjenesten. Dette vil gjøres ved å utprøve en kommunikasjon med video mellom fire utplukkede hesekontor i kommunen. I ne ste omgang ønsker man å knytte denne vide...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Møre og Romsdal

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Pilot project - An Internet robot for Assessing the Accessibility of online content

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Agder

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Teleradiologisk samarbeid i Helse Vest RHF basert på bredbåndsnett

De radiologiske avdelinger på de fleste sykehus De radiologisk avdelinger på de fleste sykehus i Helse Vest er digitaliserte. Det betyr at radiologiske bilder lagres uten bruk av film, og med begrenset bruk av papir i bestilling og svar (RIS/PACS). Alle sykehus er knyttet til hverandre via det r...

Tildelt: kr 51 039

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Tjenesteutvikling og effektivisering i Follokommunene gjennom økt bruk av bredbånd

Prosjektet "Tjenesteutvikling og effektivisering i Follokommunene gjennom økt bruk av bredbånd" inngår i et helhetlig utviklingsarbeid i regi av Follorådet, der utviklingsprosjekter knyttet til regional utvikling (areal, samferdsel, miljø og næring), tj enesteutvikling og administrasjon/forvalt...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Mobile kommunikasjonssystemer og tjenester. Videreutvikling av et internasjonalt kompetansesenter med sterk regional forankring

Høgskolen i Agder har en veletablert og godt søkt sivilingeniørutdanning i IKT. Utdanningen som fokuserer på mobile kommunikasjonssystemer og tjenester representerer et unikt tilbud i Norge. Til støtte for sivilingeniørutdanningen er det etablert et forsk ningssamarbeid med næringslivet. Partene ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Agder

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Multispectral Color Imaging

...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Innlandet

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

MOBIDIST

Distribution Innovation (DI) har utviklet første versjon av en elektronisk budbok (eBudbok) for avisdistribusjon, som er tatt i bruk i et pilotprosjekt i distribusjonsapparatet til Aftenposten og Vestfold Distribusjon. Prosjektet "MOBIDIST – Mobil Brukerv ennlig Distribusjon-BIP" skal videreutvik...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

MOBI-Mobilisering

Sintef Media - Eksempelsamling på nettet

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Quality assured content management (QCM) - knowledge aggregation and sharing related to QCM-processes

...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Consuming digital adventure oriented media in everyday life : contents and contexts

There are strong reasons to believe that the frontier of digital network technology in the time to come will be related to content. The content of the new services are likely to attend to the dimensions of adventure in a totally different way compared to what one has experienced so far. Telenor,...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SECURIS - Model-driven development and analysis of secure information systems

...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WAIF

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa