0 antall prosjekter

VISJON2030-Visjon 2030

Securing education for children in Tanzania

Gode leseferdigheter er vesentlig for læring, for å klare eksamen og for videre utdanning og jobb. Alle barn i Tanzania tar nasjonale eksamener etter sju obligatoriske år i barneskolen. På grunn av svake leseferdigheter er imidlertid strykprosenten høy. For noen kan dette skyldes synsvansker som ...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Prøveoversettelse av boken "Å se er ikke alltid nok" fra norsk til engelsk.

...

Tildelt: kr 17 300

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo