0 antall prosjekter

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Universell utforming av IKT-baserte løsninger for registrering og autentisering

Stadig flere private og offentlige tjenester blir automatisert. Eksempler er minibanker, nettbanker, billettautomater, netthandel og utfylling av selvangivelse. Slike systemer forutsetter vanligvis at brukeren autentiserer seg. Ofte må man gjennom en init iell registreringsprosess. Forprosjektet ...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Efficient exploitation of EU perlite resources for the development of a new generation of innovative and high added value micro-perlite base

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Forskningssenter for miljøvennlig energi - Hydrogen i transport

Transportsektoren bidrar betydelig til nasjonale utslipp av klimagasser og NOx. Ved å ta i bruk alternative drivstoffer og energibærere, samt innføre ny, langt mer effektiv teknologi, vil disse utslippene kunne reduseres betraktelig. Elkjøretøyer, hybri der, plug-inhybrider, biodrinstoff og hyd...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Thermal System Integration for Fuel Economy

Europe makes a exemplarily effort to reduce the emissions of Greenhouse gases. In this framework a specific action has been done to reduce the environmental impact of Mobile Air Conditioning (MAC) systems proposing the ban of fluids having a GWP (Global W arming Potential) lower than 50 (i.e. R-1...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

A framework for developing strategies to guard urban areas against flood risks and damages in the medium to long term

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Corpora for discovering language-specific and language-general patterns of fine phonetic detail (FPD)

Et viktig mål ved NTNUs internasjonale strategi er å øke deltagelsen i internasjonale nettverk og faglig virksomhet innen utdanning og forskning. NTNU har forsknings- og utdanningssamarbeid med rundt 200 universiteter over hele verden. De prioriterte områ dene er EU-regionen, USA, Japan og Kina. ...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Self Management of Health

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Hvordan hindre spredning av genetisk materiale i torskeoppdrett

Dette er et arrangement organisert som en workshop med aktuelle foredragsholdere til de ulike temene. Det skal være en paneldebatt på slutten av møtet. All relevant FOU skal sammenstilles i en rapport som skal skrives i etterkant av møtet

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Abdelhamid, Magdi Egyptisk spes 2008

...

Tildelt: kr 19 650

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Viken

FME-Forskningssentre for miljøvenn

PES - Forskningssenter for Offshore Vindkraft Teknologi

Utarbeide det organisatoriske grunnlaget og gjennomføre nødvendige planleggingsmessige avklaringer for etablering av Forskningssenter for Offshore Vindkraft Teknologi (FME), herunder følgende tema: 1. Progress of design tools 2. Deep-sea wind turbine des ign solutions 3. Cost effective grid conn...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Network for Ice Sheet and Climate Evolution

The overall research objective of the NICE network is to predict more confidently the climate evolution over the next centuries to millennia and to identify the causes of the climatic changes and the uncertainties of climate predictions. The scientific wo rk will be focused on the study of the in...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

"Nuclear Matter at Extreme Conditions: Modeling High Energy Heavy Ion Reactions"

The project aims to study properties of hot and dense nuclear matter, produced in A+A collisions at bombarding energies between 1-16000 AGeV within the microscopic Monte Carlo models and macroscopic models at our disposal. Nowadays besides three microsco pic models, quark-gluon string model, ult...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

NORKLIMA III: Variability of Albedo Using an Unmanned Aerial Vehicle

A particularly important process in the Arctic surface energy budget is the snow/ice albedo feed-back which contributes considerably to polaramplification of global warming (Køltzow et al., 2007). This process, whereby increased temperatures cause melting of highly reflective snow/ice covered ar...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Viken

ROMFORSK-Program for romforskning

Cluster Multi-Spacecraft Studies of Boundary Layers and Energy Transport in the Magnetosphere

We intend to use data from the Cluster mission to get a better understanding of processes and dynamics involved in the energy transfer from the solar wind, via the Earth;s magnetosphere and into the ionosphere. Specifically, we plan to pursue the followin g studies : a) Study of the plasma conve...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Vestland

NATURNAER-Natur og næring

Nature-based farm tourism, the importance of hosting in the experience economy

The nature-based farm tourism and its opportunities and challenges is the theme of this prosject. The project focuses on the relation between farming and tourism; the products, the hosting role and the visitors. The diversification into tourism demands ne w skills and competence as the scope and ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Technologies for guarding cultural heritage objects against extreme events: fires and storms

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Søknad om støtte til Forskningsdagene - formidling til barn og unge

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Silicon Feedstock Cost Reduction; Implementation of Fluidized Bed and Microwave Technology

Silicon as a material has become increasingly important in the last years due to the rising demand for Si solar cells. Today, one of the main obstacles in continuing the impressive industrial growth of Si solar cell supply is the availability of Si feedst ock of adequate quality for the solar cel...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Platform for Viral Aquamedicine

This project gathers Norwegian expertise on both viral and host factors affecting viral disease progression. We focus on infectious salmon anaemia virus (ISAV) and infectious pancreatic necrosis virus (IPNV), both representing major disease problems in No rwegian aquaculture, as well as represent...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Viken

HUM-Fagkomiteen for humaniora

17th European Conference on Philosophy of Religion 2008

Det søkes støtte til å avholde The 17th European Conference on Philosophy of Religion i Oslo i august 2008. Konferansen rullerer mellom ulike europeiske regioner, og samler annethvert år ca. 120 forskere, både seniorforskere og doktorander. Presidentskap et har siden 2006 vært lagt til Norge. Ko...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

CarboSeason - Calibrating the carbon climate feedback in models through the observed seasonal cycle

The positive global carbon cycle climate feedback to anticipated human induced climate change is of 1st order importance (IPCC AR4, 2007). The present spread in model predictions of this feedback is of the same order of magnitude as CO2 emission reduction s which are currently under discussion by...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arbeidets mening. Om arbeid, verdsetting og identitet.

Hva som forstås med arbeid er under endring, noe som kan bety at arbeid vurderes på nye måter både i forhold til dagliglivets avveininger og i et livsløpsperspektiv. Prosjektet vil fokusere på tre problemstillinger knyttet til dette: * Hvordan foregår av veiningen mellom lønnsarbeid og andre akt...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Technical cooperation and support for setting up and initial strategy and operation of the National Geotechnical Facility (NGF) of India

-

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tidlig deteksjon av premaligne tilstander i kolon ved bruk av fluorescens koloskopi

Photocure utvikler innovative legemidler til diagnostikk og behandling av sykdom basert på fotodynamisk teknologi. Kolorektal cancer er den hyppigst forekommende kreftsykdommen i Norge. Antall nye tilfeller er beregnet til å øke med om lag 34 % frem til 2 020. Dette innbærer en økning fra dagens ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk in vitro diagnose system basert på nano-, mikro- og bioteknologi

POCNAD-prosjektet skal videreutvikle resultatene fra EU-prosjektet slik at de kan anvendes i et nytt kommersielt instrument. Selv om mange av de banebrytende prinsippene er demonstrert, gjenstår det viktig arbeid på å gjøre de biologiske reaksjonene i mik rokanalene stabile, kontrollere bevegelse...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Viken

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Konferansestøtte - Network of Excellence

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Samarbeid for barnets helhetlige utbytte. Barnehagebarn med nedsatt funksjonsevne.

Den overordnede problemstillingen prosjektet søker å belyse er: Hvordan konstrueres og ivaretas samarbeidsrelasjonene i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne mellom barnehagen og barnets hjem og mellom barnehagen og det øvrige hjelpeapparatet? For å belyse denne problemstillingen vil vi ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Agder

FINANSMARK-Finansmarkedet

Foretaksfinansiering og handlemønstre i verdipapirmarkedet.

Prosjektet er todelt og begge delene er fullstendig beskrevet i vedlegg. A) Kapitaltilgang og kapitalbruk for norske selskaper. Dette prosjektet vil benytte de særlig gode norske databasene vi har på regnskap, bankrelasjoner og konkurser til å både studer e foretaks kapitalstruktur og forklaringe...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Kortsiktig og Spekulativ Kapital

Vi foreslår i denne prosjektskissen å studere en rekke spørsmål som sammen kan gi oss bedre forståelse for hvordan uro i et marked påvirker likviditet, prising og volatilitet i et annet market. Vi er spesielt interessert i å studere hvordan utlendingers investeringsatferd påvirker aksjemarkedet,...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Norsk-rumensk forskningssamarbeid rundt utvikling av ny generasjon "pressure transducer "for dialyse og blodcellebehandling

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestfold og Telemark