0 antall prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

TRACE AND TERMINATE SALMON GILL POXVIRUS: TRACEPOX

Laksepoxviruset infiserer overflateceller i gjellene og kan ødelegge barrieren mellom laksen og miljøet utenfor og kan føre til alvorlig og akutt gjellesykdom. Nye studier viser at viruset har en stor utbredelse og er et alvorlig velferdsproblem med store økonomiske konsekvenser. I Det pågående f...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Viken

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Crisis Management in a Polycentric Nordic Local Democracy: Different Governance Structures - Different Results?

De nordiske kommunene er viktige for å håndtere kriser i samfunnet. Strategiene vedtas kanskje sentralt, men de iverksettes lokalt. POLYGOV-prosjektet er en sammenlignende studie av krisehåndtering, organisering og funksjonsmåten til lokaldemokratiene på Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimized and documented cooling of Atlantic Salomon in HeliX-tanks.

Stranda Prolog utvikler og leverer slaktelinjer til oppdrettsnæringen. En viktig del av produksjonslinjen i mange lakseslakterier er HeliX-skruetanken, hvor fisken blør ut, blir kjølt og lagret før videre prosessering. Systemet består av en lang sylinderformet tank, med en skrue som fyller tanken...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Environmental requirements and welfare indicators for new cage farming locations and systems

Prosjektet adresserer viktige kunnskapshull knyttet til oppførsel og velferd hos oppdrettslaks introdusert av den raske og nylige utviklingen av en rekke nye oppdrettssystemer og lokasjoner. Disse nye oppdrettssystemene prøver å redusere langvarige og uhåndterlige miljøproblemer som lakselusangre...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Valuing the past, sustaining the future: Education, knowledge and identity across three generations in coastal communities

De viktigste temaene i datamaterialet er de samme som skissert i 2020 og 2021, men analysene har gitt dypere innsikt i undertemaer, gitt mer nyanser og påvist sammenkoblinger mellom de ulike temaene. Betydningen av kjønn og endringer over tid har vist seg som viktig på tvers av land. Kystsamfunn,...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ECOsystem dynamics in the NORwegian SEa - new methods for understanding recent changes

Det primære målet med prosjektet EcoNorSe var å forbedre vår forståelse om samspillet og dynamikken i Norskehavet økosystem ved å utvikle og bruke moderne metoder for å identifisere og kvantifisere dietten av disse økologisk og økonomisk viktige pelagisk fiskebestander. Fleste av ambisiøse mål ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Extending the instrumental record of North Atlantic Ocean climate variability

Klimavariabilitet påvirker nær alle naturlige systemer og menneskelig aktivitet. En realistisk forståelse av de mekanismene som driver klimavariabilitet og de mulige effektene disse har på alle levende organismer er derfor kritisk for vår evne til å forutsi konsekvensene av nåværende og fremtidig...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Societal conditions for language change. The Nordic experiment.

The purpose of the project Societal conditions for language change is to build on the possibilities that real time studies offer, with a particular focus on how different macro-level societal conditions influence language change differently. In historical linguistics it has always been common to...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Environmental responses to organic and inorganic effluents from fin-fish Aquaculture

Utviklingen i norsk lakseoppdrett krever et forvaltningsregime basert på solid vitenskapelig kunnskap som også gjør det mulig å møte de utforingene som industrien vil stå over for i fremtiden. Der er et økende fokus på miljømessige påvirkningen på fjord- og kystøkosystemer fra organiske og uorgan...

Tildelt: kr 34,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Towards Sustainable Fish Farming at Exposed Marine Sites

WP1 Sikre operasjoner og HMS Norske fiskeoppdrettere uttrykker ønske og ambisjoner om å ta i bruk lokaliteter lenger ute på kysten som er mer eksponert for sterk strøm og høye bølger enn lokaliteter inne i fjordene. Utnyttelse av slike lokaliteter antas å ha mange fordeler for blant annet miljøm...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Exposed salmon farming in high currents and waves

Johansson. D, Laursen, F., Fernö A., Fosseidengen, J-E., Klebert, P., Stien, L. H., Vågseth T. & Oppedal, F. Water current: a directive factor for atlantic salmon (Salmo salar L.) behaviour in sea cages. Presentation at EAS 2013 at Trondheim. Laursen, F., Johansson, D., Olsen, R-E., Oppedal, F...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Workshop om velferdsforskning i Vest-Norden

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke