2 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FinAI: Artificial Intelligence tool to monitor global financial markets

Profesjonelle investorer jobber i en tilstand der de sliter med å håndtere de enorme mengdene av informasjon. Mye av informasjonen kommer fra helt nye kilder, som transaksjonsdata, geolocation data og webscraped data. Dagens verktøy evner ikke å prosessere disse mengdene informasjonen på en effek...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mímir Phase II

The overall objective of the Mímir project is to upscale, pilot and commercialise the first and only digital assistant for professional fund managers - using mathematical models and artificial intelligence to sift through the huge amounts of raw data, analyse it in real-time, and deliver insights...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo