0 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Study of advanced port operations using Port of Trondheim and "Nye Kystruten" vessel as a case

I prosjektet skal det utvikles en egetskips simuleringsmodell (som del av en digital tvilling) for et fartøy i forbindelse med havnemanøvrering. Denne modellen skal ta hensyn til overvanns- og undervannstopografi i havn slik at en får en realistisk modell for en posisjonsavhengig beregning av vin...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2020

Konferansen tar opp aktuelle temaer i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling, samt sjøsikkerhet og beredskap. Konferansen er fremtidsrettet der bl.a FoU og...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Fundamental investigations of violent wave actions and impact response

SLADE KPN studerer oppførselen til konstruksjoner utsatt for bølgeslag. Målsettingen er (1) å utvide kunnskapen som finnes på dette området, (2) avlede hvordan konstruksjonens respons virker tilbake på lastene som påføres den, (3) utvikle eksperimentelle metoder for å måle dette, og til slutt (4...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Milestone project: Empowering a win-win-win servitisation business model through the digitalisation of ship machinery maintenance data.

Politikk vedrørende marineforsikringer og klassereguleringer har ikke blitt forstyrret i løpet av de siste to hundre årene. Kalkuleringer av forsikringspremier tar for eksempel utgangspunkt i grunnleggende risikofaktorer som hovedsakelig er basert på fartøystype, opprinnelsessted, eierskap, tonna...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder