51 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ombruk som tjeneste: Gjenstandskontroll og produktflyt i et kaotisk bruktmarked

Fremtidens varehandel må tilfredsstille økende krav fra både mennesker, bedrifter og myndigheter om bedre og mer bærekraftige verdikjeder basert på sirkulærøkonomi i stedet for dagens bruk-og modell. Det må utvikles attraktive produkter og tjenester som gjør ombruk til en sømløs del av handleoppl...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Marketing Management: Fornyelse og utvikling i nettverk

Forskergruppen i Marketing Management ved Handelshøyskolen USN svarer opp tilbakemeldingene fra SAMEVAL-evalueringen gjennom fem målrettede tiltak: 1. Etablering av The Norwegian Marketing Academic Conference (NMAC), en årlig konferanse for det norske marketing management-fagmiljøet ved universi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovasjonsnettverk for faghandelen

Formålet med prosjektet har vært å fremme økonomisk bærekraft for faghandelen i Norge gjennom å etablere et nettverk for forskningsdrevet innovasjon, med vekt på digitalisering og endret forbrukeradferd. Behovet for forskningsdrevet innovasjon er kraftig forsterket gjennom kombinasjonen av tre...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RE-CReATE: Next generation of recycled food-grade PP crates and compounds for returnable food packaging in the Norwegian Circular Economy

Gjenbrukskasser / returkasser brukes til å pakke og beskytte mat under transport fra matprodusenter til grossister og dagligvarebutikker. De bidrar til mer effektiv transport, produktbeskyttelse og mindre matsvinn og muliggjør dermed bærekraftig logistikk. Slike kasser er som oftest laget av m...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Freight Logistics in Sustainable Cities

Stadig flere folk flytter inn i bykjernene. Samtidig øker internetthandelen. Det betyr at mer gods må inn i byene, og særlig at antall pakker som skal leveres øker. Dette kan føre til en stor økning i godstransport i byene, ikke mist fordi selskapene som leverer er mange og ofte små. Vi kan derfo...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Digifood - Transforming the Nordic REKO-rings into a sustainable Digital Local Food System

Nye, digitalt spredte forbrukertrender utfordrer den tradisjonelle verdikjeden for mat. Digitale forretningsmodeller vokser frem, delvis som en respons på digital forbrukermakt. To eksempler er digitale nettverk for lokal mat og det at digitale plattformaktører med enorm makt trer inn i matverdik...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Nature In Your Face - Disruptive Climate Change Communication to Trigger Societal Transitions

Med mindre enn ti år igjen til å nå store innsparinger av drivhusgasser, trenger vi å forandre vår livsstil. Så langt har det vært enighet om at innbyggere må ikke forstyrres for mye og at forandring må introduseres gradvis, uten å sette spørsmålstegn til menneskers måter å gjør ting på. Prosjekt...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Understanding transport properties of e-commerce.

Den store økningen i netthandel de siste årene har ført til et skifte i hele logistikk- og transportkjeden. Flere og flere varer går utenom den tradisjonelle butikkhandelen, og leveres rett til forbruker via hentepunkt eller hjemlevering. Det får konsekvenser for flere parter. Forbrukerens rei...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation

MEATigation er eit forskings- og industrisamarbeidsprosjekt som skal utforske eit viktig trinn i Noregs omstilling til ei lågutsleppssamfunn, nemleg transformasjon av matsystemet. Ein reduksjon i vestleg kjøttforbruk er viktig for å sørge for at vi har nok mat til alle menneske på jorda samstunde...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MODUS: Praksisnær, effektiv, skalerbar lederutviklingsapplikasjon

Bjørnson Organisasjonspsykologene arbeider i samarbeid med Universitetet i Stavanger med å utvikle en app for lederutvikling. Formålet med appen er å oppnå bedre medarbeideroppfølging, mer motiverte og produktive ansatte, og bidra til at virksomheter bli bedre i stand til å nå målene de setter se...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

MIA - Measures for Improved Availability of medicines and vaccines

Vaksiner og medisiner har komplekse globale forsyningskjeder. Det betyr at et stort antall produsenter, kjøpere (i Norge er dette myndighetene) og brukere (pasienter) knyttes sammen i uoversiktlige og sårbare nettverk. Når disse nettverkene bryter sammen kan det få store konsekvenser, i verste fa...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VErdiskapande Kundeopplevingar i kulturdestinasjonen Sunnfjord

Med utgangspunkt i kulturopplevingar arbeider prosjektet med å auke verdiskapinga knytt til besøkande i Sunnfjord ved å kople saman kultur, reiseliv og handelsnæringa. Målsettinga er å innovere slik at ein samla sett får fleire besøkande, lengre opphald og høgare inntjening per besøkande. Gjennom...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Your green, smart and endless wardrobe

Klesindustrien er en klimaversting med høye karbonutslipp samt stort forbruk av vann og kjemikalier. Prosjektets mål er å endre hvordan man konsumerer klær, fra å kjøpe og eie enkeltplagg til å få tilgang til en nærmest uendelig delegarderobe gjennom leie. De store volumene, og også den store mil...

Tildelt: kr 23,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveprofessorat NorgesGruppen (Frode Steen)

Forskningssamarbeid med NorgesGruppen. Avtalen inkluderer gaveprofessorat, en post doc- stilling og en årlig dagligvarekonferanse. Avtalen går over fem år. For ytterligere spesifikasjon, se kontakt.

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

The biosynthetic protein transition: assessing impacts, outcomes and opportunities for Norways post-animal bioeconomy

2021 har vært et år med vekst for den syntetisk-animalske proteinindustrien: Et økende antall selskaper (nå 80+) fra 18 i 2018, dramatisk økende investeringsnivå, fremveksten av støtteselskaper og nye regulatoriske godkjenninger. Fermenteringsbaserte melkeproteiner ble kommersielt tilgjengelige i...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Public Procurement of Critical Services - Analysis of Effects on Societal Safety

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NTNU samfunnsforskning, er å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske funksjoner innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningsresultatene v...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Test #sustainX: Sustainable by Design: Experimentation for Sustainable Business

For å skape en bærekraftig fremtid er vi avhengig av at bedrifter finner nye og innovative løsninger som kan hjelpe forbrukere å leve mer bærekraftige liv. Slike løsninger trengs på tvers av alle produkt- og tjenestekategorier, og de innebærer en overgang fra gamle til nye forretningsmodeller, på...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Circular Aluminium Packaging in Norway – Alpakka

Prosjektet Alpakka ønsker å bidra til mer og bedre resirkulering av mat- og drikkeemballasje laget av aluminium. Alle aktørene i resirkuleringssystemet og en emballasjebruker Kavli er partnere i prosjektet sammen med SINTEF og NTNU. I Arbeidspakke 1 «Collection» er det blitt gjennomført littera...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

WARP- Warehouse Autonomous Robot Picker

WARP er et samarbeid mellom Currence Robotics, SINTEF og dagligvaregrosisstene ASKO/NorgesGruppen og H.I.Giørtz. Målet med prosjektet er å utvikle en autonom mobil robot (AMR) for vareplukk på lager. Variasjon i antall forpakninger som skal håndteres driver opp forskningsutfordringen fordi de...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Enhanced PE by Heterogeneous Catalyst Design for Disentangled UHMWPE

Ultra-høy molekylvekts polyetylen (UHMWPE) har egenskaper som langt overgår dagens standard polyetylen for eksempel når det gjelder slitestyrke, lav friksjonskoeffisient og høy slagfasthet selv ved lave temperaturer. Kravene til slik UHMWPE er for det første at de har svært høye molekylvekter (10...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestfold og Telemark

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveprofessorat NorgesGruppen (Frode Steen)

Forskningssamarbeid med NorgesGruppen. Avtalen inkluderer gaveprofessorat, en post doc- stilling og en årlig dagligvarekonferanse. Avtalen går over fem år. For ytterligere spesifikasjon, se kontakt.

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland