0 antall prosjekter

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Erna og Olav Aakre til UiT - Norges arktiske universitet, kreftforskning

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Network on quantification of antimicrobial consumption in animals at farm level and analysis, communication and benchmarking to improve use

Bruk av antibiotika er den viktigste driveren for utvikling av antibiotikaresistens. Ett av de viktigste tiltakene for å redusere forekomsten av antibiotikaresistens er derfor å redusere forbruket av antibakterielle midler noe som kan oppnås blant annet gjennom å stimulere til riktig bruk. Når da...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Økt innovasjonstakt gjennom å skape kultur for kommersialisering av forskning

For å lykkes med kommersialisering av forskningsresultater er vi avhengig av et høyt idetilfang noe som forutsetter en god innovasjonskultur hos våre FoU-partnere. Gjennom tilstedeværelse i to utvalgte FoU-miljø, nærmere bestemt Universitetet i Tromsø og Nofima, skal NTT skape kultur for innovasj...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til NTNU, demens og kognitiv svikt etter hjerneslag

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Statoil ASA til Det Noske Videnskaps-Akademi, VISTA-programmet

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Ocean School of Innovation

NTNU TTO ønsker å bidra til å øke innovasjonskompetansen og styrke mulighetene for kommersialisering av forskningsresultater fra SFF AMOS, SFI SAMCoT, SFI MOVE, SFI SmartMaritime, SFI Exposed Aquaculture og satsingsområde NTNU Oceans. Gjennom deltakelse i Ocean School of Innovation forventes sent...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

FUTUREFOOD workshop

Mye skjer på veien fra en politisk plan blir utformet til den implementeres. I global helse-feltet har handlingsplaner om mødrehelse blitt viktige. Politiske planer formuleres ofte langt borte fra de virkelighetene de er rettet mot og skal forbedre, og virker ofte annerledes enn de opprinnelig va...

Tildelt: kr 56 943

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til UiB, grunnforskning kreft

...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Pollution pods - climate change communication between art, psychology and air research

Formidling av resultatene fra klimaforskning mangler ofte den nødvendige responsen blant "folk flest", den leder sjelden til forandring i atferd. The NFR prosjekt Climart forsket på virkmekanismene of effekten som klimarelatert kunst kan ha på publikum og fant at kunst ser ut til å aktivere menne...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Enzym-mørning av kjøtt

Norsk kjøttbransje ønsker å ta i bruk ny kunnskap om mørning av kjøtt med naturlige enzymer. Anvendelse av proteinnedbrytende enzymer (proteaser) fra ulike planter/frukter har vist seg svært effektive til å mørne seige lavverdimuskler. Fra naturens side er det bare 10-15 % av hvert storfeslakt so...

Tildelt: kr 37 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU for diagnostisering av prostatakreft

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til NTNU - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, hjerteforskning

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

The Tenth Anniversary ('Jubileum') of the Arne Naess Symposium on Global Justice and the Environment

Midlene som det søkes om fra NFR går til formidling av Arne Næss Symposium, "Imagining Ecomodernity" 15 september 2016 i Gamle Festsal, UiO (se vedlagt beskrivelse av 2016 AN symposium). Formidlingen vil i hovedsak være TV produksjon for Kunnskapskanalen NR2 i samarbeid med Unimedia - et progra...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NRP-instituttene

...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Møre og Romsdal

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra KG Jebsen til senter for tromboseforskning (TREC) ved UiT - Norges arktiske universitet

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til forskning på Alzheimersb ved Univeritetet i Oslo

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til CMR AS

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW stipend - Ellen Aikens

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW stipend Hannah Correia

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Norwegian GBIF Participant Node, 2017-2020

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) er en internasjonal forskningsinfrastruktur for fri og åpen tilgjengeliggjøring av artsdata som er finansiert direkte fra medlemslandene. GBIF leverer fri og åpen tilgang for alle til primærdata for biologisk diversitet fra en global portal www.gbif...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) til allmennmedisinsk forskning ved UiO

...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Statoil Petroleum AS til Handelshøyskolen BI, energiøkonomi

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NORSAR

...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Publiseringsstøtte - Forum for Development Studies

Forum for Development Studies er i sin 45. årgang, utkommer tre ganger årlig. Tidsskriftet har redaksjonell basis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), er det ledende nordiske tidsskriftet for formidling av forskning på utviklingsspørsmål, og har befestet sin posisjon som et etablert, inte...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Agderforskning AS

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Agder

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

What next for sustainable development? Our Common Future at thirty

Tretti år har gått siden Verdenskommisjonen for miljø og utvikling lanserte rapporten Vår felles fremtid og satte ideen om bærekraftig utvikling på den internasjonale dagsorden. Ideen ble anerkjent av verdensledere på Rio konferansen i 1992, og har siden strukturert den internasjonale debatten om...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra DNB til Norges handselshøyskole

...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Statoil til NTNU,

...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Bergens forskningsstiftelse til UiB til medisinske forskning

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra K.G. Jebsen til NTNU, til myelomforskning

...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage