0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

A novel environment-friendly anti-fouling technology for the paint and coating industry

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

New antibacterial compound with potential for treatment of multiresistant pathogenic bacteria (MRSA)

...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

New drugs for treatment of obesity

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Potato Ring Rot Management

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Industrial Verification of a Self-calibrating, Accurate and Non-expert ultraviolet (UV) Irradiance Meter

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Verification of process technology for application of conductive nanomaterials

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Birkeland

Utgangspunktet er en forenklet søknadsprosess basert på oppsummering av det historiske FORNY-arbeidet og resultatene av det så langt, samt en oversikt over forskningskapasiteten i de miljøene det søkes om bevilgning for.

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - NTNU

Viser til søknadsvedlegg

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - TTO Nord

Det nære og åpne samarbeidet mellom FoU-miljøene, TTO Nord (TTO)og Norinnova (NI), er en styrke for FORNY Nord-Norge. Partene er enige om sammen å utnytte et antatt stort potensial for forskningsbasert nyskaping i Nord-Norge. Fokus vil rettes mot følgend e kompetanseområder hvor landsdelens fors...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Medinnova

Medinnova er TTO for hele Helse Sør-Øst og søker midler til å: 1) være Idemottak og utvikle kommersialiseringsprosjekter fra forskningsbaserte idéer/oppfinnelse til kommersiell exit i form av Lisensavtaler og Bedriftsetableringer, herunder: a. vurdere ideer/oppfinnelser b. gi råd til Helse...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - HiO

HiOs FORNY-prosjekt har gjennom disse første tre årene bidratt til viktige resultater ved å forankre arbeidet med å kommersialisere forskning hos HiOs ledelse og i strategidokumenter, utvikle samarbeidet med Forskningsparken og andre kommersialiseringspa rtnere, utvikle rutiner og kompetanse, sa...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification: Improved energy extraction in geothermal wells by hydraulic fracturing - from research to commercial product

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Antibacterial wound dressing

...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

LYBIN - Efficient Harbor Surveillance

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Campus Kjeller

CK har siden 1995 benyttet midler fra FORNY programmet for å fremme kommersialiseringen i regionen. CK har eierskap i 20 oppstartsbedrifter hvorav 14 er etablert fra og med 2004. CK har i tillegg forhandlet frem 16 lisensavtaler i samme periode og bistått i flere etableringer hvor vi ikke har gå...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - LEN

Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) og de samarbeidende rettighetshavere i FORNY Midt-Norge søker for 2009 om til sammen 4,7 mill kr til kommersialisering av forskningsbaserte forretnings-ideer. Søknadsbeløpet er basert på at LEN har et forpliktende ansva r for FORNY kommersialisering fra 7 retti...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Simula Innovation

Simula Innovation sin søknad om kommersialiseringsmidler for 2009 er tett knyttet til SI sine to overordnede kommersielle målsettinger som også gjelder for 2009. 1.Utvikle og kommersialisere forskningsbaserte prosjekter fra Simula samt styrke den kvalit eten i dealflow og patentsøknader 2.Styr...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Rogaland

Prekubator er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør med ansvar for drift av FORNY Rogaland. Søknad for 2009 er på 6 MNOK til en samlet kommersiell aktivitet på 12 MNOK. Relaterte søknader er søknad om infrastrukturmidler på til sam men 3 MNOK tilsvarende en aktivitet på 6 ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Bioparken

Bioparken TTO av 2009 er et velutviklet kommersialiseringssystem med spisskompetanse innen biofaglig kommersialisering og forretningsutvikling, virksomheten er nøye tilpasset behovene i FoU-miljøene: o Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) o Biof orsk o Norsk institutt for skog og landsk...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

A new therapeutic strategy to combat antibiotic resistance

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

A single-assay test of all known fusion genes

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

AIMS - Integration Engine for Software Systems

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Cardio-protective Factor in Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury and Heart Failure

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Novel biomarkers for early non-invasive diagnosis of colorectal cancer

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Novel tools for diagnosis of leukemia

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Industrial Verification of Empirical Ensemble-based Virtual Sensing

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification of on-stream electrothermal regeneration of carbon membrane

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

12touch; a wireless non-battery keyboard

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Tumor Target Therapy with Immunotoxin and Cyclosporin A - a phase I study in patients with advanced carcinoma

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification of an autonomous sailing buoy for meteorological and oceanographic observations

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland