0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Parallel adaptation to changing environments in wild Arabidopsis populations

Tilpasning er en fundamental evolusjonær prosess som gjør at arter kan takle endringer i sitt miljø. Vi vet fremdeles lite om hvordan tilpasning skjer i naturlige bestander på genom-nivå, som består av individuelle gener og ikke-kodende DNA. I den genetisk vel-studerte modellplante-slekten Arabid...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Wildarbidopsis

XX under utarbeidelse

Tildelt: kr 53 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo