0 antall prosjekter

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

The social meaning of children. Reproductive choice, gender and social class

The inability of the western world to reproduce its population is expected to have dramatic consequences for the future; the conception of a "fertility crisis" has entered the public debate of many countries. By contrast, individual women and men may rega rd the possibility to choose to have fewe...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Online media participation and the transformation of the public sphere

The project's overall research question is: what are the consequences of online media participation for the structure of the public sphere? To answer it, the project compares communicative forms online with traditional mass media. In so doing, the project develops and utilizes two interrelated a...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Nominal rigidities in prices of goods and services in the case of Norway

How should we model price setting behavior in Norway? Do firms adjust prices as in time-dependent models or as in state-dependent models? And how important are heterogeneity in price setting behavior between different sectors?

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI -Labor supply and the importance of human capital accumulation

I will look at the importance of unvoluntary unemployment in explaining labor supply in a life cycle model with human capital. In particular, I will focus on the estimation of the Frisch elasticity when the probability of becomming unemployed depends on t he level of human capital.

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Communication and Corporate Social Responsibility in Norway

Enron, Shell, and in Norway, Statoil and the state-owned Vinmonopolet, are all companies that have recently been involved in scandals and criticized for unethical conduct. By implication, these companies are also accused of neglecting their corporate soci al responsibility (CSR). Concurrently, it...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Families and Memories - CFR conference in Oslo 2009

Families construct memories as well as memories constitute families. Each family member creates different stories and biographical narratives. At the same time these stories are related to each other and there is a collectiveness in the memory-making with in a family. Memories are crucial both fo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The end or the beginning of conflict? Post-war power sharing in the multi-ethnic polities of Ethiopia and Sudan

The point of departure is that power sharing arrangements alone are by no means a quick fix to the successful accommodation of ethnic diversity. All according to context, similar institutional models may have detrimentally different outcomes in different states and among a state's sub-communities...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Maktens metamorfoser: Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse 2009

Årets konferanse inviterer til et antropologisk fokus på de senere års utvidede maktbegrep. Konferansen skal bidra med kritikk av den samfunnsvitenskaplige utvidede forståelsen av makt, samtidig som den skal gi rom for maktens "nye teiger" innenfor antrop ologien, som det historiske, det globale ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Theorizing Risk, Money and Moralities in Migration (TRiMM)

Prosjektet tar for seg teoretiske sider ved internasjonal migrasjon og transnasjonale relasjoner gjennom studier av risiko, penger or moralske oppfatninger. Størstedelen av arbeidet bygger på et case-studie av migrasjon fra Senegal til Spania. De teoretiske analysene er også knyttet til forskerne...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Educational standardization as global governance

This overall aim of this project is to enhance our understanding of the oft-used but vague term "global governance". It does so by examining educational standardization as a governance tool. The main assumption underlying the project is that it is politic ally and economically relevant what key d...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Norsk Sosiologforenings nasjonale fagseminar 2009: Det sosiologiske blikk fra toppen og sosiologiens blikk på eliten

Norsk Sosiologforening (NSF) er en sammenslutning av sosiologer og masterstudenter i sosiologi. Sosiologforeningen fremmer sosiologers felles interesse og er et forum for faglig kontakt mellom sosiologer i Norge. Foreningen har for tiden ca.700 medlemmer. En av foreningens viktigste oppgaver er ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap 2009

Den faglige begrunnelsen for arrangementet er som nevnt ovenfor å skape en arena hvor yngre, uetablerte forskere kan presentere papere med erfarne, etablerte forskere som kommentatorer. Denne arenaen er viktig for faglig utvikling og også for nettverksby gging. Paperpresentasjon er obligatorisk ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det 31. norske forskermøte for økonomer 2009 på Universitetet i Bergen

Forskermøtet 2009 skal avholdes på Universitetet i Bergen 5.- 6. januar. Forskermøte 2009 skal ha følgende plenumsforedrag: 1. Tjenester: handel, handelsavtaler og handelshindringer ved Senior analyst/Professor II Hildegunn Kyvik Nordås, OECD/UiB 2. Om byttemarkeder som ikke-kooperative spill...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Elites in an egalitarian society

Et sentralt spørsmål som prosjektet har søkt ny kunnskap om, er om Norge virkelig er et så «spesialtilfelle» når det gjelder klasser og eliter som populære mediale, så vel som faglig funderte oppfatninger og forestillinger om Norge som et spesielt egalitæ rt samfunn synes å indikere, og hva denne...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Local literacies and community spaces - Investigating transitions and transfers in the learning lives of Groruddalen

The overall objective of this project is to increase our knowledge and understanding about key issues of transition between different contexts and levels of learning. Developments within the knowledge society, especially due to technological innovation, h ave intensified interest in the relations...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Popular Representation in Africa: The politics of expectations

Democratic decentralisation and gender sensitive policies have offered a massive opportunity for political parties in Africa to mobilise support. As for instance, in Malawi in 2000, as many as 860 new political offices were up for elections as a consequen ce of democratic decentralisation. Democr...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Preventing Literacy Failure in Children at Risk: Effects from a preschool intervention on language and literacy

The present post-doc project aims to examine the effect from a preschool oral-language intervention. Undertaking this study is important for several reasons: On an international level, there is a scarcity of research on preschool interventions. This is es pecially true for studies concerning chil...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Should States Ratify Human Rights Conventions?

Med hensyn til om stater bør ratifisere menneskerettighetskonvensjoner, er et sentralt funn at noen av de viktigste innvendingene ikke stå seg ved nærmere granskning. Hva gjelder populære diagnoser om et legitimitetsunderskudd, har vi funnet at flere av de bekymringene som får mest oppmerksomhet ...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Accounting for Cross Country Differences in Intergenerational Earnings Persistence

The goal of the project is to contribute to an understanding of what causes cross country differences in intergenerational earnings persistence. I am developing a quantitative economic model to evaluate the importance of five possible sources of earnings persistence: the process, by which ability...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Socio-economic determinants of cancer: Twin, adoptee and family based evidence from the Cancer Registry of Norway

With increased availability of multi-generation cancer data, most studies to date on family cancer risks have been measuring the incidence of various cancers within families and found higher family risks for breast, prostate, ovarian and uterine cancer. L ess is known about the underlying causes ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NASJONAL FAGKONFERANSE I BEDRIFTSØKONOMISKE EMNER (FIBE) 2009 PÅ NHH 8. OG 9. JANUAR

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ble startet som et av elementene i RSFs (Rådet for samfunnsvitenskaplig forskning) stimuleringstiltak for bedriftsøkonomi. Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av den 26. FIBE 2009. FIBE 2009 arrange res på 8. og 9. januar. Konferansen blir...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Johan Arndt Markedføringskonferanse 2009

Konferansen søker å samle de aktører som arbeider innen markedsforskning og undervisning i markedsføringsfaget i Norge. Hovedhensikten er å formidle pågående arbeider og stimulere til fagutvikling, samt etablere samarbeidsprosjketer mellom de utdanningsi nstitusjoner i Norge som arbeider aktivt ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap, UiO 2009

Rettens internasjonalisering og ekspansjon: - konstruktivt mangfold eller uheldig fragmentering. Vi er i en fase der rettens arkitektur er under betydelig forandring. Retten utvikles, ekspanderer og spesialiseres på flere ulike måter og langs flere ulik e linjer i dag. 1) økt internasjonaliser...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

A National Q-methodology Conference 2009, Stavanger, Norway

In this project description we propose A National Q-methodology Conference in Stavanger in 2009. Q-method has previously been applied in Norwegian PhD-projects (Kvalsund, 1998; Thorsen, 2008), articles (Allgood, 1999; Kim, Kim Hesook Suzie, Schwartz-Barco tt, & Zucker, 2006), and master-theses (e...

Tildelt: kr 95 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Rogaland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NEON-dagene 2008: Nordlys over norsk organisasjonsforskning

Det søkes om støtte til gjennomføringen av NEON-dagene i tromsø 2008. Neonkonferansen 2008 vil preges av at vi er ved slutten av det første tiåret i det nye hundreåret. Det er en anledning for norske organisasjonsfagfolk til både å se litt tilbake og fre mover. Hensikten er å få belyst mangfolde...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 13. norske medieforskerkonferansen, Lillehammer 2008

Den nasjonale medieforskerkonferansen 2008 vil avholdes ved Høgskolen på Lillehammer 23-24 oktober. Temaet for konferansen vil være todelt, og de to delene står i nær relasjon til hverandre. Den ene dagen vil produksjon av medieinnhold og de utfordringer som her eksisterer i forhold til teknologi...

Tildelt: kr 5 169

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Individual responsibility and welfare policy. Utenlandsstipend - EUI

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Ukjent Fylke

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

The temporal dimension of tort law

The project aims at an elaboration and scientific development of the structures and theoretical framework connected to the temporal dimension of tort law. Such a work will be of international interest because every national legal order in western societie s is governed by a so far unexplored temp...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORES - The Timing of Life: Understanding Cross-National Differences in the Organisation of the Life Course in Europe (LIFETIMING)

To what extent and in what ways do individuals engage in active life planning? This project will explore the extent to which youth, adults and elderly individuals engage in conscious life planning. Theoretical discussions have emphasized that there has b een a historical shift towards increasing...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI - The politics of identity in post-conflict small arms strategies: a study of weapons collections in Cambodia and Kosovo

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Ukjent Fylke