0 antall prosjekter

NAERINGSPH-Nærings-phd

Application of Systems Engineering Methods in the oil and gas industry

Det siste tiåret har energibransjen vært gjennom betydelige endringer, som krever drastiske kostnadsreduksjoner og øker behovet for samarbeid på tvers av aktørene i bransjen. Endringene har ført til økende kompleksitet, både når det gjelder det tekniske systemet og når det gjelder virksomhet og o...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Buskerud