0 antall prosjekter

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NILU (2017-2020)

I eksperimentell toksikologi, pågår det et paradigmeskifte mot økt bruk av in vitro modeller, i samsvar med 3 R prinsippet for å redusere, erstatte eller forbedre dyreforsøk. Det er viktig å utvikle nye, avanserte in vitro modeller, som vil kunne karakterisere fare og risiko raskere og billigere,...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Viken

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til SINTEF Ocean AS (tidl. MARINTEK AS) (2016-2019)

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til SINTEF Industri (2016-20219) (Tidl. SINTEF Petroleum AS)

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NORCE (tidl. CMR) (2016-2019)

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til IFE (2016-2019)(2021-2024)

Passasjerfly drives i dag nesten utelukkende av fossil energi. Bransjen står for om lag 3 % av klodens CO2-utslipp. Med den forventede veksten i antall flyreiser de neste tiårene, spås det at utslippene vil bortimot dobles frem mot år 2050 dersom man ikke i vesentlig grad beveger seg vekk fra fos...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Viken

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NGI (2016-2022)

Stipend 1: Kvikkleireskred er ofte store, kan skje uten forvarsel og få katastrofale konsekvenser. Den fysiske prosessen med svikt i kvikkleiremateriale er ikke fullt ut forstått, og vi møter problemer når vi gjennomfører numeriske analyser. En sviktsone (skjærbånd) dannes når kvikkleire svikte...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Energi AS (2016-2020)

In situ nanocomposites for high voltage insulation I prosjektet har vi utviklet en ny metode for å framstille elektriske isolasjonsmaterialer for høyspenningsanvendelser. Materialene er polymerkompositter der nanopartikler av uorganiske materialer dannes direkte i polymeren før den herdes. Ved vå...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF AS (2016-2022) (Tidl. Stiftelsen SINTEF)

Rimmert van der Kooj: Ikke aktuelt - studium avbrutt. Benedicte Bårdsdatter Samsig (Hovd): Ikke aktuelt - studium avbrutt. Bjørnar Nørstebø: "Adding visual digital functionalities". This thesis aims to investigate the potential use of visual communication functions and properties in the tools ...

Tildelt: kr 28,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. IRIS AS) (2016-2019)

Title: A study on the accuracy of the modelled frictional pressure loss based on rheological characterisation of the drilling fluid Description: During drilling operations, it is important to get a good understanding of the pressures in the well in order to have control of the drilling process ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Rogaland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til Norsk Regnesentral (2016-2019)

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NORCE (tidl. Uni Research AS) (Teknisk-industriell) (2016-2020)

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland