0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovativ festivalpakketering Inferno Metal Festival og Beyond the Gates

Inferno Metal Festival har i over 20 år vært et sentralt sted å oppsøke for metalfans fra hele verden. Hver påske strømmer metalfans fra over 50 land til Oslo for å feire metalmusikken og det sosiale samholdet som denne unike festivalen bygger. Norge er et Mekka for fans av ekstrem metal/Black Me...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Inspirational creative practice: the work of artists in times of war and violent conflict (INSPIRE)

Hvordan inspirerer og beveger kunstneriske uttrykk andre til handling for sosial rettferdighet? Hva inspirerer og motiverer folk til å engasjere seg i slike kreative praksiser? INSPIRE studerer kunstnernes rolle og kreative praksis i og etter krig og voldelig konflikt. Prosjektet introduserer ins...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

CHANGE - Norwegian Network

Prosjektet NO CHANGE er en forlengelse av det EU Horizon 2020-finansierte prosjektet CHANGE (https://www.change-itn.eu). CHANGE har i hovedsak fokus på å utdanne unge forskere til å løse utfordringer innenfor kulturarv, og NO CHANGE vil bidra til at norske aktører i kulturarvsektoren får tilgang ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

"The Lying Pen of Scribes": Manuscript Forgeries, Digital Imaging, and Critical Provenance Research

Forfalskningene av flere enn 70 såkalte post-2002 dødehavsrullfragmenter og publiseringen av et flertall av dem, avdekket en krise i forskningen på Dødehavsrullene: De nye fragmentene ble promotert av ledende forskere; de ble publisert av noen av de mest respekterte ekspertene på fagfeltet; flere...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hamar bispedømmes steinhåndverkere og arkitektur 1250-1500

Steinbygging med bruddstein og kalkmørtel ble introdusert til Norge tidlig på 1100-tallet. Teknologien var ny og krevde kunnskap som tidligere ikke var kjent i landet. Avhandlingen omhandler hvordan steinbygningene ble oppført og av hvem. Aktører som steinbrudd, murere, verktøy, økonomi og bygghe...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Re-assessing St. Birgitta of Sweden and her Revelations in Medieval England: Circulation and Influence, 1380-1530

I middelalderen var en av de vanligste typene av tekster som ble produserte av kvinnelige forfattere visjonære tekster. Den hellige kvinnen Birgitta av Sverige (1303-73) var kjent over hele kontinentet, og i England, gjennom sin enorme samling av guddommelige åpenbaringer, Den latinske Revelation...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Curatorial Strategies and Methodologies: Momentum for Rethinking Sámi Art

Hva er et statsfinansiert kunstmuseum i Norge i dag? I forlengelsen av det spørsmålet er det mange problemstillinger som dukker opp. For eksempel hva museets rolle og funksjon er i samfunnet? Hvorfor finnes museet og hvem er det for? Hvordan er offentlige kunstinstitusjoner organisert? Hvordan op...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Frihet i Kitty Kiellands kunst og tekster

Kan Kitty L. Kiellands (1843-1914) kunst og tekster forstås som et uttrykk for frigjøring? Kielland var først og fremst landskapsmaler, men malte også portretter. Hun var et kulturelt og samfunnsengasjert menneske, som skrev artikler og noveller om kjønn, etikk og kunst. Som billedkunstner bl...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Performative Theatre Criticism as a Method to Train Pupils in The Cultural Schoolbag to Articulate Experiences of Artistic Quality

Alle skoleelever i Norge får flere ganger i året oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Opplevelsene skal være av høy kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet, og omfatter de seks kunstformene litteratur, musikk, visuell kunst, film, kulturarv og s...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Offentlig PHD innen kulturskoleutvikling, samarbeid TATO/Tynset kommune og UiA

Norsk Kulturskoleråd har visjonen «Kulturskole for alle». Kulturskolen er hjemlet i Opplæringsloven og med dette som bakgrunn er det nærliggende å anta at kulturskoleopplæring er viktig for mange, både elever, lærere og foreldre. Alle kommuner har kulturskole, men de er ulike i utforming og er or...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Vandreutstilling med lokal forankring: Formidling, samhandling og flerstedlig dialog om forskning på kvensk/norskfinsk kulturarv (IMMKven)

Vandreutstillingen som har fått navnet Tuulessa-I vinden tar utgangspunkt i forskningsprosjektet IMMKven. IMMKven-prosjektet er opptatt av hvordan kvensk kulturarv kommer til uttrykk i dag, og vandreutstillingen vil vise fram forskningsfunn og inspirere til dialog med utgangspunkt i feltarbeidet....

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Siste kapittel - en aldringsfestival

«Siste kapittel, en aldringsfestival» er et todagers kulturarrangement som fant sted fredag 18. juni, 2021 på Fakultetet for kunst, musikk og design, og lørdag 19. juni, 2021 på Bergen Naturhistoriske museum og i muséets botaniske hage. Festivalens siktemål var å feire livets siste kapitler, utfo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland