0 prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Responding to welfare state services: An analysis of users, media, and public institutions

Prosjekt har undersøkt innbyggerne og medienes forhold til velferdstjenestene. Vi har først undersøkt hvordan innbyggernes synspunkter på en rekke velferdstjenester kommer til uttrykk via brukerundersøkelser og mediene. Deretter har vi rettet søkelyset mot hvordan velferdsprodusenter og politiker...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Vägar till en gemensam nordisk samekonvention.

I både Norge och Sverige finns såväl äldre som nya minoriteter, vars situation i de båda länderna i varierande grad avspeglas i samhällsliv och offentlig och politisk debatt. Med tanke på det kommande grundlagsjubileet 2014 framstår bl.a. den författnings mässiga grunden som intressant. Författni...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Standardising minority languages

Europa har mer enn 70 historiske minoritetsspråk. Noen av disse språkene har en lang skriftspråktradisjon mens andre er i ferd med å bli standardisert. Studier av standardisering av minoritetsspråk fokuserer ofte på språklig revitalisering og tar for seg tema som domener for bruk av minoritetsspr...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Heterotopic hospitality. Spaces of Others

HEROS will construct processes for an international and interdisciplinary process to open up for new perspectives on otherness, hospitality and citizenship. The issue of otherness has for many years been a central issue in much humanistic, philosophical and theological discourse. But so far one...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Religion and integration: Religious pluralization as cultural condition for social cohesion and social conflict in a post-secular era

The relationship between religious pluralization and social cohesion and conflict has been a fiercly debated issue both in academe and in politics for decades. Political and cultural trends in Europe today seem to make the link into a defining problem of our times. This project addresses a limit...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Clues to multicultural cohesion: Comparing multiethnic urban districts in Norway, Denmark and Sweden

What is necessary for a multicultural society to work? This has emerged as an important question for politicians and researchers alike, as liberal democracies in the West have grown increasingly ethnically diverse. In this project we are interested in exp loring this issue by comparing multiethni...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Conflict, mobility and cultural change? Mobilities and Conflict Network (MCN)

Culture influences how people view and understand the world around them, and establishes a framework for how people act and interact with their environment. Conflict and associated mobilities increase encounters between cultures and place cultural practic es under pressure. A growing number of pe...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Extended confiscation as a criminal law phenomenon - increased functionality or an unjustified deviation from traditional principles?

Projektet utgör en rättsvetenskaplig undersökning om syftet med utvidgat straffrättsligt förverkande och civilrättslig konfiskation, liksom hur de kan legitimeras i det straffrättsliga systemet. Denna typ av utvidgade förverkande former skiljer sig från vanlig indragning i huvudsak genom att det ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Remote Access Infrastructure for Research Data (RAIRD)

The proposed project from Statistics Norway (SSB) and the Norwegian Social Science Data Services AS (NSD) aims to develop a new method of access to administrative data and register data and a research infrastructure that will stimulate Norwegian and inter national research on these data sources. ...

Tildelt: kr 35,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC

The ESS is an academically-driven social survey designed to chart and explain the interaction between Europe's changing institutions and the attitudes, beliefs and behaviour patterns of its diverse populations. In its fifth round, the survey covers more t han 30 countries and employs the most rig...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

The 38th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society

The Annual Symposium of Kettil Bruun Society er hovudkonferansen for forskarane i KBS. Den har vanlegvis opp mot 250 deltakarar frå om lag 30 nasjonar. Årskonferansen i 2012 vert den 38. i rekkja, og den skal gjennomførast i tråd med tradisjonen for desse konferansane. I programmet er det da eit...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Rogaland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA-ERIC Preparation

In the period before the esblishing of CESSDA-ERIC it is important to maintain contact with the CESSDA-countries in order not to lose support for the new infrastructure. It should therefore be initiated preparatory measures that will help in the establish ment at one hand, and to strengthen the n...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Democratic legitimacy by performance?

Prosjektet undersøker hva kommunal styring og tjenesteproduksjon betyr for legitimiteten til det lokale demokrati. Tradisjonelt har man tenkt seg at legitimitet først og fremst er et spørsmål om demokratiske valg og beslutningsprosedyrer. Men de siste årene er det argumentert for at vi i større g...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Modernization as Lived Experiences: Identity Construction of Three Generations of Young Men and Young Women in China and Norway

The project has been drawn upon by Fengshu Liu in interviews concerning Chinese youth in several types of mass media, e.g., The Guardian, NRK radio P2, Aftenposten, The New York Times, The Los Angeles Times, McClatchy (an American newspaper company), China Files (a Beijing-based editorial agency ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Social Contract as an Organizing and Justifying Principle in Welfare State Policies

Vi har analysert velferdsstatens normative utvikling i løpet av de siste 20-30 år, med utgangspunkt i kontraktualisme som rettslig og sosial praksis, og som en legitimerende diskurs. Den kontraktuelle tenkningen skiller seg klart fra den universelle når det gjelder utforming av velferdsstatens pr...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Constitution, welfare state and citizenship

Året 2014 har markert at det er 200 år siden Grunnloven ble til og dannet startpunktet for et nytt og selvstendig Norge. Denne boken tar opp et tema som ikke var så mye fremme i jubileumsåret, nemlig forholdet mellom Grunnloven og den norske velferdsstaten. Bokens hovedtema er den gradvise utvikl...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Moral preferences, labor markets and welfare policy

I rapporteringsperioden har det vært stor aktivitet knyttet til forskerprosjektet «Moral motivation, labor markets and welfare policies». Nedenfor trekker vi fram noen hovedresultater. 1. ER AMERIKANERE MER MERITOKRATISKE ENN SKANDINAVER? I dette prosjektet gjennomfører vi et økonomisk eksper...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NORCE Norwegian Research Centre AS (Samfunn)

...

Tildelt: kr 170,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2025

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Reforming the Welfare State. Accountability, democracy and management

I februar arrangerte Uni Research Rokkansenteret en internasjonal konferanse i Bergen, som markerte slutten på prosjektet Reforming the Welfare State: Accountability, Democracy and Management. Konferansen samlet om lag 40 forskere fra hele verden, fra Sør-Korea til USA, i samarbeid med Structure ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NTNU Samfunnsforskning

...

Tildelt: kr 113,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Strategisk institusjonsstøtte til NSD (videreført fra prosjekt 103611)

...

Tildelt: kr 125,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2022

Sted: Vestland

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Human Rights Discourses in Contemporary Justice and Security Policies (UiO-JOURNALNR 2009/15836)

Hovedmålet er å utføre en tilleggsstudie for å kunne utgi en monografi på engelsk på et internasjonalt toppforlag, skrevet av forsker Heidi Mork Lomell. Boken har arbeidstittel "Human Rights Discourses in Contemporary Justice and Security Policies". Forla get Palgrave Macmillan har uttrykt intere...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC (ESS ERIC), preparatory work.

Norway has hitherto been strongly involved in the preparatory work of establishing an ESS ERIC. The Research Council of Norway as well as NSD has been members of the ESS Infrastructure Preparatory Phase Consortium, and the fact that Norway signed the Mem orandum of understanding at the Consortiu...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Globalization, innovation and the Norwegian labour market

I dette prosjektet har vi fokusert på ulike aspekter av strukturelle endringer i Norge de siste 30 årene som har hatt konsekvenser for næringsutvikling og arbeidsliv, og som kanskje kan utfordre velferdsstaten. Vi har fokusert på endringer relatert til innovasjon, globalisering, og den veldig ste...

Tildelt: kr 18,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The ACCESS Life Course Database

Population ageing presents new conditions and contexts for adult lives and relationships. The proposed project will develop a durable research infrastructure (The ACCESS Life-Course Database) aimed at improving the ability of social researchers to underst and the challenges and opportunities that...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Improved methodology for prediction of consumers' food choice (209756)

Information about consumers' product acceptance and final product choice are crucial when developing new products or innovated versions of already existing products. Usually, consumer studies are conducted at a laboratory, in a central location or at home , and the measured responses to products ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Strategier for forebygging av terrorisme

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kunnskapsoversikt Religion i det flerreligiøse Norge

Religiøs praksis og trosforestillinger i det flerkulturelle Norge har i liten grad utgjort et forskningsfelt for den samfunnsvitenskapelige migrasjonsforskningen. Dette er i ferd med å endre seg, da religion og religiøs identitet er viet større interesse, begrunnet i at religion i dagens norske ...

Tildelt: kr 5 602

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Kontinuitet og endring i bilder av nordområdene: Konstituering av blikket på Finnmark.

Nordområdene har over lang tid vært gjenstand for hva man kan kalle et kulturelt konstruert blikk fra mer sentrale deler av kontinentet. Dette blikket har fokusert på ulike kulturelle elementer, brakt dem inn i nye kontekster, og selv vært preget av endri ng så vel som kontinuitet ut fra de ulike...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte Arbeiderhistorie

...

Tildelt: kr 54 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo