0 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Propulsion in seaways

Current practice for design of propulsion systems is based mainly on analysis of calm water performance. The effects of seaways & motions of the ships & floating offshore structures are supposed to be taken into account by using high safety factors. Howev er the problems are not necessarily solve...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning SINTEF Ocean AS (tidl. Marintek)

...

Tildelt: kr 207,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Managing Complexity in PetroMaritime Operations

Organisations engaged in complex onshore and offshore activities require advanced technical equipment and highly skilled personnel. Staff from different companies and cultures are continually grouped and regrouped for tasks requiring high reliability. The reputation of such organisations is extr...

Tildelt: kr 15,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

GHG Emission Reduction Solutions and Impacts for Transport Systems

This project aims to develop models and tools to help stakeholders make the right decisions on strategic and tactical issues. The focus will be on evaluating impacts caused by changes in a transport system aiming to reduce the climate impact. This projec t will identify and evaluate in a cost-be...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritim innovasjon 2009 Sikker sjøtransport - Forskningens utfordring

Den overordnede målsetning med seminaret er å: a) Formidle forskningsresultater fra utvalgte MAROFF og EU-prosjekt relatert til sikker sjøtransport. b) Belyse resultatenes betydning som ledd i en koordinert og langsiktig utvikling av IKT-verktøy for sjøsi kkerhet. c) Gi innspill til framtidig FoU...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

INTEGRATED TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN OFFSHORE SHIPPING COMPANIES

In this project we emphasize the development of a value chain integrated total quality management system contributing to strategic entrepreneurship of offshore shipping companies. This includes the development of business intelligence systems for new comp lex products in arctic operations. We foc...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

29480 Ny Omega-3

...

Tildelt: kr 44 100

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

4426 Development of an Acoustic Accelerometer Transmitter for Marine Species

Extend the product range and market potential of Thelma by developing a new TAG, i.e. small device that can be implanted into fish, measure tilt and roll angles as well as any sudden movement of the fish and transmit results to marine biologists or resear ch scientists who study fish behavior.

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

NOx-reduksjon ved bruk av NH3 ombord i hurtiggående fartøy

NOx-rensing ved bruk av SCR-anlegg fungerer godt på større deplasementfartøy fordi totalvekten for slikt katalysatoranlegg ikke er så stor i forhold til totalvekten på fartøyet. SCR-anlegg er imidlertid mindre egnet på hurtiggående fartøy der ekstra vekt er en svært viktig faktor i forhold til ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Sikker og Bærekraftig Sjøturisme (Forprosjekt)

Forprosjektets intensjon er å utarbeide en BIP søknad med fokus på følgende problemstillinger. Hvert år skjer det ulykker med turister i båt på grunn av feil vurdering av vær og sjø i forhold til fartøyets egenskaper. Dette er ofte et resultat av for li te erfaring, samt generell lav kompetanse...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen

Utviklingen av kystsonen vies stadig større oppmerksomhet i nasjonale og internasjonale strategier. Dette fører til at behovet for informasjon og integrerte løsninger vil øke p.g.a. økt aktivitet og større krav til optimal drift. Operasjonene vil bli mer kompliserte og representere stadig størr...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Design-stage Energy Optimisation and Air-Emission Reduction of Ships (DEO-AEROS) - pre-project

Issues concerning emission reduction of particular relevance in the design stage may be summarised in four key factors: 1. Increasing the logistics chain efficiency (kwh produced/work performed) 2. Increasing the efficiency of the ship(s) (kwh produced/w ork performed) 3. Increasing the specific...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Construction and intervention vessels for Arctic oil and gas operations

The expected increased oil and gas activities in cold climate regions will require dedicated designs for future Arctic offshore vessels. Specification, design and development of dedicated vessels should be of major interest for oil and gas companies posit ioning themselves for safe and cost effic...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Miljøvennlig håndtering av avfall på skip

Hovedmålet er å sikre TeamTec's teknologiske forsprang innenfor avfallshåndtering til havs. Produkter fra TeamTec er i dag med til at gjøre norsk skipsfart relativt miljøvennlig. Utvikling av nye metoder og forbedring av eksisterende utstyr hos TeamTec vi l redusere miljøbelastningen ytterligere....

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Safety Management in the High North

The High North represents new environmental conditions setting new safety design requirements where statistics and experience are limited, and where known solutions accordingly can not be applied without thorough evaluations and research activities. In th is complex environment R&D programs need ...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe Operations of Subsea Systems

Recent history has shown that the handling of subsea systems involves significant operational risk. Fishermen are, in fact, exposed to higher risk levels than most other occupational groups in Norway. The safety level in the offshore sector is in general higher, but better procedures and training...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MARLEN - Maritime Logistics Chains and the Environment

The principal objective of the project is to: Obtain and systematize facts and knowledge regarding the main operational and organizational conditions that may influence the energy efficiency and environmental profile/performance of alternative maritime l ogistics chains, and thereby reduce the p...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Reducing Impact from Shipping on the Environment

The project will encompass three activities Ship emission indicator Today's serious concern is on global climate and local air pollution in densely populated areas. This proposal will concentrate on ship emissions to the air. Special focus is on following items: - Decision on emission components...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Metoder for design av akterskip,propulsjon og styresystemer for offshorefartøy.

Utvikling og operasjon av større offshore fartøy setter større krav til dokumentasjon av både skrog og propulsjonssystemer mht effektivitet, sikkerhet og pålitelighet. Per i dag mangler både kunnskaper og metodikk for å kunne foreta optimale valg av løsni nger. Modellforsøk har store begrensninge...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovation in Global Maritime Production 2020

Norway has a long tradition as a maritime nation in shipping, shipbuilding and maritime equipment manufacturing, and has retained a leading position globally at the start of the 21st Century. But with rising cost and increased competition from other natio ns, particularly in Asia, the industry is...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Study of the Effects of NOx Emissions Reductions from Ships on Fuel Consumption and other Emissions with Emphasis Particulates

Survey of Literature and other existing knowledge The literature study concentrates on particle formation from internal combustion engines especially after the combustion process. Emphasis will be put on how NOx and their reduction measures influence part icle formation. Investigation of growth...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Marinepack 2010 - Optimal emballering og distribusjon av norsk sjømat

Marinepack 2010 vil fokusere på to hovedområder: I. Utviklling av fiberløsninger, primært for effektiv distribusjon i enheter på 3-20 kg av fersk rundrenset fisk og filet med minimal ismengde og kontroll på kjølekjede II. Utvikle emballasje- og distribu sjonssystemer for superkjøling i kombinas...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Mikroorganismers nedbryting a hydrokarboner i olje og dettes påvirkning på drift, smørefilm og sikkerhet i marine innstallasjoner

Mikroorganismer som gjær, sopp og bakterier finnes over alt. De er naturlig til stede i alle miljøer, de fleste innenfor et temperaturområde mellom -20 - +80'C. Mikrobiell vekst i hydraulikkolje ombord på marine installasjoner er erkjent som et betydelig problem innefor den maritime næringen, båd...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi

I prosjektet skisseres et todelt utviklingsløp for å nå hovedmålsetningen om å bidra til å øke konkurranseevnen i Norges brønnbåtnæring. 1) Situasjonsbeskrivelse og scenariebygging Lovverket stiller strenge krav til utslipp fra brønnbåter samt desinfeks jon av lasterom/rørsystemer, mens oppdret...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Superintendent's Manual / Owner's Portal

I en svært raskt skiftende verden hvor informasjonstilgangen synes å være eksponentielt økende, er det behov for ulike virkemidler for å understøtte beslutningstakere i den maritime industrien. Dette innebærer bl.a.: - Videreutvikling og tilgjengeliggjør ing (i ulike kommunikasjonskanaler og bes...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Nor-Fishing Technology Conference 2008

Prosjektets formål er å arrangere en internasjonal fagkonferanse 11-12 august 2008 i tilknytning til Nor-Fishing messen 2008 (12-15. august 2008) innenfor fagfelt med relevans for messen. Årets konferanse er en videreføring av NFTC 2006 og intensjonen er en videreføring i 2010. Den faglige konfer...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Rettet formidling av forskningsresultater fra MAROFF-prosjekter.

For å stimulere til formidling av resultater fra forskningsprosjekter har forskningsprogrammet Maritim virksomhet og offshore operasjoner (MAROFF) åpnet for søknader om økonomisk støtte til arrangementer for forskningsformidling. Den foreliggende søknaden er et initiativ fra tre av MAROFFs prosj...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

One click cabin furnishing

Prosjektet vil bli todelt: 1. Utvikling av en helt ny modulær møbelserie for skip og olje rigger etc. 2. Utvikling av et helt nytt IKT-system. Hensikten med å utvikle en helt ny møbel serie er: a) Gjøre produksjon av møbler helt mod ulær b) Redusere antall komponenter ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optifoul Project

The roughness of the surface of the hull is one of the major factors that contribute to the overall fuel consumption of the vessel. Measurements of the hydrodynamic drag of different commercially available antifouling coatings have shown that surface roug hness between different antifouling syste...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Havbruk i et endret klima.

Prosjektet er et seminar. Med fokus på klimaendringenes påvirkning på havbruksnæringen, vil følgende tema bli tatt opp. Nåtidens og framtidens klima. Klimaprognoser for norskekysten - Vind - Nedbør - Temperatur - Havnivå - Ekstremsituasjoner Direkte eff ekter på miljøet i norske kyst- og fjordo...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage