0 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ALUPART: Intelligent og tilpasningsdyktig produksjon av aluminium bildeler

AluPart fokuserer på produksjonssystem, tilvirkningsprosesser, digitale modeller og samspillet mellom disse for neste generasjon produksjon av aluminium bildeler. Dagens produksjon har flere ulemper. Høy automatiseringsgrad krever store investeringer og p roduksjonsutstyret er ofte spesialisert f...

Tildelt: kr 29,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fremtidens støperiteknologi

FREMSTØT! 11 norske bedrifter går sammen med SINTEF, NTNU og Forskningsrådet om et nytt kunnskapsløft innen stykkstøping av aluminium. Prosjektet skal sikre kompetanseutvikling og vekst i en bransje hvor norsk industri i en årrekke har vist at de kan hevd e seg i verdenstoppen. Støperier som Alco...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kompakt styringsenhet med integrert clutch- og gearshiftaktuering for automatisering av manuelle transmisjoner på nyttekjøretøyer

...

Tildelt: kr 17,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Marine Use of Low Sulphur Heavy Fuel Oils

Background: The IMO MARPOL Annex VI entered into force on May 19th this year. These regulations imply that ships will have to either use low sulphur heavy fuel oil (LSHFO) or exhaust gas SOx cleaning when opertating inside sulphur control areas (Baltic fr om 2006, North Sea from 2007). This repre...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Lean Shipbuilding - Innovative shipbuilding in a Norwegian context

The research tasks are firstly to develop a context-based approach with the aim of improving the shipbuilding industry in Norway, secondly to use this new approach to identify and analyse the different factors leading to waste in shipbuilding production and thirdly to make for new tools and sys...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mikrooptiske sensorer for spektrometriske anvendelser

De siste årene har forskning innen mikro-optikk i Norge bidratt til flere nye produkter, ideer og patenter. En av disse ideene er et mini-spektrometer der et diffraktivt optisk element (DOE), et slags hologram, er sentralt. Et slikt spektrometer kan bruke s til å bestemme kjemisk sammensetning av...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Viken

ERA-NET-ERA-NET

MARTEC - ERA-NET (ERAC-CT-2006-026101)

...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Ukjent Fylke

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MEMSHIP - Integrated Shipboard Wastewater Treatment Systems using Membrane Technology

The transport of passengers, cargo movements, and naval-based activities are heavily associated with regular voyages with estimates of about 40,000 ships of various kinds around the world. Wastewater generated onboard various considerably both in quantity and quality for the different types of v...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Viken

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Characterization and exploration of microbial enzymes for processing of chitin, chitosan and peptidoglycan

The availability of an increasing number of microbial genomes, including the genome of the highly versatile white-rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium, offers unique possibilities to study and explore enzymes with potential biotechnological appli cations. In the present project, we will ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Strategic implications of network organisation and macroeconomic environment on maritime logistics STRATNET

The project analyses effects of network organisation and macroeconomic environment on maritime logistics. We define three part projects. (1) Study changes in the macroeconomic environment, both short-term fluctuations and long term growth focusing the ris k for deflatory development, growth and p...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Energy-efficient all electric ship

Due to increased focus on environmental issues one can see clearly the importance of new cost- and energy-efficient systems for production, storage and conversion of energy on board ships. Important changes in technologies and cost for power electronic c onverters and machines make such cost-red...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Strategic University Programme in Light Metals Technology

A Strategic University Program in Light Metals Materials Technology is proposed, based on decades of documented expertise on all aspects of the field, with its core at the Department of Materials Technology and Eleetroehemistry (IME), NTNU, drawn from sev eral departments of a leading institution...

Tildelt: kr 22,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk

Del av basisbevilgn. til IFE fom 2014. Slås sammen med prosjekt 194059 (basisbevilgn. til IFE) fom 2015. Tidl. Nukleæraktivitet på Kjeller.

Det vises til IFEs Program og budsjett der følgende aktiviteter innenfor "Nukleær virksomhet på Kjeller" er beskrevet mer detaljert. 1. Drift av forsøksreaktoren JEEP-II, som anvendes for grunnforskning i fysikk og for bestråling av materialer til medisinske, tekniske og forskjellige forsknings...

Tildelt: kr 801,5 mill.

Prosjektperiode: 1995-2014

Sted: Viken