0 antall prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

In-situ molecular-based monitoring: a tool for tackling the operational and environmental challenges of aquaculture

Dette innovative prosjektet vil levere en teknologi som muliggjør bedre kontroll over sykdoms- og miljøutfordringer som følge av intensivert akvakultur. Den norske havbruksnæringen har en betydelig sosioøkonomisk verdi. Intensivering av fiskeproduksjon fra akvakultur vil imidlertid kreve forbedr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Downsizing light harvesting antennae to scale up production potential and valorization from cultivation of marine microalgae.

Marine mikroalger kan brukes til å produsere omega-3 fettsyrer som er etterspurt både for mat- og fiskefôrproduksjon. Lave biomasssekonsentrasjoner begrenser en økonomisk bærekraftig produksjon og dermed verdiskapning fra massekultur av mikroalger. Ved dyrking av mikroalger er omdannelse av lysen...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Biological control of salmon lice through filtrating organisms (LiceFilter)

The LiceFilter project aims to gather initial data on non-evasive, biological methods of removing sea lice from salmon farms. The project is built up in two work packages to identify filter feeders with the potential to efficiently remove salmon lice from the sea in laboratory trials (WP 1) and t...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A study of potential health consequences of excessive fat deposition in Atlantic salmon

Diettene til atlantiske laks har i løpet av de siste 20 årene endret sammensetning fra å inneholde relativt lite fett og mye marine ingredienser, til dagens kommersielle dietter som er rike på fett og planteingredienser. Denne endringen i fôrsammensetning, inkludert økt nivå av plantefettsyrer, ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Det 13. Norske Fiskeernæringsseminar

Det Norske Fiskeernæringsseminar var i mange år et fast arrangement og ble arrangert på ulike steder i Norge i regi av ulike forsknings- og industriaktører. Etter 15. års opphold ble seminaret igjen arrangert av NIFES i Bergen 2015. I 2017 vil Nofima være ansvarlig for arrangementet, som vil bli ...

Tildelt: kr 93 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimization of the CRISPR/Cas9 knock-in technology and application in salmon and trout

Hovedmålet med prosjektet er å optimalisere CRISPR/Cas9 knock-in teknologien og etablere protokollen for laks og ørret. Det sekundære målet er å utnytte disse verktøyene for å forklare mekanismene bak noen viktige biologiske funksjoner i fisk som alder ved kjønnsmodning, pigmentering, immunfunksj...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Kunnskapsinnhenting vill laksefisk 2012-2017- Utfordringar vasskraftregulering, beskatning og lakselus/rømming

Presentasjon av resultat frå ulike prosjekt knytt til utfordringar og kunnskapshull omkring interaksjonar mellom vill laksefisk og oppdrettsaktivitet i Sogn, Nordfjord og Vosso. Viktige innspel i forhold til framtidige vekstregulering av oppdrettsnæringa- trafikklysregimet. I Sogn, er det i pe...

Tildelt: kr 95 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nutrigenomic and nutriepigenomic effect of plant protein-based aquafeeds on fish

For å kunne ivareta en bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring, samtidig som det er begrenset tilgang på marine ressurser som fiskemel, er det nødvendig å finne nye proteinkilder til fiskefôret. I løpet av det siste tiåret har laksefôrets sammensetning endret seg betydelig fra et høyt fiskemelsi...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Exploring leucines role in feed intake and growth under stress: from sensing to action

Målsetningen med LeuSENSE-prosjektet var å undersøke mulige effekter av leucin-anrikede dietter på robusthet, velferd og vekst hos Atlantisk laks oppdrettet under normale og stressede forhold. Hypotesen er basert på pilotstudier som indikerte at den essensielle aminosyren leucin, når den ble tils...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

COST-EFFECTIVE SEA LICE VACCINE; DEVELOPMENT AND EFFICACY EVALUATION

Lakselus er kostnadsmessig det største sykdomsproblem på oppdrettslaks. Oppdrettsnæringen er i dag helt avhengig terapi produkter for å kontrollere luseproblemet. Resistensutvikling har medført redusert effektivitet av behandlinger mot disse parasittene, og derav et presserende behov for nye bære...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Epigenetic and transcriptional effects of optimizing 1-C nutrients to improve healthy growth in Atlantic salmon

Forbedring av fiskehelsen via epigenetisk regulering av genomet er en ny tilnærming innen fenotypisk plastisitet. Ernæringsbaserte epigenetiske forandringer kan føre til livslange fenotypiske endringer i økonomisk viktige egenskaper for akvakulturen. Tidlige utviklingsstadier og smoltifiseringspr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Genetic improvement of survival in the seawater phase of Atlantic salmon

Høy dødelighet hos laks i sjøperioden er fortsatt et problem for norsk oppdrettsnæring. Omtrent 12-14% går tapt de første månedene etter overføring til sjøvann. Selv om årsakene til dødeligheten sannsynligvis er mange, har suboptimal smoltproduksjon vært antydet som en viktig faktor. I SmoltField...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Tekset 2017

Konferansen arrangeres på Clarion Hotel i Trondheim 14.-15. Februar 2017. Foreløpig program er vedlagt. Hvem er målgruppen for arrangementet? Næring, forskning og forvaltning som jobber med settefisk. I tillegg legges det vekt på å inkludere studenter på Universitets og høgskolenivå som er inte...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimized and documented cooling of Atlantic Salomon in HeliX-tanks.

Stranda Prolog utvikler og leverer slaktelinjer til oppdrettsnæringen. En viktig del av produksjonslinjen i mange lakseslakterier er HeliX-skruetanken, hvor fisken blør ut, blir kjølt og lagret før videre prosessering. Systemet består av en lang sylinderformet tank, med en skrue som fyller tanken...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Safeguarding fish health - In situ water quality analysis in RAS aquaculture systems using living cell sensors and micro/nanotechnology

En mikrofluidisk enhet designet til bruk som en in-situ sensor for vannkvalitet ved produksjon av fisk har blitt utviklet og testet i prosjektet. Sensoren består av levende Aliivibrio fischeri-organismer som får redusert bioluminescerende respons når de eksponeres til stressorer som medfører dårl...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av modeller for produksjonskapasitet, miljøpåvirkning og fiskevelferd i kompakte, lukkede merdanlegg.

Akvafuture AS har drevet med testing og utvikling av lukkede merdsystemer i sjø siden 2011. Gjennom flere år med feltutprøving har vi vist at den forrige generasjonen av vårt teknologikonsept løste problemet med lakselus samtidig som fiskehelse og velferd i de fleste tilfeller var godt ivaretatt....

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Using sustained exercise to enhance brain plasticity, cognition and foraging behaviour in Atlantic salmon.

Current fish husbandry practices generally produce cultured fish with reduced brain development and deviating behaviour compared to wild fish. This is particularly problematic for fish reared for compensatory restocking, which is characterized by high post-release mortality rates. From both an et...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Environmental requirements and welfare indicators for new cage farming locations and systems

Prosjektet adresserer viktige kunnskapshull knyttet til oppførsel og velferd hos oppdrettslaks introdusert av den raske og nylige utviklingen av en rekke nye oppdrettssystemer og lokasjoner. Disse nye oppdrettssystemene prøver å redusere langvarige og uhåndterlige miljøproblemer som lakselusangre...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Implication of bacterial membrane vesicles for fish health in aquaculture

Akvakultur er en av Norges viktigste eksportartikler rett etter olje og gass og er dermed meget viktig for norsk økonomi. En bærekraftig industri basert på akvakultur er avhengig av at fisken hoder seg frisk. Dette har blant annet blitt oppnådd ved en vellykket utvikling av vaksiner for fisk mot ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Coping with new environments and production methods: Animal welfare and stress biology applied to modern salmon farming

For å sikre god dyrevelferd trenger oppdrettsnæringen både velferdsvennlig teknologi og prosedyrer og robust fisk som kan mestre dagens og fremtidens teknologier og -miljø. I dag vet vi ikke om avlslinjer og familier av laks som er avlet frem for å mestre tradisjonelle oppdrettssystemer også er d...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Salmon Regulation Assessment

Forskningsprosjektet SaRA (Studier av Reguleringsregimer i Akvakultur) har studert konsesjonssystemet for akvakulturproduksjon i Norge. Prosjektet ble ledet av Tonje C. Osmundsen ved NTNU Samfunnsforskning. Fra NTNU Samfunnsforskning deltok også Marit Schei Olsen, Vilde Amundsen og Asle Gautepla...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development of tools for assessment of the immune competence of Atlantic salmon smolts and growers

Oppdrettsnæringens suksess er avhengig av en smolt av høy kvalitet. Dramatiske endringer i laksens fysiologi, tilpasninger til nytt miljø, stress fra transport og økt forekomst av patogener gjør fisken sårbar, spesielt de første månedene etter utsett i sjø. En rask utvikling av nye produksjonssys...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Echo sounder technology for appetite-led-feeding and welfare-monitoring of caged salmon (ECHOFEEDING)

Fôrspill utgjør per i dag en enorm kostnad i lakseoppdrett, hvor utvikling av ny teknologi med økende fiskemengder ytterligere skjerper kravene til kontroll av bla. fôring. Vekstpotensialet til oppdrettslaks bør ideelt sett utnyttes uten fôrspill (overfôring), som praktisk sett innebærer å fôre f...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Growth and welfare of germ cell-free salmon- the sustainable solution for genetic containment of farmed fish.

Bruk av kimcellefri (GCF), steril, dnd-knockout oppdrettslaks til oppdrett kan løse problemene knyttet til tidlig modning og genetisk førurensing av oppdrettslaks i vill laks populasjoner. Men før bruk av GCF-fisk i lakseoppdrettsnæringen, vil det være avgjørende å forstå om, eller hvordan, GCF-f...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NOCS Troll - Innovativ miljøteknologi for å redusere begroing i oppdrett

Prosjektet har tatt tak i en av de største utfordringene oppdrettsnæringen deler med samfunnet for øvrig: Miljøbelastningene. Begroingshindrende midler, kjemikalier og mekaniske renseprosesser er kostbart, energikrevende, forurensende skadelig for fiskehelsen og for miljøet og koster oppdrettsnær...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Appetittmeter

Fra dagens rent kvalitative tolkninger av fôringsvideo ønsker man med dette prosjektet å lete etter parametere som er viktig for appetitt. Vi har her sett på blant annet antall uspiste pellets, svømmeadferd og fisketetthet i fôringssonen. Vi har så ved hjelpa av både klassisk bildebehandling ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av teknologi for autonom, biointeraktiv og høykvalitets datafangst i merdrommet

Akvakultur og oppdrett av fisk er viktig for den globale produksjonen av sjømat til menneskelig konsum. Oppdrettsbransjen er utsatt for betydelige risiko knyttet til HMS og arbeidsrelaterte skader og økt automatisering av risikable operasjoner kan derfor føre til både økonomiske, sosiale og etisk...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Collaboration with China on fish welfare

The main goal of the project is to establish a collaboration between Norway and Yangtze River Fisheries Institute. The institute is a key player in the conservation and research of numerous fish species from it cold and rough climate at the origin of the Yangze in Tibet to its exit in warmer temp...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Multi-source data Evaluation and Research Integration Tool for real-time risk analysis of infections affecting aquaculture Sustainability

Utbrudd av smittsomme sykdommer er begrensende for en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringa. Data knyttet til smittsomme sykdommer genereres daglig fra mange kilder og aktører, men det finnes per i dag ingen tilgjegelige analytiske verktøy som muliggjør effektiv integrering, analyse og oppsum...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

New species, new traits, new opportunities

Dette prosjektet har hatt som mål å etablere de nødvendige verktøyene og metodene for å komme i gang med markør-assistert og genomisk seleksjon for rognkjeks (Cyclopterus lumpus), tilapia (Oreochromis niloticus) og havabbor (Dicentrarchus labrax). I tillegg har vi i prosjektet analysert nye egens...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage