0 antall prosjekter

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33709 Utstyr for forflytning av bevegelseshemmet under flyreiser

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Nordland - Nordlánnda