0 antall prosjekter

FRIBIO-Biologi og biomedisin

The role of autophagy and Alfy in degradation of protein aggregates associated with neurodegenerative disease

Protein conformational disorders are associated with the accumulation of insoluble ubiquitin-containing protein aggregates in the central nervous system (CNS). The traditional view is that such aggregates are degraded by proteasomes, but recent evidence i mplicates autophagy in this process as we...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Phosphoinositides in attenuation of growth factor signalling

Most growth factors control cellular functions by activating specific receptor tyrosine kinases (RTKs). While overactivation of RTK signalling pathways is strongly associated with carcinogenesis, it is becoming increasingly clear that impaired deactivatio n of RTKs may also be a mechanism in canc...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Interconnection of human Sprouty 2 (hSpry2), Cbl, and the EGF receptor (EGFR): impact on endocytosis of the EGFR from clathrin-coated pits

Growth factor receptors control cellular growth and differentiation by transmitting signals from outside the cell to the cell interior, particularly the nucleus. Signal transmission can be modulated in several ways. To control signaling, down-regulation o f receptors from the cell surface is impo...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Endocytosis and intracellular transport of protein toxins

Errors in trafficking and signalling are associated with different diseases, including cancer. This project aims at increasing our knowledge about intracellular transport processes to provide a more rational basis for treatment and prevention of disease. Protein toxins such as Shiga toxin and the...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av Fari Saatcioglu

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av Harald Stenmark

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av Kjetil Tasken

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Regulation of Protein Kinase C (PKC) membrane targeting and PKC-mediated activation of phosphatases

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Endocytosis and intracellular transport of protein toxins

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

The role of molecular motors and rab proteins in the maturation of secretory granules

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Kinaseregulering av EGF reseptor-signalisering og trafikkering

Formålet med prosjektet er å få en bedre forståelse av hvordan signalisering fra og trafikkering av EGFreseptoren er regulert. Aktivering av EGF-reseptoren via andre kinaser, og spesielt serine/treonin kinaser, er relativt lite kartlagt. Det er kjent at p rotein kinase A og C (PKA og PKC), og Ca<...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

The fundamental molecular mechanisms regulating meiosis checkpoints in fission yeast

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Analysis of novel biological functions of the liver X receptor (LXR)

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Protein - ligand interactions: family-based drug design strategies

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Development of male contraceptive through manipulation of Calphas.

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Interactions between the mitogen-activated protein kinase pathways and the cAMP-dependent protein kinase pathways

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Strategies for disruption of a cAMP-PKA-Csk inhibitory pathway assembled in lipid rafts that regulates Src-kinase signaling

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Molecular mechanisms of androgen action and prostate carcinogenesis

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Roles of the phosphatidylinositol 3-phosphate 5-kinase, Fab1, in intracellular trafficking and cell signalling

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Dynamics of nuclear function

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Nytt prodrug konsept - Fokus på nye legemidler mot cancer og infeksjoner

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Transcriptional regulation and signal transduction in control of steroidogenesis

Nuklear hormon reseptorer er involvert i utvikling, homeostase og sykdom. Steroidogen faktor 1 (SF-1) er en orphan nuklear reseptor som er essensiell for endokrin utvikling og steroidhormonsyntese. Overføring av hormonelle signaler til transkripsjo nsmaskineriet involverer en rekke faktore...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Specificity of cAMP-dependent protein kinase signalling. Function of distinct isosforms of the catalytic subunits

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Gene regulation in the immune system: The TdT and pIgR genes as models to study the role of chromatin in transcriptional regulation.

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Biofysiske studier om molekylære interaksjoner og ligand-induserte konformasjonsendringer

Det å forstå hvordan molekyler gjenkjenner hverandre i cellular signalomforming og andre biologiske prosesser er et av hovedmålene med strukturell genomikk og grunnlaget for "drug design". Signalmolekyler kan være alt fra små ligander til store enzym-komp lekser og interaksjonene kan være protein...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Devlopment of high efficacy methodology for specific down-regulation of gene expression by RNA interference

Mange sykdomstilstander skyldes uttrykk av fremmede gener eller skadelige former av normale gener. Det har lenge vært molekylbiologenes drøm å redusere uttrykket av et sykdomsgen uten at andre gener påvirkes. Antisense oligoer og ribozymer har vært forsøk t med vekslende hell. I det siste året ha...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

GRUSYK-Grunnleggende sykdomsmekanisme

Regulation of receptor tyrosine kinases in carcinogenesis

Reseptor tyrosin kinaser (RTKer), f.eks. medlemmer av epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR) familien er viktige i regulering av cellulær vekst og differensiering. Overuttrykk og/eller konstitutiv aktivering av medlemmer i EGFR familien er assosiert med ve kst av ulike humane svulster. En rekke pr...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Anchoring disruption as therapeutic strategy for regulation of beta-adrenergic signalling in adipose-tissue and prostaglandin signalling in

Specificity of cAMP/PKA signalling is achieved by the subcellular localization of PKA. PKA can be localized to different subcellular structures by targeting to anchoring proteins - AKAPs. In vitro, functional conxequences have been studied by over-express ing soluble AKAPs that contain a PKA bind...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Is Ubiquitination a Signal for Constitutive Endocytosis in Mammalian Cells, and Is Ubiquitination Sufficient for Lysosomal Sorting of the

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Sensitive and specific biomonitoring of aldehyde biomolecule adducts by novel miniaturized techniques

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo