0 antall prosjekter

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Semantic complementarity and the use of the demonstrative determiners this and that in Middle English

Present-day English has two demonstrative determiners, that (plural those) and this (plural these). This denotes a referent close to the speaker (proximal), that one that is farther removed from the speaker (distal). The proximity difference is responsibl e for different, complementary uses in pr...

Tildelt: kr 25 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS. Lingua Nordica Lingua Franca?

This project will provide opportunities for scholars from different but related research areas to share ideas and experiences. Nordic scholars who study mutual intelligibility issues among the Nordic languages and scholars who study mutual intelligibilit y issues of different Englishes will be a...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS. Diachronic Syntax Corpus

The time frame of the DiaSynCorp exploratory workshop project is from 1 July 2011 to 31 December 2012. The collaborative activities during this period will involve three two-day workshops in Reykjavík, Oslo and Gothenburg, respectively. It is a major inno vative objective of the Diachronic Syntax...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

On the syntax of the Istro-Romanian dialect. A microcomparative view on Eastern Romance and Balkan Slavic

The project follows the trend of comparative studies that have received growing interest in recent linguistic research. The target language is the Istro-Romanian (IR) dialect, a severely endangered Easter Romance variety spoken in Istria (Croatia) by ca. 200 people. It is thus imperative to docu...

Tildelt: kr 81 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Nye veger i fremmedspråksopplæringen

Prosjekt "Nye veger i fremmedspråksopplæringen" Offentlige evalueringer og tilbakemeldinger fra tidligere elever har vist at elever i både Tyskland og Norge ikke oppnår de fremmedspråkskunnskapene etter endt skolegang som elevene selv og deres fremtidige utdannere / arbeidsgivere kunne ha ønske...

Tildelt: kr 23 607

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Metarhetorics of F. Dostoevsky

The return of contemporary philology to the ideas and categories of rhetoric, in the context of current communication theory and humanities, means that it is essential to have a more through analysis of writers' rhetorical techniques. On this background, the works of Dostoevsky are of particula...

Tildelt: kr 45 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Ukjent Fylke

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Common Language Resources and Technology Infrastructure

The ESFRI-project Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN) is a large-scale pan-European collaborative effort to create, coordinate and make language resources and technology available and readily useable. The envisaged research in frastructure will act as an eScience medi...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Nominalizations: explorations at the syntax-lexicon and syntax-semantics interfaces

This project proposes to bring together and continue emergent research on nominalizations in Germany and in Norway. It aims at integrating a fine-grained cross-linguistic data description with new theoretical findings in the understanding of nominalizatio ns. It will be used to establish a collab...

Tildelt: kr 76 498

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Intercultural meetings within institutional borders. The 17th NIC Annual Conference on Intercultural Communication

NIC ble stiftet i Stavanger i 1994 som et nordisk nettverk for forskere som arbeider med interkulturell kommunikasjon ut fra ulike falglige ståsted. I tillegg til de nordiske landene, har NIC helt siden starten inkludert de baltiske landene. NIC arrangere r hvert år en konferanse i et av disse la...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Sun, Yinghui Kinesisk spesialist 2009

...

Tildelt: kr 23 700

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Agder

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Reduplication and truncation in language plays

So called language plays or ludlings are characterized by phonological transformations of real words by inserting, copying or changing segments or strings of segments. In my Ph D. dissertation "Prosodische Morphologie in grammatischen Kunstsprachen des De utschen" (2009, University of Verona) mor...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Verb movement and the left periphery A comparative analysis of Scandinavian and Romance languages

The post-doctoral project including the research period at CASTL, University of Tromsø, consists of a comparative approach between Scandinavian and Romance languages, based on both a synchronic and a diachronic study of syntax and the syntax-semantic inte rface of the languages belonging to each ...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Pragmatic Resources in Old Indo-European Languages - research stay for Olga Thomason

PROIEL will be a close linguistic study of the language of the Greek text of the New Testament as well as its translations into the old Indo-European languages Latin, Gothic, Armenian and Church Slavonic. In its first stage, the project aims at describing and accounting for the so-called 'pragma...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Hristova, Tsvetelina Bulgaria 08/09 Kulturavtalestipend

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

CLARIN (forberedende fase)

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Marczynski, Piotr Polen 08/09 Kulturavtalestipend

...

Tildelt: kr 55 000

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kucerova, Hana Tsjekkia 08/09 Kulturavtalestipend

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ISPHUM-ISP - Humaniora

Språkkontakt og språkval i Nord-Norge

Prosjektet søkjer å utvikle ein integrert sosiolingvistisk teori som kan gjere greie for premissane for språkval på mikro- og makronivå i ein språkkontaktsituasjon. Verdiar knytte til samisk og kvensk (fortidas morsmål), og i vår tid til dei norske etnole ktane i språkkontaktområda (notidas morsm...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Hiss, Florian STP 08/09 Tyskland

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Tkatsjenko, Alisa Russland 08/09 Kulturavtalestipend

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Tsuchiyama, Ryoko, Japan, statsstip. 2008-09

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Corpora for discovering language-specific and language-general patterns of fine phonetic detail (FPD)

Et viktig mål ved NTNUs internasjonale strategi er å øke deltagelsen i internasjonale nettverk og faglig virksomhet innen utdanning og forskning. NTNU har forsknings- og utdanningssamarbeid med rundt 200 universiteter over hele verden. De prioriterte områ dene er EU-regionen, USA, Japan og Kina. ...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Ein sørsamisk etnolekt? Ei sosiolingvistisk undersøking av ei sørsamisk språkleg praksisform

Hovudtemaet for dette forskingsprosjektet er ein spesiell språkleg praksis blant den sørsamiske folkesetnaden. I tillegg til at sørsamane snakkar norsk, og i varierande grad sørsamisk, har dei ein tredje språkvarietet: norsk med innlemma sørsamiske ord og uttrykk. Denne varieteten, som eg til no...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2015

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Trykking av samiskspråklig doktorgradsavhandling "Namat dan nammii. Sámi báikenamaid dáruiduhttin Finnmárkkus"

Doktorgradsavhandlingen skal ferdigstilles i slutten av år 2007 og trykkes i begynnelsen av år 2008. Avhandlingen er skrevet på nordsamisk og er innen fagområdet samisk navnegransking. Navnet på avhandlingen er på nordsamisk "Namat dan nammii. Sámi báiken amaid dáruiduhttin Finnmárkkus Norgga uni...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Saric, Ljiljana daadppp 0708

...

Tildelt: kr 43 232

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Nettverksbygging i urfolksonomastikk

Urfolksonomastikk er et nytt fagområde innen navnegransking og først i begynnelsen av 2000-tallet har forskerne rundt i verden begynt å knytte faglige kontakter i dette fagområdet. Det samiske navnegranskingsmiljø har en viktig rolle i å bygge opp og styr ke nettverksarbeidet i urfolksonomastikk....

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kover, Adam Z Ungarn STP07/08

...

Tildelt: kr 52 500

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

TU-Tungt utstyr

Norsk aviskorpus - bearbeiding og tilgjengeliggjøring

Ved Unifobs Avdeling for språk, kultur og informasjonsvitenskap (Aksis) er det nylig samlet inn et omfattende tekstmateriale bestående av norske avistekster. Materialet omfatter ca. 485 millioner ord og består av ubehandlete tekster på bokmål og nynorsk. Målet med prosjektet Norsk aviskorpus - be...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Terashima, Yumi (JP), stp-utl-07/08

...

Tildelt: kr 32 500

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

The Vedic Aorist and Diachronic Typological Changes in the Old-Indo-Aryan Past Tense System

In the present project I will investigate how the Vedic tense/aspect system develops through the history of the Vedic language. In the earliest attested stages of Vedic the verbal system has several traits in common with the verbal systems found in other archaic Indo-European languages, like for ...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo