742 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Place and Displacement: Exhibiting Architecture

Her skal teksten inn på norsk. Se veiledningen over, oransje spørsmålstegn.

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Archive in Motion.

Utgangspunktet for prosjektet var utfordringene arkiver og andre institusjoner for lagring av kulturelt minne står overfor i en situasjon der dokumenter i økende grad overføres til digitale formater og der hevdvunne ideer om dokumentenes stabilitet og permanens erstattes med et fokus på rask over...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Metonymy in Context and Communication

Tenk deg at du jobber på kafé. Det er en hektisk tid på dagen og mange gjester venter på bestillingene sine. Mens du holder på å servere et ungt par, gjør kollegaen din deg oppmerksom på at "Ost og skinke-baguetten i hjørnet er i ferd med å bli utålmodig". Forutsatt at baguette med ost og skinke ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The role of civil society in environmental governance and climate change policymaking- A case study of the UN-REDD in Bolivia

Sivilsamfunnets rolle i miljøstyring og utforming av skog- og klimapolitikk I 2008 ble Bolivia et av de første pilotlandene i FNs klimaprogram for Reduserte utslipp fra avskoging og degradering av skog (UN-REDD). Over 50% av folket i Bolivia er urfolk og 10 % bor i eller er avhengig av skoge...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Merchants and Missionaries. Norwegian encounters with China in a transnational perspective, 1890-1937

Prosjektets hovedmål var å skaffe ny kunnskap om en nærmest ukjent periode av Kina og Norges felles fortid. Både Norge og Kina var del av det som blir omtalt som verdens første globale økonomi. Det var likevel fremdeles langt mellom Norge og Kina. Hvordan kunne det ha seg at et lite land som Norg...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Frege and the Distinction between Science, Literature and Philosophy

So far, the project has had results within four areas: 1) A paper that focuses on questions concerning the status of Frege's philosophical writings (paper nr 1 in this report) has been submitted to an internationally renowned journal. Paper nr 2 in this report, a paper on Frege, Wittgenstein and ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Making of Europe. Visions of Europe in the American Marshall Plan Film Productions (1948-1954)

-

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Monitoring of CyanoToxins in Southern Africa

Trygt drikkevann er en knapp ressurs i mange land. I det sørlige Afrika er oppblomstringer av cyanobakterier i innsjøer og vannmagasiner med på å skape problemer for drikkevannsforsyningen for mennesker og dyr i lengre perioder av året. Tilstedeværelse av cyanobakterier og deres toksiner er sett ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORESChants that Bind and Break: Reflections of Ideology and Identity in Offices for the Saints, from Carolingian to Early modern Europe

NTNU-prosjektet «Chants that Bind and Break: Reflections of Ideology and Identity in Offices for the Saints, from the Carolingian era to Early modern Europe» (CBB) ble gjennomført 2010-2014 som del av «EurocoreCode»-programmet. EurocoreCode ble organisert av European Science Foundation. Målet til...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Modeling interacting agents

Research statement I am interested in mathematical and computational methods for modeling the behavior of several individual agents simulthaneosly. This permits a direct study of the often complex dynamics produced by the agents' actions and interactions, and is also a way of both justifying the...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The British-German Struggle over Dismantling 1947-1951

At the Potsdam conference it was decided that German war reparations were to be paid primarily by the confiscation of German-owned properties and assets abroad, and more importantly, the dismantlement and export of most of German heavy industry. This cann ibalisation of industrial capacity was de...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Phonological development in Norwegian children aged 14-25 months

I will study the development of the articulation of the first words that Norwegian children acquire with data from 8 children, 4 girls and 4 boys, aged 14 to 25 months. I will analyze the child data within the framework of usage-based phonology, more prec isely from the perspective of word templa...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norwegian Child Welfare in a Comparative Perspective - Knowledge, decision-making & ethnicity in policy and practice

Dette prosjektet gjennomfører komparative analyser som identifiserer og analyserer prinsipper og praksis i tre moderne barnevernssystemer. Fokuset er på fire hovedspørsmål fra ulike innfallsvinkler: Mål 1. Hva er et lands ansvarsområder og hvordan håndterer landet multikulturalisme? 2. Hvor...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Journalistic Reorientations: The Online Challenge to Journalistic Ontology

Journalistikken er under press. Samtidig er dens samfunnsrolle viktigere enn noen gang. Prosjektet ?Journalistic reorientations? har utforsket vilkår for en samfunnsorientert og demokratisk relevant journalistikk. Det er bl.a. gjennomført studier av såkalte redaksjonelle samfunnsregnskap, som er ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Naturkatastrofenes kulturhistorie: natursyn, mediering og subjektforståelse

Prosjektet studerer hvordan forestillinger om natur, mennesker og samfunn kommer til uttrykk i tekster og medietekster om naturkatastrofer. Materialet er norsk og dansk-norsk, og spenner over en periode fra 1755 til 2014. Sentrale temaer er forestillinger om fremtiden, forestillinger om jordklode...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Designing Political Representation - A study of the variation in context and consequences of political quotas in India

Political quotas, redistricting and getting-out-the-vote campaigns are some of the strategies implemented to increase the political representation of underrepresented groups. Such reforms are usually based on the explicit or implicit expectation that incr eased political representation will trans...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Popular Music and Gender in a Transcultural Context

-

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Improving competition policy

The aim of the project is to build a better knowledge base for the formulation of competition policy. First, we will analyse how existing rules and procedures and the current organization of the enforcement agency may lead to adverse outcomes, and how cur rent methods may be improved. An importan...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Neat theories, messy realities: How to apply absolute definitions to gradient phenomena

Allomorphy is a term that applies to a situation in which a single meaning is expressed by two or more forms in a language. For example, in English plural can be expressed differently depending upon the final sound in a noun: -[s] as in cats, -[z] as in dogs, or -[?z] as in foxes. In Russian one...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norrøne fiendebilder. Europeiske eller regionale?

Hvem er vi? Spørsmålet besvares gjerne med hvem vi ikke er. Ved å definere hvem som er annerledes enn oss selv, dannes en oppfatning av hvem vi er. Mitt formål med dette prosjektet er å si noe om hvem nordmenn og islendinger mente at de var i perioden fra kristningen rundt år 1000 til rundt 1400...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cyber Satire and the Quest for Alternative Communicative Spaces New Media in Zimbabwean Diasporas

Prosjektet Cyber Satire tok utgangpunkt i politiske satiretegninger i zimbabwiske medier og zimbabwiske eksilmedier på internett. Ett av målene med prosjektet har vært å analysere politisk satire på internett, nærmere bestemt politiske satiretegninger, og undersøke hvordan dette har fungert i zim...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Språkutvikling på industristader. Ei longitudinell sosiolingvistisk gransking av talemåla i Årdal, Odda, Tyssedal og Sauda siste hundre åra

I 2018-19 har det vore arbeidd med den statistiske analysen av materialet frå Odda og Tyssedal.

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2019

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Information Structure and Word Order Change in Germanic and Romance Languages

Prosjektetet har hatt to hovedoppgaver: 1) Å bygge og annotere (legge til lingvistisk informasjon) et elektronisk korpus av tekster fra de tidlige periodene av engelsk, norsk, fransk, spansk, portugisisk; 2) Å forske på disse språkene fra et kontrastivt perspektiv, spesielt hvordan endring i setn...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Døden i tidlig protestantiske tradisjon

Prosjektet har hatt fokus på en gruppe historiske kilder som har vært lite utforsket i norsk sammenheng: nemlig likprekener og såkalte epitafier (stående minnetavler etter avdøde, ofte rikt innrammet og dekorert, gjerne forsynt med både bilder og inskripsjoner, hengt eller reist opp inne i eller ...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Quantifying the global socio-economic and policy drivers for Brazils contribution to climate change

-

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Attentive glimpse as retrieval associate: Components of objects' shape property-shape cue and recognition proficiency

Prosjektet er tredelt: Søkelyset rettes mot hvordan gjenkjenning av Del 1) velkjente figurer, Del 2) plasseringen av velkjente figurer og Del 3) ukjente figurer påvirker oppmerksomheten til mennesker med en praktisk/pedagogisk eller total blindhet. - Er det noe som popper opp, og som derfor kreve...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Negotiating new political spaces: claims for redistribution and recognition in Chile and Bolivia

The past two decades have seen the emergence and consolidation of several concomitant and contradictory political-economic processes in Latin America, which have changed conditions for collective action and civil society politics. Within these new 'struct ural contexts', political actors can be a...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUPERFORM - Explaining the EU´s performance in NATO: EU-NATO relations and challenges facing the EU as a security actor (ECRP-2010)

EUPERFORM er et internasjonalt prosjekt med et overordnet mål om å bidra til ny forskningsbasert kunnskap om EUs rolle og innflytelse i internasjonale organisasjoner, og å studere dette gjennom bl.a. begrepet 'performance'. NUPIs bidrag til prosjektet har vært å studere EUs rolle i og samarbeid m...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Reframing the secular: Norwegian Muslims and vernacular practices of the secular

'Reframing the secular: Norwegian Muslims an vernacular practices of the secular' is a proposed ethnographic study based on informal and semi-structured interviews of as well as participant observation among young Norwegians of Muslim background (aged 20- 35 years, and of both sexes) aimed at gat...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Moral Spectator: Engagement in Morally Transgressive Characters in the Television Series Dexter, The Sopranos and The Wire

How come we as spectators fail to sympathize with morally transgressive antagonists, but may sympathize with morally transgressive protagonists? This project will combine 1) philosophical study of a) existing empirical research in media psychology and b) writings on the puzzle of imaginative res...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage