0 antall prosjekter

NORGLOBAL-Norge - Global partner

A castle in Africa, a rough cut

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Nye veger i fremmedspråksopplæringen

Prosjekt "Nye veger i fremmedspråksopplæringen" Offentlige evalueringer og tilbakemeldinger fra tidligere elever har vist at elever i både Tyskland og Norge ikke oppnår de fremmedspråkskunnskapene etter endt skolegang som elevene selv og deres fremtidige utdannere / arbeidsgivere kunne ha ønske...

Tildelt: kr 45 238

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Den 27. nordiske historikerkonferanse - Tromsø - 11.-14. august 2011. Arrangementsansvarlig: Institutt for historie og religionsvitenskap

For nordiske historikere er de nordiske historikermøtene store begivenheter. Møtene, eller konferansene, er anledninger der et stort antall av Nordens historikere møtes, diskuterer og lærer hverandre å kjenne. Historikermøtet går tilbake til 1905, da de t første ble arrangert, den gangen riktig...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Johan Turi konferens 2010

Konferensen är planerad att hållas den 11-12 november 2010 i Tromsö och konferensspråket ska första dagen vara på engelska och andra dagen på (nord)samiska. Konferensen får därmed en internationell prägel och två av inledningstalarna håller föredragen på engelska. Första dagen behandlas tillkoms...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIP-Design Pilot

Turning the Center for Peace Studies into an International Resource through Service Design - DP027

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

The Acquisition and representation of noun classes in Norwegian

...

Tildelt: kr 37 500

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Neat theories, messy realities: How to apply absolute definitions to gradient phenomena

Allomorphy is a term that applies to a situation in which a single meaning is expressed by two or more forms in a language. For example, in English plural can be expressed differently depending upon the final sound in a noun: -[s] as in cats, -[z] as in dogs, or -[?z] as in foxes. In Russian one...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PUBL-Publisering/prosjektinform

Hybrid Spaces: Medieval Finnmark and the Archaeology of Multi-Room Houses

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PUBL-Publisering/prosjektinform

The 1926/27 Soviet Polar Census

...

Tildelt: kr 27 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KULVER-Kulturell verdsetting

Border Aesthetics Dissemination 2010

The research project Border Aesthetics (19458/V12), part of the KULVER Assigning Cultural Values research programme, aims to investigate how changing perceptions of borders relate to shifting practices of aesthetic evaluation through both theoretical refl ections and a sequence of interlocking ca...

Tildelt: kr 74 067

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Many voices - one dialogue

Summit attendees will reflect a wide range of perspectives on the future of the Arctic. Participants will evaluate options for Arctic governance in terms of four criteria: (i) the feasibility of implementing them under prevailing Arctic conditions, (ii) t he extent to which they are flexible and ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Nominalizations: explorations at the syntax-lexicon and the syntax-semantics interfaces

This project proposes to bring together and continue emergent research on nominalizations in France and in Norway. It aims at integrating a fine-grained cross-linguistic data description with new theoretical findings in the understanding of nominalization s. It will be used to establish a collabo...

Tildelt: kr 74 900

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Nominalizations: explorations at the syntax-lexicon and syntax-semantics interfaces

This project proposes to bring together and continue emergent research on nominalizations in Germany and in Norway. It aims at integrating a fine-grained cross-linguistic data description with new theoretical findings in the understanding of nominalizatio ns. It will be used to establish a collab...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KULVER-Kulturell verdsetting

Ruin Memories: Materiality, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past.

More than any other historical epoch modernity has produced ruins and never have so many things, yesterday's novelties, been made redundant and outdated. The outcome is a growing ruin landscape of derelict factories, closed shopping malls, overgrown bunke rs and industrial waste areas. However, c...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

A Longitudinal Historical Population Register for Norway. Project nr 224

In the 21st century we need to access our world-class demographic data digitally and longitudinally in order to remain at the forefront of population oriented studies. As the forefront of population research also historically moves from the use of cross-s ectional sources to longitudinal register...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Networks, Interaction and Emerging Identities in Fennoscandia and Beyond. International conference in Tromsø.

Konferansen fokuserer på nettverk, interaksjon og fremvoksende identiteter i især det nordlige Fennoskandia med utgangspunkt i forhistoriske og historiske jakt-fangstsamfunn. Det er imidlertid også invitert en rekke foredragsholdere som skal bidra med et videre geografisk og komparativt perspekt...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OST-Øst-Europa-programmene

Measuring levels of oil and gas toxins in human populations and individual perceptions of health and security in the Komi republic

With this application, the intention is to seek to plan a study which aims to strengthen the emphirical basis for debates on assessments of threats and security strategies in local communities in the Arctic. An important aim is to test how the Security-co ncept can fruitfully be included in the r...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Lingvistisk analys av Johan Turis Muitalus sámiid birra

I detta projekt kommer en av de allra första böckerna som har skrivits av en same på samiska (Johan Turi: Muittalus samid birra. En bog om lappernes liv) att analyseras ur ett lingvistiskt perspektiv. Materialet är dock inte boken utan Johan Turis origina lmanus till boken som första gången kom u...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk historie etter 1750

Samenes historie er mangesidig og foranderlig både i tid og rom. Dette vil komme klart fram i vårt bokprosjekt. Fremstillingen skal gi "Stand der Forschung", samtidig som den er åpen med henblikk på perspektivene videre. Framstillingen vil legge til grunn et konstruktivistisk syn på etnisk tilhø...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Kola Saami Herders in Post-Soviet Society: Ethnopolitics in Urban and Tundra Spaces

Tidligere forskning viser at reindrift på Kola praktiseres som felles, sovkhoz-preget drift sammen med individuelt eide dyr i variende kombinasjoner, og at ulike variasjoner av slike driftsformer gjenspeiler gjeternes risikovillighet og -håndtering, deres tidshori-sont, opptatthet av avkastning,...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KULVER-Kulturell verdsetting

Border Aesthetics

This project investigates how changing perceptions of borders relate to shifting practices of aesthetic evaluation. In so doing, it draws upon two guiding observations that must inform any notion of a border aesthetics, these being a) that aesthetic theor ies and practices regularly invoke and en...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Reasserting indigenous life-styles in the European North: Ideology and Post-Soviet reality in the case of the Russian Sámi

This project addresses political and economic tensions experienced by tundra-based communities in the Russian Northwest. In particular, it aims to investigate the problematic situation of the Sámi people in the Kola Peninsula in their relations with state institutions, with external investors in...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Language revitalisation: attitudes, engagement and linguistic interaction

The Project examines the revitalisation of a North- and a Lule-Sámi variety in two communities of speakers from the perspective of linguistic interaction. It asks what speakers do with their languages and why their linguistic acts take the particular form s they do take. An important issue in the...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Syntactic Architecture - avslutning av postdoktorstipend på prosjektet

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk kunst

Monica Grini, PhD stipendiat ved kunsthistorie og medlem av SARP, disputerte 2. desember 2016 for graden Ph.D. på sin avhandling 'Samisk kunst i norsk kunsthistorie: Historiografiske riss'. Professor Dan Karlholm, Södertörn Högskola, Huddinge, Sverige og professor Nils Oskal, Sámi allaskuvla (Sam...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NEVRONOR-Nasjonal satsing på nevrovitenskap f

Second International Conference on Imaging in Neuroscience

It is applied for a conference on imaging in neuroscience research in Tromsø 14-15/5 2009. The aim of the conference is to establish contacts between researchers, firstly at a national, but also at an international level. The conference will target areas that are relevant for ongoing research in ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NEON-dagene 2008: Nordlys over norsk organisasjonsforskning

Det søkes om støtte til gjennomføringen av NEON-dagene i tromsø 2008. Neonkonferansen 2008 vil preges av at vi er ved slutten av det første tiåret i det nye hundreåret. Det er en anledning for norske organisasjonsfagfolk til både å se litt tilbake og fre mover. Hensikten er å få belyst mangfolde...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Tradisjonell kunnskap og forvaltning av fjorder som økosystemer og kulturlandskap

Fiskeressursene i samiske kyst- og fjordområder inngår i det materielle naturgrunnlaget for samisk kultur, men en rekke problemer knytter seg til forvaltningen av ressursene. Dessuten har det i løpet av de siste tiårene vært rapportert om omfattende økolo giske endringer i mange nordlige fjorder,...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Ohnishi, Fujio, Japan, statsstip. 2008-09

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Literary discursive strategies in non-fictional or semi-fictional accounts of the Arctic or northern world.

Polar literature has been very popular and widely read, as well as examined by historians, ethnograpers and antropologists, but it is not included in any Norwegian literary histories. Therefore the question remains: what are its literary qualities? My pro ject is to examine Norwegian Polar litera...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku