0 antall prosjekter

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Behaviour and management of two important estaurine fishery species

...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Creole - Internationalization of Knowledge Firms

Hovedprosjektet ble avsluttet 1.4.2005. Stipendiatene fortsetter som aktivitet. Opprinnelig mål for prosjektet: 1. To establish frameworks for understanding the cultural aspects imperative in international business operations and knowledge work, whos e importance has been accentuated through...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND. Wolverines in a Changing World

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Development of technologies for design of integrated power electronic converters

The principal objective of the project is to develop know-how for design of future-oriented compact power eleetronie converters, by exploiting advanccs within essential key technologies like power electronics, material technology, cooling technology and d esign methodology. The developed know-how...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SECURIS - Model-driven development and analysis of secure information systems

SECURIS aims to establish computerised methodology for the development of secure IT systems targeting security from an overall business perspective, emphasising the organisational and business context to the same extent as the actual technology. SECURIS w ill build on results from several finishi...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Energy-efficient all electric ship

Due to increased focus on environmental issues one can see clearly the importance of new cost- and energy-efficient systems for production, storage and conversion of energy on board ships. Important changes in technologies and cost for power electronic c onverters and machines make such cost-red...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Deep Water Marine Operations

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Business-Critical Software (BUCS)

...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Improving end-user knowledge for managing energy loads and consumption

The project will use experiences from residential and commercial customers to map and report on the end-users' interest, wishes and preferences when it comes to implementation of demand side management. The main focus will be on agreements between end-use rs and utilities, reducing the peak bad i...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Mobility control by foam

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Technology development for integrated SOFC, biomass gassification and high temperature gas cleaning

SOFC in combination with biomass gasification has the potential for high efficiency electricity production from biomass. The biomass gasification process must yield a highest possible hydrogen content in the producer gas. Hence, steam gasification is the ideal gasification process in combination...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Thermodynamics applied to high temperature materials technology

The project is planned to include support from metallurgical and chemical industries as well as petroleum and other industries where thermodynamics and high temperature materials technology are important matters. The work will be carried out in close co-operation with well-established internatio...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Wireless Sensor Local Area Network - wsLan

...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

FAMOUS - Framwork for Adaptive Mobile and Ubiquitous Services

...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Strategic University Programme in Light Metals Technology

A Strategic University Program in Light Metals Materials Technology is proposed, based on decades of documented expertise on all aspects of the field, with its core at the Department of Materials Technology and Eleetroehemistry (IME), NTNU, drawn from sev eral departments of a leading institution...

Tildelt: kr 22,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Dr.ing. program "Metamorfose 2005 - Eigedomsutvikling og -forvaltning

Bygg, anlegg og eigedomsbransjen er i endring, og ein av hovudutfordringane framover er å bidra til større verdiskaping for næringsliv, huseigarar og brukarar. Dette må ta utgangspunkt i vår eksisterande bygningsmasse på vel 210 mill. m2 bygd areal med ein teknisk verdi på ca. 3.000 milliardar kr...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Structural Engineered Biomaterials For Building Immunoprotective Barriers

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Molekylær og funksjonell MR innen preklinisk og biomedisinsk forskning

MR-senteret i Trondheim er et samarbeid mellom NTNU (DMF og NT-fakultetet), SINTEF Unimed og det tidligere MR-senteret, medisinsk seksjon som nå er blitt MR-avdelingen i St. Olavs Hospital. MR-senteret har de siste par årene fått flere gode evalueringer; bl.a. Forskningsrådet sin bioevaluering, t...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

I det siste tiåret har ICP-MS (Inductively Couplet Plasma Mass Spectrometry) utviklet seg til en av de ledende analyseteknikkene innenfor (geo)kjemi og har blitt hevet til en standard når det gjelder analyse av (spor)elementer i geomaterialer. Analyse av over 40 elementer med høy presisjon på ko...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Mapping Human Cognitive Events to Neurological Activity Using EEG/ERP

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Building a "Civic Culture" in the Post-Yugoslav Region - Phase 1: The Challenge in post-Tudjman Croatia - The Slovenian Example, the Tudjman

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Standard atlas of the brain of a model insect

We are studying how olfactory and taste information is encoded in receptor and interneurones in the brain of insects and how learning of odours is realised via synapses of neurones connecting different brain compartments. As model organisms are used moths of the subfamily Heliothinae. The methods...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Heftig og begeistret? En studie av individualisering, kundekontakt og grenseregulering i arbeidslivet

En har registrert at ansatte opplever joben som ambivalent eller tvetydig; den er spennende og utfordrende, men stressende og belastende på samme tid. Det er i denne både og tilstanden at en må lete for å forstå og fortolke dagens arbeidsliv. Et arbeidsli v hvor mange understreker betydningen av ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Fra faste forhold til løse forbindelser. Dynamiske organisasjoner i det kunnskapsbaserte arbeidslivet.

Prosjektet tar utgangspunkt i et strategisk utvalg av arbeidslivskontekster innen kunnskapsarbeid (bl.a. IKT, finansivirksomhet, FoU og rådgivinings/konsulentforetak) for å studere hva som kjennetegner bruken av ulike dynamiske organisasjonsformer i foret akene. En er opptatt av hvordan nye arbei...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSESAM-Helse og samfunn

Illicit Drug Use as Symbolic Action and Metaphoric Identification in Contemporary Society

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

The commercialization of knowledge- establishment and growth of new, technology based firms (NTBFs)

...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Instrumentert kjøretøy og målevogn

Institutt for samferdselsteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU søker med dette Norges forskningsråd om bevilgning på kr 1.488.000 (inkl. mva) til videre utvikling av vårt adferds-analytiske laboratorium gjennom nyinnkjøp av instrument ert kjøretøy og målevogn. Et instrumente...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Mennesket, nettverket og stedets betydning for innovasjon. Videreføres elektronisk på prosjekt 170815/V10.

SIP'et er forankret i Nord-Trøndelagsforskning (NTF) sine planer og strategier for faglig satsning og utvikling. SIP'et er videre forankret både historisk og faglig i sentrale, prestisjefylte og langvarige FoU-oppdrag som instituttets ansatte har gjennomf ørt siste 10 år. Satsningens tema og prob...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utstyr for transport av yngel og settefisk torsk

Prosjektet tar sikte på å utvikle tekniske løsninger for transport av yngel og settefisk av torsk innen anlegg og mellom anlegg. I samarbeid med prosjektaktivitet i FoU-miljøene (SINTEF og HI) vil en kartlegge og dokumentere hvilke biologiske rammevilkår som bør legges til grunn for utforming av...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

IEA -District Heating and Cooling Project - Annex VII

The main objective is to perform co-ordinated, goal-oriented research in co-operation between 10 IEA-Countries on the following selected projects: (1) Improvement of Operational Temperature Differences in District Heating Systems, (2) Two-step Decision an d Optimisation Model for Centralised or D...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage