354 prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Backfire: Norske militærflyulykker under den kalde krigen

På 1950-tallet forberedte Luftforsvaret seg på en krig som kunne komme når som helst. Øvelser og beredskap førte til meget hektisk aktivitet ved de norske skvadronene. De norske militærflygerne var innforstått med at de når som helst risikerte å måtte ofre alt - hvilket mange av dem også gjorde. ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Poor Little Belgium and the Greater War. The Commission for Relief in Belgium and the Humanitarian Mobilization of the World, 1914-1919.

Hvorfor er vi bekymret for fremmedes lidelser i fjernet? Hvorfor gir vi milliarder for å lindre nød til de som vi aldri har møtt? Og hvorfor bryr vi oss intenst for noen mens andres lidelser går ubemerket? Prosjektet utforsker disse spørsmålene med hensyn til en av de bredeste humanitære virksomh...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon

Forskning indenfor antik græsk kult og religion har hovedsageligt været periodespecifik og fokuseret på tempelarkitektur, marmorskulptur og metal dedikationer med bevarede indskrifter til guderne og andre prestigetunge fund. Dette projekt afviger fra disse traditioner da det, for det første, ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hamar bispedømmes steinhåndverkere og arkitektur 1250-1500

Middelalderens steinteknologi knyttes primært til kongen og kirken. Hamarbispedømme utmerker seg således i høy- og senmiddelalderen, med stor byggeaktivitet. Prosjekt studerer steinteknologi med utgangspunkt i kirkens steinarkitektur i Hamar bispedømme i middelalderen. Materialet gir et helhetlig...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mathematics with a Human Face: Set Theory within a Naturalized Wittgensteinean Framework

Målsettingen med prosjektet er å undersøke hvorfor begreper som 'mengde' og 'tall' fortsatt er filosofisk obskure - ingen vet egentlig hva disse er - til tross for matematikkens enorme suksess de siste århundrene. Tanken er å nærme seg problemstillingen fra et nytt perspektiv, nærmere bestemt ved...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Curatorial Strategies and Methodologies: Momentum for Rethinking Sámi Art

"Museums are not neautral" er et globalt initiativ som driver beslutningspåvirkende arbeid, og en frase som er utgangspunktet for case studiene i dette forskningsprosjektet. Innenfor en ramme der museer er endringsagenter, Gullickson sikter mot å forstyrre status quo i kunstmuseets praksis. Det e...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Frihet i Kitty Kiellands kunst og tekster

Kan Kitty L. Kiellands (1843-1914) kunst og tekster forstås som et uttrykk for frigjøring? Kielland var først og fremst landskapsmaler, men malte også portretter. Hun var et kulturelt og samfunnsengasjert menneske, som skrev artikler og noveller om kjønn, etikk og kunst. Som billedkunstner bl...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Performative Theatre Criticism as a Method to Train Pupils in The Cultural Schoolbag to Articulate Experiences of Artistic Quality

Alle skoleelever i Norge får flere ganger i året oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Opplevelsene skal være av høy kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet, og omfatter de seks kunstformene litteratur, musikk, visuell kunst, film, kulturarv og s...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Freelancers, independent contractors and the organization of work

(Ingen publiserte arbeider ennå) Det har de siste årene vært økt oppmerksomhet om oppdragstakere og frilansere. I dette prosjektet vil vi studere personer som utfører enkeltstående oppdrag for en bedrift eller offentlig etat. Disse personene har hverken et ansettelsesforhold til denne virksomh...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Utholdenhetstrening for å optimalisere prestasjonsutviklingen i langrenn

Norge har lange tradisjoner i utholdenhetsidretter, og spesielt i idrettene langrenn og skiskyting hvor norske utøvere har vist ekstraordinære prestasjoner over mange tiår. Disse prestasjonene er basert på en sterk treningsfilosofi som kombinerer erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Det er im...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Locative Technologies and the Human Sense of Place: A History of Spatial Literacy, 1800-2020

Prosjektet "Stedssansen i en teknologisk tid" undersøker den menneskelige evnen til å finne veien og skape mening i et landskap i historisk perspektiv. Vi tar utgangspunkt i nåtidens mange diskusjoner om hvordan nye teknologier som smarttelefoner og GPS har svekket stedssansen. Vi vurderer slike ...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Digitox: Intrusive media, ambivalent users and digital detox

Norge er et av verdens mest digitaliserte land, og koronasituasjonen har bidratt til økt bruk av digitale plattformer. Parallelt med digitaliseringen ser vi imidlertid tegn til skepsis, motstand og rapporter om "skjerm-tretthet" og mobiloverdose. Mens mange studerer positive sider ved digitaliser...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Research Conference "Multilingual Childhoods: education, policy and practice"

Given the recent global mobility trends, more and more children from birth to six years grow up in multilingual environments, and attend early years services in the language different from their home environment. At the same time, there is an international trend in introducing a foreign language ...

Tildelt: kr 16 718

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Offentlig PHD innen kulturskoleutvikling, samarbeid TATO/Tynset kommune og UiA

Norsk Kulturskoleråd har visjonen «Kulturskole for alle». Kulturskolen er hjemlet i Opplæringsloven og med dette som bakgrunn er det nærliggende å anta at kulturskoleopplæring er viktig for mange, både elever, lærere og foreldre. Alle kommuner har kulturskole, men de er ulike i utforming og er or...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Vandreutstilling med lokal forankring: Formidling, samhandling og flerstedlig dialog om forskning på kvensk/norskfinsk kulturarv (IMMKven)

Vandreutstillingen tar utgangspunkt i forskningsprosjektet IMMKven. IMMKven-prosjektet er opptatt av hvordan kvensk kulturarv kommer til uttrykk i dag, og vandreutstillingen vil vise fram forskningsfunn og inspirere til dialog med utgangspunkt i feltarbeidet. Med utstillingen ønsker prosjektet å ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Beyond Dodos and Dinosaurs: Displaying Extinction and Recovery in Museums

Mens utryddelsen av dodoen og de utdøde dinosaurene er de første tingene mange mennesker tenker på når de hører ordet "utryddelse", befinner vi oss nå med all sannsynlighet midt i jordens sjette store dyreutryddelsesperiode. Fordi vi har blitt bevisste på dette pågående permanente tapet av dyr og...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Investigating the impact of Artificial Intelligence on the Journalism's Social Contract - Issues of Machine Ethics in Modern Journalism

I følge den siste Reuters Digital News-rapporten fra 2019, blir 88% av nyhetene lest online. Likevel, antall mennesker som unngår å lese nyhetene helt, er minst 32%, ifølge den samme rapporten. Online nyhetslevering støttes ofte av kunstig intelligens (AI)-teknikker. Vi forstår ikke hvilken innvi...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media

This is a popular science presentation of the project 285012 TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media. TekLab was granted funds for activities in the period 01.09.2018 - 15.09.2019. The primary objective of this project was to strengthen the existing resea...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

In the Clouds

Dette radikalt tverrfaglige prosjektet utforsker de kulturelle forutsetningene for en av de sentrale metaforene i dagens IT-samfunn: skyen. «In the Clouds» bringer sammen forskere og kunstnere i en felles utforskning av «skyer» som et teknologisk og kulturelt fenomen, inklusive deres seneste mani...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age

SAMKUL-nettverksprosjektet, New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age, satt sammen et nettverk av forskere for å undersøke nye forskningstemaer i anvendt språkfilosofi og taleetikken i sammenheng med de raske endringene innen informasjonsteknologi i løpet av...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Critical Data Network

Bruk av data er grunnleggende for moderne samfunn, men er også noe som krever vår oppmerksomhet. Dette for å unngå uheldige virkninger som for eksempel overdreven bruk av overvåkning, filterbobler på nett (algoritmer som styrer nettsøk) og den påvirkning som stordata analyser har på det politiske...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics and Reform in Renaissance Italy

Prosjektet, "The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics, and Reform in Renaissance Italy", har et tredelt mål: 1) Ved å kartlegge de latinske og italienske manuskriptene og de første trykte bokutgivelser av Birgittas tekster søker prosjektet å få en systematisk oversikt over det tilgjengel...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

IGEL Society for the Empirical Study of Literature biennial conference at The Reading Centre, Univ. of Stavanger, July 2018

Digitale teknologier blir stadig mer utbredt i norske barnehager. Nettbrett med berøringsskjerm, som iPad, anses som spesielt brukervennlige for yngre barn, bl.a. fordi de innebærer mindre krevende finmotorikk. Interaktive digitale teknologier gir også andre muligheter for formidling av fortellin...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnerships for RITMO Centre of Excellence

RITPART er et partnerskapsprosjekt mellom RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved Universitetet i Oslo og tre verdensledende forskningsmiljøer: (1) University of California, Berkeley, USA, (2) McGill University, Canada, (3) Toyohashi University of Technology, Japan. ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Democratic Urban Development in the Digital Age

Prosjektet Demokratisk byutvikling i den digitale tidsalderen (DEMUDIG) undersøker omfanget og betydningen av innbyggerdeltakelse gjennom IKT/sosiale media i byutviklingsprosesser. Vi studerer innbyggerdeltakelse i områdeløft, dvs. prosjekter der lokale myndigheter søker å forbedre ett eller fler...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Human Sacrifice and Value: The Limits of Sacred Violence

Menneskeofring og verdi: rammene for hellig vold Dette prosjektet diskuterer forhold mellom hellig og sekulær vold med utgangspunkt i spørsmål om verdi i analyser av menneskeoffer som fenomen. Prosjektet tar utgangspunkt i langtidsperspektiv på menneskeofring, fra steinalder til moderne ti...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Bidrag til Joint Nordic-UK Research Programme on Integration and Migration

...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Himalayan connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate

HimalConnect undersøker kunnskap om miljøforvaltning og handlingsstrategier i møte med naturkatastrofer og klimaendringer i buddhistiske samfunn i Himalaya. Limi i Nepal og Punakha i Bhutan har de siste årene blitt utsatt for klimarelaterte naturkatastrofer som flom fra smeltende isbreer (GLOF) o...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Communication Power of Politicians in a Digital Age. Consequences for Participation and Democracy

Et sentralt premiss for forskningsprosjektet CEPOL er at digitalisering av offentligheten kan utfordre medienes tradisjonelle rolle som portvoktere og formidlere av politisk informasjon. Samtidig åpnes nye muligheter for politikere til å sette agendaen og for en annen type kommunikasjon mellom fo...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DroneSAFE - Drones that make Safe Aerial Filming Easy!

DroneSAFE var et samarbeid mellom Staaker Company AS og SINTEF Digital som hadde som mål å utvikle en ny drone-plattform og sensorteknologier som er i verdensklasse med hensyn på presis og robust følging av brukeren, samt sikker, autonom flyging mellom hindringer. Disse fremskrittene ville gjøre ...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken