1 prosjekter

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Holdningsskapende nærværsarbeid - et kollektiv arbeidsmiljøtiltak for utvikling av jobbengasjement og jobbprestasjoner.

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken