0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk. Les mer...


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

Les mer...

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Strukturert trening og øvelse med blandet virkelighet for beredskap

Sivile og militære beredskapsetater gjennomfører jevnlig trening og større øvelser for å bygge ferdigheter i krisehåndtering. Men det er svært ofte uklare læringsmål, det er vanskelig å stadfeste læringsutbyttet, og det er lagt dårlig til rette bruk av moderne lærings- og ferdighetsbyggende prin...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan kan skrive seg til læring med digitale verktøy bidra til målrettede og medvirkende elever i bergensskolen?

En tidlig morgen på en av barneskolene i Bergen er rektor som vanlig ute for å se til elevene før skoledagen starter. Hun speider ut over skoleplassen og får øye på to av førsteklassingene som står og snakker sammen. Hun går bort til elevene og spør dem om hva de tror de skal gjøre på skolen i da...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NexaScale - høyeffektiv, skalérbar prosessorsammenkobling for radikalt nye anvendelser

Nexascale-prosjektet har utviklet en ny type nodekontroller for skalerbare datamaskiner. Nodekontrolleren har blitt implementert i en monolittisk integrert krets med 8 porter som kommuniserer direkte med hovedprosessorenes koherente sammenkoblingsporter. Kretsen vil bli fabrikkert i en 16nm-prose...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Waste Food-Energy-Water Urban Living Labs - Mapping and Reducing Waste in the Food-Energy-Water Nexus

Prosjektet tar sikte på å redusere ressursineffektivitet i den urbane mat-energi-vann-forbindelsen ved å utvikle og teste internasjonalt anvendelige metoder. Dette ble utført gjennom et internasjonalt nettverk av Urban Living Labs (ULL) i fire urbane regioner - Storbritannia (Bristol), Nederland ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Autobus - Self-driving buses in Norway

Hovedformålet med prosjektet «Autobus» har vært å studere hvordan vanlige trafikanter og passasjerer reagerer på innføring av selvkjørende busser i trafikksystemet i Norge og hvordan samhandlingen foregår. Flere aktører tester ut selvkjørende busser i Norge. I Autobus-prosjektet har vi undersøkt ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Analysis Methods and Design Measures for the Reduction of Noise and Vibration Induced by Marine Propellers

Utviklingen av numeriske metoder for prediksjon av undervannsutstrålt støy fra marine propeller i ProNoVi-prosjektet har resultert i følgende automatiserte CFD-verktøy som kan brukes på forskjellige stadier av designprosessen: - Simulering av skipsmotstand med utvinning av informasjon vedrørende...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research

This Forum aim at further research presentations and discussions on how to better the implementation of health promotion thinking and activities by increased user involvement in all stages. Thus, the Forum will serve as a hub for researchers, practitioners and policy makers to meet and discuss he...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

INNSIKT; inkluderende brukermedvirkning og bred deltakelse for å samskape trygge, kunnskapsbaserte, interaktive digitale innbyggertjenester.

Gjennom nettverket INNSIKT har vi satt fokus på FOU-kapasitet og metodikk for bredt anlagt, inkluderende brukermedvirkning, spesielt knyttet til den pågående digitaliseringen av flere tjenester i samfunnet. Gjennom nettverket har vi hatt kontakt med mange interessenter for å bidra til å styrke in...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Safety and modelling of aged Li-ion Batteries

Hybride og elektriske skip har blitt ett viktig vekstområde for en rekke industrier i Norge. Ved å elektrifisere skip kan man redusere energiforbruk og utslipp av CO2, NOx og partikler fra skipene betydelig. De største installerte batterisystemene er så langt på flere MWh elektrisk energi og kons...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Teknologi for rask og rimelig sprøytestøping av små produktserier -- FoU for en ny generasjon forminnsatser

Prosjektets overordnede mål var å redusere kostnader og time-to-market for plastsprøytestøping av prototyper og komponenter i små serier, ved innovativ bruk av forminnsatser som er rimelige og som kan fremstilles raskt. Slike forminnsatser kan også gi økt fleksibilitet med hensyn til senere geome...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Østfold

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

SmaT - Smart technology for sustainable agriculture

Smart teknologi må ta hensyn til omgivelsene. Å ta teknologi i bruk i bred skala er en prosess hvor marked, kultur og sosial aksept spiller inn på hvordan produkter utvikles, formes og om den i det hele tatt blir tatt i bruk i stor skala. Kunnskap fra prosjektet Smart teknologi for et bærekrafti...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Contextual interventions influence on food choices in a real-life grocery store setting

Usunne kostholdsvaner er blant de viktigste årsakene til livsstilsykdom redusert livskvalitet og tidlig død. Dette viser det Globale sykdomsbyrde prosjektet i flere publikasjoner. Helsemyndighetene har i flere tiår informert om viktigheten av å spise sunnere. Likevel ser vi at en større andel av ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The comeback kids: A longitudinal study of dropouts re-enrolment in upper secondary education

Sammenlignet med den store medieoppmerksomheten omkring frafall, har tilbakevending, det vil si hvem det er som returnerer, hvorfor og hvordan denne andelen kan økes, fått lite oppmerksomhet både blant forskere og politikere. Mye av det vi tenker på som frafall, definert som manglende fullføring ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Digital capabilities and passenger benefits of a seamless and resilient Norwegian airport system

Dette prosjektet har vurdert digitale fasiliteter for passasjerer på flyplasser i Norge og preferanser for bruk av digital teknologi blant passasjerer. Det overordnede målet er å støtte en effektiv og smidig implementering av digital teknologi for å oppnå sømløse passasjerreiser og kommersielle f...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Research an implementation of Unmanned Aircraft Systems for a fast and secure transport of biological material and blood products

TÅLER BILOGISKE PRØVER DRONETRANSPORT? https://ieeexplore.ieee.org/document/9328789 Dronetransport av biologiske prøver lanseres som fremtidig løsning i helsetjenester. Tåler blodprøver turbulens og vibrasjon under dronetransport? Mens tidligere studier av blodprøver under dronetransport har væ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A machine-learning platform to predict antibody-stimulating neoantigens from liquid biopsies

I løpet av Q1 2022 har NOI startet å validere prediksjoner fra sin B-celleepitop prediktor, både internt og i samarbeid med Professor Ola Myklebost's laboratorie ved Universitetet i Bergen. I den interne valideringen har NOI benyttet uavhengige testsett for både lineære og konformasjonsmessige B-...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12060 Silicone-free thermal interface materials based on graphene nanocomposites.

I prosjektet SIGNIFICANT utvikler vi en forbedret, silikon-fri varmeledende pasta for bruk til å lede bort varme fra elektroniske komponenter som utvikler varme. I prosjektet er målet å nå varmeledningsverdier på opp til 15 W/m*K, langt høyere enn det som er på markedet idag, som skal kunne bruke...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved NTNU

-

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Universitetet i Tromsø

-

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Retrospective Analysis of Historical AIS Data for Navigational Safety through Recommended Routes

HANSA-prosjektet har sett på retrospektiv analyse av historiske AIS-data (automatisk identifikasjonssystem) ved hjelp av både tradisjonell AIS (terrestrisk og satellitt) og ombord AIS (også kalt «Dynamisk AIS») for å forbedre navigasjonssikkerhet gjennom konseptet «anbefalte ruter». Dette ble gjo...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Bidrag til Joint Nordic-UK Research Programme on Integration and Migration

...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

INNO INDIGO: Conversion of lignocellulosic wastes into biofuels and bioplastics

Fossilt brensel har vært og forventes å være den viktigste energiformen som driver samfunnet vårt. Imidlertid ble mange klimagasser, som CO2, produsert i energiomdannelsesprosessen, noe som har gjort miljøspørsmålene til et tema som har oppstått. Derfor er det kritisk å bytte ut fossilt brensel f...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinner i toppstillinger og faglig ledelse ved Nord universitet

For å legge et godt grunnlag i arbeidet mot flere kvinner i toppstillinger og faglig ledelse ved Nord universitet, har det blitt gjennomført en kvalitativ studie blant fagansatte. Hensikten med studien var å kartlegge kvinnelige ansattes erfaringer med karrieresystemet, vilkår for forskning, fagk...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mathematical Aspects of Information Transmission: Effective Error Correcting Codes

Prosjektet har bestått i å styrke og utvide et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved IIT-Bombay og ved UiT-Norges arktiske universitet. Samarbeidet har foregått innen fagfeltet feilopprettende koder. Vi har videreutviklet nyttig matematisk teori for hvordan en kan kode og representere ...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Demenslandsby som samskaping

Prosjektet «Demenslandsby som samskaping» (DEMSAM) er et samarbeid mellom Bærum kommune og Høgskolen i Innlandet. Prosjektet handler om å tilby demensomsorg på nye måter, og tar utgangspunkt i Bærum kommunes utvikling av en demenslandsby. Målet med demenslandsbyen er at demensrammede skal kunne ...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

WINDPLAN: Public participation in wind power: challenges and opportunities

I WINDPLAN-prosjektet stilte vi spørsmål om hva som former politiske beslutninger, offentlig motstand og sosial aksept av vindkraft. Vi har brukt teorier om sosial aksept, energirettferdighet og energirettferdiggjøring for å analysere norsk vindkraftpolitikk og forstå de fremvoksende konfliktene ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Agder

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Smart sensor and optimisation systems for future food biorefineries

Enzymatisk proteinhydrolyse (EPH) er en prosessteknologi som brukes for å oppgradere restråstoffer fra animalsk og marin matproduksjon. Tilsetning av enzymer sørger for nedbrytning av råstoffet til løselige proteiner og peptider, en fettfraksjon, samt mineralrike sedimenter. Tre bedrifter har del...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Østfold

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Gut microbiota in Atlantic salmon: Role for production biology

Farmed salmon have experienced rapid domestication and face extraordinarily intensive production environments. Salmon still occasionally show unacceptably high mortality rates during the seawater production phase, with sudden stress-related mortalities in large preharvest fish being an increasing...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Farm-based adapted education for pupils in the secondary school

Målet med prosjektet er å undersøke hvordan kvalitetssikrede gårdsbruk (IPT-tilbud) kan benyttes for tilpasset opplæring for elever på ungdomstrinnet. Vi vil undersøke hvordan elevene erfarer opplegget på gården. Tilsvarende vil vi undersøke hvordan pedagogene og gårdbrukerne har opplevd elevenes...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New Supplementary Materials in Cement Production

Framstilling av Portland klinker medfører betydelige CO2 utslipp ved produksjon av sement. Å erstatte deler av Portland klinkeren med substituttmaterialer (SCMs) er en effektiv måte å redusere CO2 utslippet på, og er en utbredt teknologi idag. Norcem bruker over 200.000 tonn flygeaske som SCM hve...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo