1 prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippfisk

Salt- og klippfisk er et av de største eksportproduktene i sjømatnæringen. Før konsum må produktene utvannes i flere dager. Slike ferdig utvannede produkter blir stadig mer vanlig i flere og flere varianter i hovedmarkedene for salt- og klippfisk. Norske produsenter har mistet markedsandeler i fl...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Møre og Romsdal