4 prosjekter

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

SENSE-GARDEN Home - development and testing of a portable SENSE-GARDEN

-

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

LIFEBOTS Exchange-Extended

Hovedmålet med forsterkningsprosjektet LIFEBOTS Exchange-Extended (LEE) er å inkludere norske aktører i EU-prosjektet LIFEBOTS Exchange. LIFEBOTS Exchange er et Marie Sk?odowska-Curie Research And Innovation Staff Exchange prosjekt som går fra 2020-2024 (www.lifebots.eu), og ledes av Institutt fo...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Virtual and memory adaptable spaces creating stimuli for the senses in ageing people with dementia

SENSE-GARDEN er en ny, teknologisk løsning for demensomsorg, som ble utviklet som en del av et tverrfaglig EU-prosjekt finansiert av AAL-programmet i et samarbeid med Norge, Belgia, Romania og Portugal (AAL / Call2016 / 054-b / 201). Implementeringsperioden var fra juni 2017 til november 2020. Pr...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - Victorya, a robot for integrated care@home and peace of mind of carers

Be Well - VictoryaHome - Create Possibilities Integrated care at home and peace of mind of carers http://www.victoryahome.eu/ VictoryaHome is the winner of the AAL Award 2015. AAL is the most targeted EU-funded program to welfare technology. This award is then important in the scientific c...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku