0 prosjekter

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sluttkonferanse: Photography and Indigeneity

Sluttkonferansen til prosjektet Negotiating History: Photography in Sámi Culture er planlagt som et større arrangement over 3 dager. Selv om prosjektet er Bergensbasert, vil vi legge sluttkonferansen til Tromsø med tanke på tilgjengelighet og målgrupper. Vil vil bruke Rica Ishavshotell som arena....

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Photographs Sent Home: A Visual History of Migration

This research monograph examines the photographs created and sent home by Norwegian migrants to America from the late-19th to the early twenty-first century, and - more broadly - argues for the need to use visual as well as textual sources in the writing of diasporic histories. It has been metic...

Tildelt: kr 85 000

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Negotiating History: Photography in Sámi Culture

Prosjektet "Negotiating History: Photography in Sámi Culture" har for det første som målsetning å kartlegge fotografier fra det samiske området som i dag finnes spredt i ulike arkiver og museer i Norge og i utlandet. Formålet er både å undersøke deres opprinnelige kommunikasjonskontekster og den ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Prøveoversettelse av Lengselens bilder. Fotografiet i norsk utvandringshistorie

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland