0 antall prosjekter

F-UTD-Forskerutdanning

Nasjonale forskerutdanningskurs i humanistiske fag

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo