218 prosjekter

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Unashamed Citizenship: Minority Literary Voices in Contemporary Scandinavia

Prosjektet fremmer kunnskap om minoritetskvinners litterære aktivisme for medborgerskap. Om prosjektet: I dette prosjektet utforsker vi hvordan unge, kvinnelige forfattere med minoritetsbakgrunn krever medborgerskap i et Skandinavia hvor innvandring har utfordret nasjonal identitet og mekanismer...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

New Signs of Antiquity: The Uses of Latin in the Public Culture of Italian Fascism, 1922-1943

Dette prosjektet utforsker det latinske språkets rolle og funksjon i den offentlige sfære under den italienske fascismen (1922-1943). «Roma er vårt utgangspunkt og vårt referansepunkt,» erklærte Benito Mussolini i 1922: «det er vårt symbol eller, om du vil, vår myte». Tegn og symboler assosiert ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ImagiNation. Mapping the Imagined Geographies of Norwegian Literature from 1814 to 1905

Se for deg et digitalt verdenskart som visualiserer hvilke steder, land og regioner som har blitt nevnt fra år til år i norsk litteratur mellom 1814 og 1905. Hvilke bilder av Norge og verden vil avtegne seg? Og hvordan kan en slik digital litteraturgeografi brukes til å fornye norsk litteraturhis...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

MOVES – Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges – Topfinancing

The project's name is "Typology of Migration Myths: Theoretical/Methodological Questions", and my research deals with the ways in which migration and migrants are represented culturally in narratives about migration. The extended area of the study is migration literature, with a focus on litera...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Arctic Voices in Art and Literature in the Long Nineteenth Century

Arctic Voices er et prosjekt som bringer fram historier fra Arktis der erfaringene til urfolk og dyr settes i sentrum. Fortellingene har sitt utgangspunkt i lokale steder i Vest-Arktis mellom cirka 1789 og 1914, en periode da folk og dyr der opplevde økt kontakt med og påvirkning fra Europa og No...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

From Nunavik to Iceland: Climate, Human and Culture through time across the coastal (sub)Arctic North Atlantic

Prosjektet undersøker de skiftende kulturelle og historiske bildene av livet ved Nord-Atlanteren, fra Canada til Norge, med vekt på hvordan vær- og klimavariasjoner oppleves og/eller skildres av mennesker. Materialet vil i hovedsak være reiseskildringer, skjønnlitteratur, sakprosa, film, individu...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 søknad fra UiB om rammebevilgning for år 2020.

PES2020 støtte i år 2020 til aktiviteter ved Universitetet i Bergen som er rettet mot H2020; som søknadsarbeid, for å bygge nettverk og jobbe strategisk mot EU, kortsiktig posisjonering for å bygge nye/komme inn i eksisterende konsortier, og til Horisont Europa kurs og kompetanseheving for vitens...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CLEMENT: Christianity, Landscape, and Economy in the Medieval North

As promoted by the relatively new, but quickly expanding, interdisciplinary field 'Environmental Humanities', a historical long-term glance at the environment can give us new insight into the roots of our thinking about our place in the environment and thus help us make adaptive solutions today m...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA for regnskapsåret 2018

Prosjekt STIM OA er for å stimulere open access-publisering. I 2018 har vi betalt publiseringsgebyr (APC) for 39 artikler i åpne (gull) tidsskrift. Det kommer på 594 115,45 kroner. Artikkeliste er vedlagt.

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Norwegian Researcher School in Environmental Humanities

The Norwegian Researcher School in Environmental Humanities (NoRS-EH) er et samarbeide mellom syv universitet (fem partnere og to tilknyttede universitet) spredt over Norge for å tilby verdensledende doktorgradsutdanning i miljøhumaniora. Vi tilbyr våre PhD-forskere et tredelt program gjennom teo...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Re-assessing St. Birgitta of Sweden and her Revelations in Medieval England: Circulation and Influence, 1380-1530

I middelalderen var en av de vanligste typene av tekster som ble produserte av kvinnelige forfattere visjonære tekster. Den hellige kvinnen Birgitta av Sverige (1303-73) var kjent over hele kontinentet, og i England, gjennom sin enorme samling av guddommelige åpenbaringer, Den latinske Revelation...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Nature and Culture in Medieval Towns

Konferansens Call for Papers: The current focus on climate and changing environment requires of the world immediate and sustainable solutions that look beyond the world of economics and politics into the world of humanities and ethics. A historical long-term perspective can give us new insight in...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Siste kapittel - en aldringsfestival

Siste kapittel er en todagers kulturfestival som skal finne sted fredag 18. juni på Fakultetet for kunst, musikk og design, og lørdag 19. juni, 2021 på Bergen Naturhistoriske museum og i museets botaniske hage. Festivalen er en feiring av livets siste kapitler. Dens siktemål er å utfordre stereot...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 søknad fra UiB om rammebevilgning for 2019.

PES2020 støtte i 2019 til aktiviteter ved Universitetet i Bergen som er rettet mot H2020; som søknadsarbeid, for å bygge nettverk og jobbe strategisk mot EU, kortsiktig posisjonering for å bygge nye/komme inn i eksisterende konsortier, og til kompetanseheving for vitenskapelige ansatte og for de...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conference on Diversity in Nordic Literature (DINO)

DINO (Diversity in Nordic Literature) is a network and biannual conference series that was established in 2009 to bring together researchers and doctoral students to discuss and develop Nordic research on literature and diversity. In an age of globalization we question hegemonic notions of nation...

Tildelt: kr 96 037

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

The Art of Deleting: A Study of Erasure Poetry, Practices of Control, Surveillance, and Censorship (TOP-UP FINANCING)

The 2017 MSCA-IF-GF project “The Art of Deleting” (ARTDEL) investigates the topic of deletion and redaction as a poetic, aesthetic, and political act. ARTDEL aims to analyze works of erasure poetry as forms of resistance and activism in digital culture. The project addresses various levels of era...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The XIV International Ibsen Conference

The International Ibsen Conferences (IIC) organized by the International Ibsen Committee at regular intervals, normally triennially. The theme of the XIV International Ibsen Conference will be -Ibsen and Power-, since in some basic sense all of Ibsen's plays can be seen as investigations of pow...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Trauma and Identity in Ukraine: National Literary Landscapes at Wartime (TIDE)

This project gathers an outstanding international transdisciplinary team to examine and systematize cultural and literary responses to the ongoing war in Ukraine, monitoring them in real time. Positioned within the triad of trauma theory, literary analysis, and memory studies, TIDE generates a no...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Imprint and Tactility as Cultural Techniques in Russian Modernism

Vi er vant til å tenke på bilder og tekster som visuelle og lesbare, det vil si fenomener som realiseres i en interaksjon mellom hjernen og øyet. Imidlertid er det taktile, det at bilder og tekster blir berørt av hender, et sentralt aspekt, både ved tegne- og skriveprosessen, og ofte også som en...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norwegian Skilling Ballads, 1550-1950: recovering a cultural heritage

Dette prosjektet belyser en ukjent side av norsk populærkultur ved å avdekke hvilken betydning skillingsvisene har hatt i livene til allmuen i perioden 1550-1950. Så langt har vi avdekket at sjangeren har påvirket dannelsen av en nasjonal identitet i begynnelsen av 1800-tallet, og at skillingsvis...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Revolutionary opera-comique

Prosjektet undersøker et sentralt og hittil understudert element ved den massekommunikasjonen under den franske revolusjonen: den populære franske sceneformen opéra-comique. Denne typen offentlig underholdning lignet ikke på noen annen form for scenekunst i sin samtid og ble kjennetegnet ved en k...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

BIODIAL: The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality: Cultural Representations and Societal Significance

Prosjektets formål er å undersøke hvordan noen menneskelige og ikke-menneskelige liv blir sosialt konstruert som mindre verdifulle enn andre liv. Prosjektet tar for seg hvordan slike konstruksjoner forholder seg til kulturelle, litterære og sosiale fremstillinger av funksjonshemming, sykdom, dyr ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tragic workings in Euripides' drama

It is the aim of this study to offer an advanced methodology for grasping the complex "workings" of the tragic genre in ancient Greek society based upon anthropological theory that offers insights into the way social action, art included, may operate. It keeps closely to the ancient theorists as ...

Tildelt: kr 94 000

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Drugs and Forbidden Knowledge in the Dutch Republic

Publication of an adapted and translated version of the doctoral thesis "Drugs and Forbidden Knowledge in the Dutch Republic" at the publishing house Amsterdam University Press. The publication will take place winter 2017/2018. The doctoral thesis is written in Dutch and is the result of a PhD pr...

Tildelt: kr 93 969

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2017

Se søknadens Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Edda, Tidsskrift for nordisk litteraturforskning 2017

Se søknadens Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

A Narratology of Criminal Cases

Prosjektets viktigste målsetning er å bidra til en bedre forståelse av fortellingens rolle i norske straffesaker ved hjelp av narratologisk teori og analyse. Prosjektet er inndelt i fire oppgaver: 1. Å utvikle en teoretisk informert oversikt over alle fortellingstypene som inngår i en norsk straf...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway

Prosjektet "Litterære verdensborgere: Bøkers transnasjonale forbindelser i det tidligmoderne Norge", bidrar til ny forskning, bred faglig formidling, bibliografisk arbeid og digitalisering som inngår i det store bokhistoriske 500-årsjubileet ved Nasjonalbiblioteket i 2019. Jubileet åpnet for å...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

HISTORICIZING THE AGEING SELF: LITERATURE, MEDICINE, PSYCHOLOGY, LAW

Prosjektet studerer subjektive og symbolske dimensjoner ved menneskelig aldring slik de er representert i vestlig litteratur fra førmoderne tid og frem til idag. På grunnlag av hovedsakelig litterære, men også medisinske, psykologiske og juridiske diskurser, og med særlig fokus på det eldre indiv...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publicering af artikelsamlingen "Snorri Sturluson and Reykholt" redigeret af Guðrún Sveinbjarnardóttir og Helgi Þorláksson

Publicering af artikelsamlingen "Snorri Sturluson and Reykholt: The narrator and magnate, his life, works and environment at Reykholt in Iceland" redigeret af Guðrún Sveinbjarnardóttir og Helgi Þorláksson på Museum Tusculanum Press medio 2017.

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Ukjent Fylke