2 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Constraints on syntactic variation: noun phrases in early Germanic languages

Dette prosjektet har dreid seg om nominalfraser i eldre germanske språk (perioden 300-tallet til 1300-tallet), mer spesifikt gammelengelsk, gammelhøytysk, norrønt, gammelsaksisk og gotisk, og marginalt også gammelsvensk. Da disse språkene hører til samme germanske språkfamilie og kommer fra samme...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Information Structure and Word Order Change in Germanic and Romance Languages

Prosjektetet har hatt to hovedoppgaver: 1) Å bygge og annotere (legge til lingvistisk informasjon) et elektronisk korpus av tekster fra de tidlige periodene av engelsk, norsk, fransk, spansk, portugisisk; 2) Å forske på disse språkene fra et kontrastivt perspektiv, spesielt hvordan endring i setn...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo