9 380 prosjekter

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

IT-enabled Patient-Provider Partnerships in Health Care

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Biopolymer Engineering

The project is based on a multidisciplinary research platform with extensive industry co-operation to perform research on marine biopolymers and their microbially produced analogues, providing novel biomaterials, initially designed for drug delivery syste ms, tissue engineering, nutraceuticals an...

Tildelt: kr 24,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

SOA i praksis Ressursnettverk

Utgangspunktet for nettverket "SOA i praksis" er arbeidet til det eksisterende nettverket og faggruppen "Applikasjonsintegrasjon, metoder og arkitektur" i Den Norske Dataforening, som har vært aktiv siden 2004. Dette arbeidet ledes av Dr. Arne-Jørgen Berr e fra SINTEF. Til nå har arbeidet vært fo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

FRINETT - RESSURSNETTVERKET FOR FRI PROGRAMVARE

Fri programvare representerer det raskest voksende segmentet i programvaremarkedet. Gartner Group antar at dette markedet vil 8 dobles på 5 år og vil vokse til 1/5 av det totale programvaremarkedet i 2008. EU gjennomførte nylig en kartlegging av verdiskap ning knyttet til fri programvare i Europa...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

How the environment affords physical activity in adolescents

Guidelines for physical activity address the importance of spatial and structural aspects of the environment to increase physical activity. Young people are a target group for action as their physical activity levels are decreasing with age, more in girls than in boys. Yet, we lack studies that ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Viken

KLINISK-Klinisk forskning

Stimulating self-management in patients with fibromyalgia syndrome through web-based situational feedback

Self-management of chronic pain is increasingly seen as an important tool in providing adequate care to patients with Fibromyalgia Syndrome (FMS) and other types of Chronic Non-malignant Pain. Enhancing the patient's self-management of his condition is th ought to be effective in reducing pain an...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

THE EFFECT OF AN EPJ/TQM-SYSTEM ON MEDICAL QUALITY IN STRATEGICALLY SELECTED NORWEGIAN NURSING HOMES

The intervention element in this study is the electronic medical record- and quality system tested in a period of one year. This system has been developed through the project "Geriatric Basis Dataset - development, implementation and testing", supported b y "Kvalitetssikringsfond "? and described...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Vitenskaplig utstyr til samarbeidsprosjektet BTV-Teknologi mellom avd for teknologiske fag ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark

Prosjektet BTV-Teknologi har sitt utgangspunkt i avtaler som er inngått mellom høgskolene i Telemark, Buskerud og Vestfold i 2004, ARENA prosjekter, samt offentlige prioriteringer og strategi for utvikling i regionen. Prosjektet er planlagt i perioden 200 5 til 2008. Hvert delprosjekt er planlagt...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Vestfold og Telemark

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Ressursnettverk: Universell Utforming og IKT

I Stortingsmelding nr. 17 2006/2007 (IKT-meldingen) formuleres det som en målsetning for regjeringen at all teknologisk utvikling med IKT innen offentlig sektor skal bygge på universelt utformede løsninger. Videre oppfordrer regjeringen privat sektor til å gjøre det samme. Universell utforming ge...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Ressursnettverk for eForvaltning

Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo søker, i samarbeid med Statskonsult, NTNU, SINTEF, Kompetansesenter for eForvaltning(KSeF), Høgskolen i Agder, Vestlandsforskning med flere, om støtte for utvikle et flerfaglig ressursnettverk inn en fagområdet eForvaltning; kort omtalt s...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarCom - Bredbånd til sjøs, Internett for maritim, offshore og havbruks-virksomhet

MarCom tar utgangspunkt i Nærings og handelsdepartementets MARUT-IKT satsing, tilsvarende aktiviteter i ITS-Norges maritime faggruppe som igjen er forankret i nasjonal transportplan og det generelle behovet for bedre kommunikasjonsløsninger i norske farva nn og da spesielt i nordområdene. MarCom ...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Tunge/munstyring av datamaskiner og elektrisk utstyr for funksjonshemmede

FoU aspekter: 1 Indentifisere tunge/mun bevegelse slik at det er mulig å nøyaktig registrere museklikk og musebevegelse 2 Utvikle egnet signalbehandlings algoritme 3 Utvikling av fullt kommandoset 4 Software til kommersiell standard, windows driver, treni ngsmodul og brukerhjelp 5 Miniatyrisering...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Viken

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Formidling av resultater fra prosjekt om Public Domain to Genetic Resources

Patentretten er et sentralt virkemiddel for å sikre resultatene fra genteknologisk forskning, samtidig som strenge patenter kan legge begrensninger på utvikling av nye produkter. Kunnskapen om patentrett er liten i samfunnet både blant alminnelige debattd eltagere og samfunnsborgere og blant fors...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Viken

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Multi-modal imaging: The importance of fiber connections for cognitive function, brain activity and brain structure in research and clinic

The main objectives of this project are 1) integration of informations from different neuroimaging methods (diffusion tensor imaging [DTI], structural MRI, functional MRI [fMRI], event-related potentials [ERP]) and refined cognitive measures, 2) use these methods to understand the biological fou...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

FACE - Multiphase Flow Assurance Innovation Centre

Flerfaseforskning i Norge strekker seg tilbake til 1980-tallet da utviklingen av felter som Ekofisk, Statfjord og Gullfaks ble igangsatt. Disse feltene stilte helt nye krav til kontroll på flyt av flerfase gass og væske i rørledningene og nye, lange trans portledninger med gass og kondensat ble i...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Metabolic Profiling of Rubus (Cloudberry and Raspberry): Effect of Inheritance and Environment on Phytochemicals Beneficial to Human Health

Raspberry (Rubus idaeus) and cloudberry (R. chamaemorus) are closely related species of the Rubus genus. Raspberry is economically important in several countries and many different varieties exist. Conversely there are only four commercial available varie ties of cloudberry. These have been selec...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Omega-3 berikede matvarer, opptak, oksidasjon og helse

De langkjedete omega-3 fettsyrene EPA og DHA har godt dokumenterte helseeffekter, spesielt med hensyn på hjerte og karproblematikk. Over 90% av inntaket av EPA og DHA kommer fra fet fisk og tran, og folk som spiser lite av disse matvarene får også i seg l ite av de helsegunstige fettsyrene. Tilse...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Reine skrotter (186562)

Reine dyr og god slaktehygiene er grunnleggende forutsetninger for alt arbeid med mattrygghet i kjøttkjeden. Utvalget som evaluerte håndteringen av E.coli-saken i 2006 peker på økt fokus på skitne slaktedyr som sin viktigste anbefaling til kjøttbransjen. E.coli-utbruddet illustrerer at det er s...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvikling av en ny og effektiv metode for kjønnssortering av rånesæd

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Innlandet

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Hetero-junction Si based solar cells

The aim of the project is to reduce the cost of solar electricity and therefore to develop a low-temperature technology for highly efficient bifacial and monofacial solar cells (up to ~20 % conversion efficiency) based on crystalline and multicrystalline Si wafers using a combination of the Si so...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Viken

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Development of novel sonosensitive liposomes for targeted ultrasound mediated drug delivery - a new paradigm within cancer therapy.

A serious limitation of conventional chemotherapy is the unspecific distribution of cytotoxic drugs within the body resulting in reduced therapeutic efficacy and systemic side effects. In contrast, cytotoxic drugs formulated as nanoparticulate or liposoma l delivery systems favour accumulation in...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Funksjonaliserte nanopartikler for bruk i PVC materialer og prosesser

De viktigste utfordringene vil være å forstå hvordan de forskjellige nanomaterialene kan modifiseres slik at de i kombinasjon med et plastmateriale kan gi pastmaterialet sterkt forbedrede egenskaper, eller anvendt på en overflate kan modifisere denne for å oppnå selvrensende egenskaper. Slike ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Vestfold og Telemark

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Effects of Pregnancy, Lactation and Menopause on Bone Health

Fragility fractures are a common public health problem particularly in Scandinavia. The pathogenesis of bone fragility is multi-factorial. Two factors will be studied ? the effect of pregnancy and menopause. Whether pregnancy and lactation result in bo ne loss is not clear, and if so, whether ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Manufacturing and application of metal coated polymer particles as BGA/CSP balls in electronic interconnect

Norwegian particle technology have been of a very high international standard for decades, not least due to ground-breaking R&D at SINTEF / NTNU. Conpart has through the supply agreement signed with a world leading manufacturer already shown that this tec hnology represents a very interesting alt...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Viken

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nano-particles in adhesive conductive materials

The project will involve research and development of adhesive conductive materials using nano-technology for use in solar cells. By mixing adhesive materials with carbon nano-tubes, -cones and -disks the conductive properties will be studied. Finding the conditions where the electrical resistance...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Modeling and Fabrication of Nanowire Lasers

Semiconductor NWs are of both large fundamental and technological interest and have generated enormous interest worldwide in the past few years. These free-standing NWs are usually obtained by epitaxial growth on semiconductor surfaces with predeposited m etal nanoparticles. The NW diameter is fi...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology

Michelsensenteret for Industriell Målevitenskap og Teknologi (MIMT)er et tverrdisiplinært ressurssenter i instrumentering og måleteknikk innen petroleum, miljøovervåking samt fiskeri og havbruk. Sensorteknologiene som blir utvikla i prosjektene, er basert på akustikk, elektromagnetisme, optikk el...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Søknad om regionale midler til FUGE-N for perioden 2007-2011

Det regionale fagrådet for FUGE-N har hatt et budsjett på ca. 6,8 mill kroner i perioden 2002-2006 for å støtte regionale tiltak som bl.a. et kompetanseprosjekt, støtte til reiser for å øke kompetanse, lokale arbeidssamlinger og professor II-stillinger. E tableringen av FUGE-N har styrket og heve...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Immunopathogenic mechanisms in coronary artery disease

Despite state of the art cardiovascular treatment, coronary artery disease (CAD) with development of acute coronary syndromes are still common manifestations of atherosclerosis, suggesting that important pathogenic mechanisms remain active and unmodified by the present treatment modalities. Based...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Heterogeneous catalysts based on coordination polymers

Coordination polymers are a class of organic-inorganic hybrid materials where either metal ions or small metal based nano-clusters are linked together in a one-, two- or three dimensional network by multifunctional organic ligands. Highly crystalline, por ous structures can be obtained, which in ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage