0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

EUROCORES: Genetic targets of epileptogenesis and pharmacoresistance in brain glial cells - a translational research project on the genetic

Hensikten med prosjektet er å studere hvordan temporallappsepilepsi (TLE) utvikler seg over tid, og dernest hvordan dette kan forhindres. TLE er den vanligste epilepsiformen hos mennesker, men utvikler seg svært forskjellig. Mens enkelte får en lett form som enkelt kan kontrolleres med medisiner...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

ESC Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology

The ESC Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology is an annual international meeting, bringing prominent scientists and group leaders within the field together with young scientists. Host function is circulating among the European partners tha t have contributed importantly to the wor...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Structural and functional connectivity in the aging brain: cognitive consequences and genetic modifiers

Hovedmålet med prosjektet er å karakterisere endringer i hjernens strukturelle og funksjonelle nettverk gjennom normal utvikling og aldring og i alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse, identifisere genetiske assosiasjoner til disse endringene, samt undersøke i hvilken grad...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Pre- and postnatal environmental and genetic factors in relation to brain development in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

I år 1 ble det utviklet og pilotert test- og undersøkelsesprotokoller, rutinene for rekruttering i samarbeid med Norsk Folkehelseinstitutt og Medisinsk Fødselsregister ble planlagt, og rekruttering, testing og scanning mellom de to sentrene som deltar (UiO og NTNU) ble koordinert og standardisert...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mechanisms for vascular disease in women - Inflammation in pre-eclampsia and atherosclerosis

Kvinner med svangerskapsforgiftning (preeklampsi) har doblet risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet. Svangerskapet er en metabolsk stresstest og unormale forandringer ved preeklampsi kan være et tidlig tegn på utvikling av hjerte- og karsykdom. Disse sykdommene er betennelses-sykdommer (i...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Inflammatory markers, kynurenines, and B-vitamins in relation to chronic disease and mortality in a population based prospective study

Vi tilegner oss aminosyren tryptofan fra mat, og i kroppen omdannes mer enn 90 prosent til kynurenin, og deretter videre til andre forbindelser med fellesbetegnelsen kynureninemetabolitter. Resultater fra cellestudier, dyremodeller og små humane studier tyder på at ubalanser i denne omdanningen k...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The identification of new genetic causes of Parkinson's disease

Parkinson disease (PD) is a common neurological disorder affecting about 1% of the population aged 60 or older. The disorder is causing high costs to society and reduced quality of life in patients and caregivers. Like many other neurological illnesses, P D is chronic, progressive and only sympto...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Bio-Epidemiology of Fitness and Cardiovascular disease From Society to Molecules and back again

-

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Konferansen for International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) i 2012

International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) ble startet i 1978 og avholder internasjonale årlige konferanser. Se foreningens internettsider: http://www.iscb.info/. Konferansen for 2012 vil avholdes i Bergen. Konferansene i 2010 og 2011 avholde s i Montpellier, Frankrike (http://www.is...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Biomechanical characteristics of patients with hip osteoarthritis with mild to moderate pain: A prospective, randomized clinical trial

This project funding proposal concerns a personal postdoctoral fellowship within the area of clinical research. The project will investigate the effect of exercise therapy and patient education compared to patient education alone on lower extremity biomec hanics during gait, sit-to-stand, and one...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Viral infections during early infancy, pregnancy and type 1 diabetes risk

Populærvitenskapelig framstilling - English version Norway is one of the countries with the highest incidence of the type 1 diabetes, which is a common, chronic autoimmune disease that usually manifests in childhood. There is a broad consensus that type 1 diabetes has a genetic and environmental...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Effectiveness of colorectal cancer screening on colorectal cancer incidence and mortality

-

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestfold og Telemark

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Molecular alterations for targeting therapy in metastatic gynecologic cancer

Endometrial cancer is the most common and ovarian cancer the most lethal pelvic gynaecologic malignancies. Improved treatment for metastatic disease and reliable predictors for response to therapeutics are needed. Serous papillary endometrial- and ovarian carcinomas share an aggressive course of...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A longitudinal population study of infant vulnerability and plasticity from pregnancy to age 18 months

Prosjektet er en longitudinell studie hvor den overordnede målsettingen er å øke kunnskap om pre- og postnatale risikofaktorer for barns tidlige utvikling. Bakgrunnen for studien er behovet for å øke forståelsen av hvordan barn tidlig kan komme inn på forskjellige utviklingsveier, hvilke forhold ...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

From clinical to molecular characterization of multiple sclerosis

-

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

International Confernce on discovery based translational research

Following very successful meetings in recent years, the European Association for Cancer Research (EACR) will be staging its biennial conference EACR 21 in Oslo to discuss the latest developments in cancer research and science. The conference will be broad and balanced, and will include Gene Expr...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Clinical features of autism spectrum disorders

Prosjektet bygger på Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og dens delstudie av autismespekterforstyrrelser, The Autism Birth Cohort study (ABC-studien). MoBa inkluderer 114 500 barn, og ABC-studien identifiserer og karakteriserer barn med autisme i nnenfor MoBa-kohorten. Prosjektbevilgning...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A whole-genome approach to monogenic and type 1 diabetes: Copy-number variation and exome screening

Diabetes is an epidemically increasing, common disease with high morbidity. Recently, there has been a break-through in the identification of diabetes risk genes. Although the genome-wide association studies in type 2 diabetes have been successful in iden tifying common gene variants associated w...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The association between dietary intake and biomarkers for nutrients and disease

Dette er et prosjekt for å bedre forstå kosthold hos kvinner og hvordan det henger sammen med andre markører. Vi har undersøkt kostholdsmønstre hos kvinner, og i hvilken grad disse korrelerer med serumnivå av spesifikke ernæringsfaktorer. Kostmønstrene hos norske kvinner likner på mønstre funne...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Investigating social inequalities & determinants of weight development in youth: Applying longitudinal, environmental and experimental data

Forskerprosjektet "Investigating social inequalities & determinants of weight development in youth: Applying longitudinal, environmental and experimental data." baserer seg på data fra den longitudinell studien «Voksen i år 2000», den Europeiske tverrsnittsstudien fra EU-prosjektet ENERGY og inte...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Enhanced Minimally Invasive Therapy,- e-MIT

Prosjektet e-MIT (enhanced Minimally Invasive Therapy) har som hovedmålsetting å forbedre behandling av pasienter gjennom utvikling av minimal invasive teknikker. e-MIT har videre mål om å forbedre behandling av pasienter med utposning på hovedpulsåren (abdominalt aorta aneurysme), kreft i mage, ...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exercise training as a treatment strategy for improved cardiac metabolism in patients with heart failure and with a transplanted heart

The search for an adequate treatment for heart failure is a major challenge, and even though the medical treatment has been improved substantially in recent years, the mortality rate remains high. During the last decades physical activity has been recogni zed as an important part in the rehabilit...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Society for Medical Innovation and Technology, Academic Conference 2010, Trondheim, Norway

Society for Medical Innovation and Technology, SMIT (http://www.smit.de/), er en organisasjon som hvert år arrangerer en vitenskapelig tverrfaglig internasjonal konferanse innen temaet medical innovation and technology. Den vitenskapelige konferansens ans var og hovedarrangør er den årlige konfer...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer (NordICC)

Colorectal cancer (CRC) is a major burden in western countries. The disease develops from precursor lesions. Colonoscopy can detect and remove CRC precursor lesions and may thus be effective for CRC prevention. According to European Union guidelines, evid ence from randomised trials to reduce inc...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Fear of childbirth: causes and consequences

The Western world has an epidemic of self-perceived fear of childbirth. Between 5 and 10% of all pregnant women in the Oslo area are being treated for fear of childbirth. Steadily increasing numbers of pregnant women are requesting caesarean sections due to fear of giving birth. However, caesare...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Evaluation of functional Magnetic Resonance in the Diagnosis of Brain Tumors for Assessment of Clinical Efficacy (EMBRACE)

In patients suggestive of intra-cranial brain tumors, Magnetic Resonance (MR) is the imaging modality of choice for tumor characterization prior to, during and after surgical intervention. At Rikshospitalet (Oslo, Norway), a multi-disciplinary project has been established with the aim of develop...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

New analytic methods in epidemiology

Temaet for prosjektet er kausal inferens: Hvordan trekke slutninger om årsakssammenheng fra statistiske data? Vi arbeider med sammenlikning av effekten til ulike behandlingsstrategier som anvendes på pasienter med en spesifikk lidelse. Dette er et sentralt problem i kvalitetssikringen av behandli...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Hip fractures: Predictors, incidence and survival. NOREPOS: The Norwegian Epidemiological Osteoporosis Studies

Hip fractures in Norway 1999-2008: time trends in total incidence and second hip fracture rates: a NOREPOS study. Eur J Epidemiol. 2012 Oct;27(10):807-14. doi: 10.1007/s10654-012-9711-9. Epub 2012 Jun 30 Norge har en av verdens høyeste rapporterte forek omst av hoftebrudd. Flere vestlige land ra...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Causes of autism spectrum disorders. Epidemiologic studies based on MoBa, the ABC Study and the Autism Database.

Autismespekterforstyrrelser (ASF) har fått mye oppmerksomhet den senere tid som følge av observert økt forekomst i høyinntektsland, og spekulasjoner rundt en mulig årsakssammenheng med vaksiner eller andre eksponeringsfaktorer i miljøet. Kunnskapen om årsaker til ASF er imidlertid begrenset. Heru...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2016

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Changes over time in cancer survival and mortality in an ageing Norwegian population and the significance of sociodemographic conditions

The substantial increase in the number of very old persons in Norway over the last decades has had a marked impact on the burden of cancer in our society. This project aims to generate knowledge on changes over time in cancer survival and mortality among the very old, here defined as persons 75 ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo