0 antall prosjekter

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sustainable Materials for the Battery Value Chain (SUMBAT) A Norwegian RDI Flagship Program – Pre-project

The primary goal for SUMBAT is to define the main project under the “Grønn Platform” that will establish and support a sustainable battery value chain in Norway. The core group of IFE and SINTEF will seek out relevant partners both from industry and academia and establish a consortium of relevant...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Optimalisering av miljøpåvirkning i byggeprosjekter

Consigli skal muliggjøre datadrevet prosjektering, en digital design-as-a-service-plattform som erstatning for deler av dagens rådgivende ingeniører. IFE har lang erfaring med å kombinere 3D-teknologi og optimaliseringsalgoritmer for komplekse 3D-miljøer for kjernekraftindustrien. Forprosjektet...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Forprosjekt - «Hydrogen tilført i Antec biogassreaktor hos Liholmen Biogass AS»

Liholmen Biogass AS har sammen med Antec Biogas AS sett på muligheten for å bygge/utvikle en biogassreaktor spesielt utviklet for å kunne tilføre hydrogen direkte i biogass-produksjon slik at man kan få ut biogass-drivstoff. Liholmen Biogass AS er p.t. de første og eneste i Norge som bruker Antec...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku