0 antall prosjekter

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Engdyrking og fôring til høstbære mjølkekyr i økologisk drift under nye rammebetingelser.

Prosjektet skal medvirke til å nå målet om 10% økologisk mjølkeproduksjon og kravet om 100% økologisk fôrandel. De største utfordringene for å nå disse målene er å: - sikre jevn produksjon av økologisk mjølk av høg kvalitet gjennom året - dyrke tilstrekkelig med grovfôr av god kvalitet for å sikr...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken